Ærlighet varer lengst

Fordi velferdstinget er et håpløst prosjekt, gikk vi utenom politiske organer, og fikset 20 prosent rabatt for alle studenter på Los Tacos.

Tekst: Eirik Lie Reikerås og Jørgen Sundt fra DERA.

Dagen før studentparlamentsvalget presterte Sosialdemokratisk liste og Liberal Liste å sende inn en så anti-demokratisk resolusjon, at det kun er sammenlignbart med Putins Russland. Ordrett sa siste punkt: «En god valgkamp er saklig heller enn usaklig og fokusert på egen fremtidig politikk, heller enn andres og fortidens.» DERA anerkjenner at demokratiet er bygget på at politikerne ansvarliggjøres overfor velgerne og har derfor ingen intensjoner om å følge fullstendig udemokratiske føringer. Tvert imot ønsker vi å fortelle velgerne hva vi har gjort sånn at dere kan gjøre et valg basert på fakta.

Dette har vi har kjempet for i vårt første år i studentdemokratiene:

Studentparlamentet

Office-pakke: DERA utformet resolusjonen om at alle studenter burde få gratis Office-pakke. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt, og med rektoratet på laget, får alle studentene gratis Office-pakke til høsten.

Skrifttyper uten serif: DERA utformet en opprinnelig resolusjonen som tok sikte på å bedre hverdagen til studenter med lesevansker. Studentparlamentet vedtok at UiB bør begrense sin bruk av skrifttyper med serifer, som f.eks. Times New Roman. Studenter med lesevansker får nå et mindre handicap.

Færre forelesninger 08:15: Forskning viser att et stort flertall av alle mennesker sliter med å konsentrere seg om morgenen. Forskning slår også fast at dette er genetisk og ikke en vanesak. DERA utformet derfor en resolusjon om å begrense forelesninger som starter 08.15. Et splittet parlament vedtok at UiB skal forsøke å unngå 08.15 forelesninger.

Eksamensfri 18.-mai: DERA ønsker at alle skal få delta i feiringen av vår nasjonaldag. Dette er lite forenelig med å arrangere semesterets viktigste dag, dagen etter. UiB har halve juni å ta av, så dette burde være enkelt å få til. Vi synes det er trist at listene ikke anerkjenner verdiene som feires 17.mai.

Dopapir: Vi har fått inn i Studentparlamentets arbeidsprogram, at UiBs sanitærforhold skal holde høy standard. Dessverre har ikke arbeidsutvalget fått endret dopapiret på U-phil fordi dette må skje i samarbeid med innkjøpsavdelingen til UiB. Vi jobber kontinuerlig med saken.

I Velferdstinget

Klubb Fantoft: Da SiB prøvde å sniknedlegge Klubb Fantoft, fikk DERA med seg hele Velferdstinget på at dette ikke skulle skje. SiB hørte igjen dessverre ikke på studentene.

Radioresolusjon: For å synliggjøre studentmediene ønsket vi at studentradioen skulle få spille sine programmer i SiB-kantinene. Beklagelig nok ble resolusjonen stemt ned, blant annet av representantene fra NHH, BI, og noen av de andre listene på UiB.

Transport: På hverdager finnes det ikke et nattlig kollektivtilbud i Bergen, og i helgene er prisene latterlig høye. Vi løftet en resolusjon om å bedre transportmulighetene for studenter som bor utenfor sentrumskjernen. Et flertall i Velferdstinget ønsket ikke engang å diskutere saken.

Taco-tirsdag: Vi mener SIB sitt grøt -og tacotilbud er gode tilbud. Problemet er at de kommer samme dag. Studentene får mer igjen for penger om disse tilbudene kommer på ulike dager, slik at en kan benytte begge tilbudene. Trolig ville SiB tjent mer penger også. Beklageligvis stemte de andre listene, med unntak av Grønn liste, ned vinn-vinn situasjonen man får ved å flytte taco til tirsdag.

Fordi velferdstinget er et håpløst prosjekt, gikk vi utenom politiske organer, og fikset 20 prosent rabatt for alle studenter på Los Tacos.

Man får ikke gjort alt på et år, men vi skal kjempe videre for sakene som berører dagens studenter på Høyden. Samtidig lover vi å alltid være åpne og ærlige om vår politikk, slik at studentene kan bedømme oss for både hva vi har gjort og hva vi ønsker å gjøre.

Godt valg.