Alle skal få sitte hos oss

exphil_TSA_01

ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

LESERINNLEGG: UiB har tatt tak for å hindre overfylte forelesningssaler, skriver viserektor.

Debatt

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

TEKST AV: Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. ARKIVFOTO: MARIE-LUISE DEIKE

TEKST AV: Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen. ARKIVFOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Onsdag 6.september skriver Studvest om en Ex.phil-forelesing i Egget på Studentsenteret, der studenter ikke fikk sitteplass og måtte stå under undervisningsøkten. Dette er svært beklagelig og skal ikke forekomme.

I dette konkrete tilfellet var det satt opp to Ex.pihl forelesinger for SV-studentene, fordi det basert på flere års tidligere erfaring har vist seg å dekke behovet for plass. Våre beregninger slo denne gangen ikke til, og vi vil understreke at det er vårt ansvar. Universitetet i Bergen skal ha et tilbud som gir plass til alle studenter vi har gitt opptak til fra første dag.

I sin leder, samme dag, skriver også Studvest at overfylte forelesningssaler har vært regelen snarere enn unntaket for mange av førstesemesterstudentene de siste årene. Det har hendt at auditorium har blitt overfylte, men som regel klarer vi å unngå dette.

En grunn til at auditorium blir overfylt kan være at studentene i oppstarten forveksler hvilken av de to forelesningsrekkene de tilhører. I tillegg kan det skyldes at antall oppmeldte til skoleeksamensmodellen skjevfordeler seg, da disse selv velger hvilken forelesningsrekke de vil gå på. Vi har ansvar for å sørge for god nok informasjon og rutiner, slik at dette ikke resulterer i overfylte auditorier.

I august meldte en av underviserne på HF-varianten og en på SV-varianten av Ex.phil om overfylte auditorium, der noen måtte sitte i midtgangen under forelesning. Vi satte da i gang umiddelbare tiltak. Det har vært sjekket opp i hvilke forelesninger som har vært fulle, vi har informert studentene på nytt om hvilken forelesning de skal møte på, og vi har sjekket at fordelingen av studentene ut fra seminargruppene ikke blir skeiv. Dette har løst oppstartsproblemet, og det er nå plass til alle.

For å unngå at vi opplever samme situasjon til neste år, og for å gi noe mer fleksibilitet til studentene på å velge forelesning, vil vi neste år sørge for at forelesningen går i et auditorium med større kapasitet, alternativt i dialog med Studentparlamentet vurdere å innføre strømming av forelesningene i et ekstra auditorium.

Det er viktig for oss at studentene skal ha et godt første møte med universitetet. Det innebærer å ha en sitteplass under forelesningene.