400 000 mer til studentidrett

Budsjettmøte_VT5_HB

STEMMEBERETTIGEDE. VTs endelige budsjett ble vedtatt av 22 studentrepresentanter fra 8 institusjoner. UiB hadde den største delegasjonen, men ble overstyrt av de mindre institusjonene. FOTO: HÅKON BENJAMINSEN

I Velferdstingets pengefordeling for 2015, er det idrett som tar den store gullmedaljen. Taperne er Jussformidlingen og studentmediene.

VT-budsjettet
  • På lørdag ble Velferdstingets (VT) 5,9 millioner kroner fordelt mellom Bergens største studentorganisasjoner.
  • VTs midler til fordeling økte totalt med 650 000 kroner fra i 2014.
  • Av disse, gikk 400 000 til studentidrett.

Det presiseres at Studvest får penger fra Velferdstinget. 

– Vi kommer til å bruke midlene som blir tildelt fra VT til å skape et lavterskeltilbud på alle idrettene hos oss, sier Mikael Digre som er styremedlem i BI Studentforening (BIS).

Handelshøyskolen BI har i år blitt medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). BI Studentidrett (BISI), som er underordnet BIS, fikk 250 000 kroner fra velferdspotten for å fortsette sitt arbeid med å fremme breddeidrett for studenter. De vil også redusere egenandeler og baneleie for studentatleter.

Les også: – Kuppforsøk i Velferdstinget

Samleside: Alt om VT-budsjettet

Splitter nytt budsjett

Høgskolen i Bergen Idrett (HiBI) trekkes også frem som en vinner i årets budsjettrunde. HiBIs medlemstall har vokst det siste året, og de har store ambisjoner om å fortsette veksten.

I forkant av møtet hadde de derfor søkt om 75 000 kroner for 2015, noe de også var innstilt på å få av budsjettkomiteen. På lørdagens budsjettmøte stilte HiBI imidlertid opp med et nytt budsjett. For å dekke nye utgifter, anslo de at de kom til å trenge 100 000 kroner mer enn de hadde søkt om.

Sammen med blant andre representanter fra BI og Norges Handelshøyskole (NHH) fikk Høgskolens studentrepresentanter vedtatt et budsjett som innvilget denne forespørselen. Åtte av ni studentrepresentanter fra Universitetet i Bergen (UiB) stemte mot forslaget.

Oppgitte jurister

Jussformidlingen, som tilbyr fri rettshjelp, ble kuttet med 30 000 kroner under årets budsjettmøte.

– Det virker som om flertallet av studentene ikke tror at huseiere har tenkt til å ha irregulære depositumsbetingelser i 2015, sier leder for Jussformidlingen Joon-Petter Qvenild Rudberg.

De hadde blitt forespeilet et større budsjett i år fordi de skulle ta over en del av arbeidet som Bergensstudenten tidligere har gjort. Bergensstudenten hjalp studenter i boligmarkedet, og ble lagt ned i 2013.

– Nå må vi blant annet kutte bemanningen om sommeren. Det er uheldig, siden mange inngår nye leiekontrakter da. Dessuten har mange studenter sommerjobber, og vi vil være dårligere rustet til å hjelpe dem med lønningstvister, sier han.

– Belønnes for dårlig forarbeid

Bergenstudentenes Allianseidrettslag (BSI) ble tildelt 840 000 kroner, som er det samme beløpet de ble tildelt i fjor. De hadde søkt om å utvide budsjettet sitt med 130 000 kroner, og er derfor skuffet over tildelingen.

– Vi synes det er flott at det blir mer penger til idrett, men vi er skuffet over at de som stemte ved budsjettmøtet belønner organisasjoner for å gjøre dårlig forarbeid, sier Jørgen Aagedal Sundt, som er leder for BSI.

Han refererer her både til HiBI og K7 Bulletin, som i forkant av møtet ble anklaget av budsjettkomiteen for å ha vært slepphendte i søkeprosessen. Sundt sier at BSI nå må gå gjennom budsjettene på nytt for å se etter flere poster hvor det kan kuttes, men at de sannsynligvis må redusere aktivitetsnivået eller øke medlemskontigenten.

Kan miste redaktørstilling

Med unntak av NHH-avisen K7 Bulletin og BI-avisen Slippen, var det en svart dag for Bergens studentmedier. Studentradioen i Bergen (SRiB) ble trukket med 30 000 kroner fra budsjettkomiteens innstilte budsjett, og Studvest ble trukket med 70 000 kroner. Bergen Student-TV (BSTV) ble ikke trukket fra sitt innstilte beløp, men vil fortsatt ha problemer med å opprettholde driften med tildelt beløp.

– Dette gir bare nok penger for et halvt år med ansvarlig redaktør. For å følge VTs egne vedtekter fra i fjor, som innvilget oss lønnet ansvarlig redaktør, var vi avhengig av en økning, men våre forslag om dette falt for døve ører, sier styreleder i BSTV, Charlotte Vindenæs.

Kuppdebatt på sosiale medier

På sosiale medier under emneknaggen #vtbergen har det i etterkant av møtet pågått en heftig diskusjon om prosessen rundt årets fordeling. Mange representanter fra UiB har uttrykt stor misnøye med det de beskriver som et «kupp» av fellesmidler til fordel for institusjonspesifikke organisasjoner.

Leder av Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun, stiller seg kritisk til det vedtatte budsjettet.

– Jeg synes det er synd å ta fra organisasjonene som er felles for alle bergensstudenter og gi til institusjonsspesifikke organisasjoner.

Marte Stabbetorp, som er forfatter av det vedtatte budsjettet og representant fra NHH, har følgende å si om kupp-påstandene:

– Forslaget mitt var et kompromiss mellom flere forslag. At organisasjoner samarbeider for å få gjennomslag for sine ønsker er ikke uvanlig, og det representerer på ingen måte et kupp. Alle kutt ble godt begrunnet under møtet.

Budsjett-reaksjoner:

K7 Bulletin

Økonomiansvarlig Haakon Møyner Lund er fornøyd med fordelingen, til tross for at de får mindre enn de søkte om. – Vi har tatt en grundig gjennomgang av kostnadene, og kommet frem til at vi kan produsere en god avis med midlene vi har blitt tildelt.

Kulturstyret

Leder Nicolai Gjellestad er fornøyd med å få det de søkte om, men bekymret over måten budsjettet ble vedtatt på. – Det er på ingen måte heldig at det fremlegges et nytt budsjett fra en organisasjon på møtet, som hopper bukk over budsjettkomiteens prosess.

Studentersamfunnet

– Det er rart at prosessen blir beskrevet som et kupp. Det var et demokratisk valg, sier Samfunnet-leder Thea Valler. Hun forstår at HiBIs nye budsjett kan ha kommet som en overraskelse, men påpeker at det er lenge siden de opprinnelige budsjettene ble sendt inn.

NHHI

– Vi er fornøyde med å ha fått innstilt beløp, sier leder Oscar Wilhelm Erichsen. Han legger til at han i etterkant ser at de kunne inkludert flere utgifter i søknaden. Medlemmene dekker blant annet en del av baneleien selv.

HiBI

Leder Maren Møller føler ikke at HiBI har gjort noe galt. – Det er kjempebra at vi får muligheten til å utvikle tilbudet vi har nå. Situasjonen vår har endret seg siden vi sendte inn vår søknad, og det nye budsjettet ble vedtatt og godkjent av flertallet.