Alle UiB-studenter skal ha mentor innen 2019

Mentorordning_TSA_02

HURRA. – Mentorordningen kan bidra til at studentene føler en større tilhørighet til fagmiljøet, ved at den bidrar til mer interaksjon mellom studenter og faglige ansatte, sier SP-UiB-leder Johanne Vaagland, som spratt champagnen sammen med Tord Lauvland Bjørnevik og flere så snart mentorordningen ble vedtatt torsdag. FOTO: TORIL S. APELTHUN

For å styrke læringsmiljøet vedtok Universitetsstyret i dag å gå inn for en mentorordning for alle studenter. – Viktig skritt i riktig retning, sier styrestudent Magnus Nygaard.

Mentorordningen
  • En utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø (mentoren) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person som ønsker støtte i sin karriereutvikling.
  • Ordningen er basert på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og støtte relevant til karriere og profesjonell utvikling overføres.

Kilde: UiB

prisutdeling internasjonal_JBB_11

Glad. – Mentorordning er en sak det har blitt jobbet med i flere år, sier SP-UiB-leder Johanne Vaagland. ARKIVFOTO: JULIE BJELLAND BUER

Rundt 13.45 torsdag gikk Universitetsstyret inn for at alle studenter skal ta del i en faglig mentorordning innen 2019. Tiltaket skal fakultetene ved Universitetet i Bergen (UiB) være ansvarlige for, og vedtaket kommer som et ledd i målet om at «studenter ved UiB skal oppleve god undervisning og faglig oppfølging». Mentorordningen ble også vedtatt i oppfølging av strategiplanen «Hav, Liv, Samfunn» for 2016-2022.

– Dette er et veldig viktig skritt i riktig retning for å løfte utdanningskvaliteten ved UiB. Her tror jeg vi er i forkant i forbindelse med Kunnskapsdepartementets kommende kvalitetsmelding for høyere utdanning, sier Magnus Nygaard, som er en av to studentrepresentanter i Universitetsstyret.

Nygaard forklarer samtidig at styret ikke har bestemt nøyaktig hvordan ordningen vil komme til å se ut. Dette vil bli fulgt opp ytterligere i innfasingsprosessen frem mot 2019

Berømmer studentenes innsats

Studentrepresentanten berømmer tidligere ledere for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) for arbeidet som nå har ført fram til en mentorordning for alle studenter ved universitetet.

– Tidligere SP-UiB-leder Tommy Aarethun og tidligere fag- og forskningsansvarlig Susann Strømsvåg initierte prosessen opp mot UiB-ledelsen og holdt trykket oppe, sier Nygaard.

Tre fakulteter har allerede begynt å fase inn ordningen, blant annet Det medisinsk-odontologiske fakultet.

– Mentorordning er en sak det har blitt jobbet med i flere år, og det er veldig bra at vi endelig har fått et vedtak på dette i UiBs øverste organ. Det forplikter UiB til å følge opp og sørge for at dette gjennomføres, så i dag er vi veldig fornøyde, sier nåværende leder for SP-UiB, Johanne Vaagland.

Vaagland forteller at studentparlamentet har jobbet for en mentorordning siden 2012, og at det har blitt jobbet med av Arbeidsutvalget (AU) i studentparlamentet siden den gang. I 2014/2015 jobbet AU for å få mentorordningen inn i UiBs strategi, uten hell.

Magnus_Nygaard_privat

DELTOK. – Dette er et veldig viktig skritt i riktig retning for å løfte utdanningskvaliteten ved UiB, sier styrerepresentant Magnus Nygaard. FOTO: PRIVAT

– Da landet man til slutt på at konkrete tiltak heller skulle nevnes i supplerende handlingsplaner heller enn i selve strategien. Da fikk vi lovnader om at mentorordningen skulle inn i handlingsplan for læringsmiljø, som endelig ble vedtatt i dag, sier Vaagland.

Følger opp studentenes ønsker

– Men er det realistisk at alle studenter ved UiB får mentorordning innen 2019?

– Ja, det tror jeg, men det krever at fakultetene og fagmiljøene er med på å få etablert mentorordninger lokalt på fakultetene, og det krever tilstrekkelig med midler for å dekke kostnadene det medfører, sier Vaagland, som forventer at fagmiljøene tar ansvar for å få til ordningen.

Resultatene fra Studiebarometeret, både årets og året før, viser at norske studenter ikke er fornøyde med undervisning, veiledning og oppfølging på studieprogrammene sine. Det kan mentorordningen gjøre noe med, tror Vaagland.

– Mentorordningen kan også bidra til at studentene føler en større tilhørighet til fagmiljøet, ved at den bidrar til mer interaksjon mellom studenter og faglige ansatte, sier SP-UiB-lederen.