Bergensstudenter får millioner

forelesning_JHM_02

STUD-ENT. Anne Kjersti Fahlvik fra Forskningsrådet tror prosjektet gjør at studiestedene i større grad legger til rette for entreprenørskap. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE

Denne uken ble det klart at studenter fra UiB, NHH og HVL til sammen får fire millioner kroner fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning.

STUD-ENT-ordningen
  • Ordningen kan gi gründere i slutten av masterstudiene, eller med nylig avlagt mastergrad, inntil én million kroner i løpet av et år.
  • Pengene skal brukes til å jobbe fulltid med å realisere en idé etter avlagt mastergradseksamen, og kan brukes til både lønn og utviklingskostnader.
  • Forskningsrådet står bak prosjektet, og delte ut penger to ganger i 2016. Dette er tredje gang de deler ut penger.
  • 13 av årets søknader kommer fra NTNU i Trondheim, 11 fra institusjoner i Oslo og åtte fra institusjoner i Bergen.

For tredje gang har Forskningsrådet delt ut penger gjennom programmet STUD-ENT, en støtteordning for masterstudenter med en god idé til en egen bedrift. Nå er det klart at fire prosjekter fra Bergen har fått én million kroner hver.

Beløpet skal brukes til å jobbe fulltid, gjerne flere studenter sammen, til å videreutvikle en forretningsidé.

– Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og gjennom utradisjonelle nettverk og koblinger, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Totalt fire prosjekter fra Bergen får én million kroner hver:

Travelogue – Reise og utlegg (Universitetet i Bergen)

Dette er et system for reiseregninger og utlegg under yrkesreiser. De som er på reise vil bruke en app til å føre og sende inn regninger, som mellomledere og regnskapsførere i bedriften kan godkjenne og attestere gjennom en portal.

– Det var en helt enorm glede å få støtte, for vi ville ikke hatt muligheten til å fortsette med prosjektet på heltid uten finansiering, sier Emil Knudsen Pamer.

Pamer har arbeidet på prosjektet sammen med Simen Karlsen, Kristoffer Ålhus, Joar Midtun og Jørund Vedøy. De studerer informasjonsvitenskap.

TIU-kompani – Teater i undervisning (Høgskulen på Vestlandet)

Prosjektet skal anvende en interaktiv teatersjanger for læring. Ved å involvere publikum direkte håper gruppen å kunne skape undring og refleksjoner om samfunnsaktuelle spørsmål. Det finnes lite forskning på dette i Norge fra før.

– Det er en fantastisk mulighet å få denne tildelingen, og det føles ennå litt uvirkelig. Nå kan vi realisere prosjektet i mye større grad enn uten midler, siden vi kan jobbe med det på heltid, sier Marte Rosenvinge.

Hun har arbeidet på prosjektet sammen med Ingelin Hilland og Trine Ask. De er alle pedagogikkstudenter, og har erfaring fra drama og teater.

CresCat – Produksjonsplatformen for kultur og konferansearrangementer (Norges Handelshøyskole)

Dette er en produksjonsplattform som skal knytte sammen de ulike aktørene ved en produksjon av konferanse- og kulturarrangementer. Det er en digital plattform som vil fungere som et NAV for utarbeidelse, distribusjon og forvaltning av informasjon. Målet er at alle involverte parter har riktig, oppdatert og relevant informasjon under hele produksjonen.

– Det er helt fantastisk. Det er først og fremst en stor tillitserklæring til at det vi har gjort er viktig. Vi har arbeidet lenge med dette, og nå har vi muligheten til å jobbe med det på fulltid, sier Jørgen Iden.

Iden har arbeidet på prosjektet sammen med Linda Roald og Matteo Blomberg Gini. De studerer alle økonomi ved Norges Handelshøyskole. 

Amirah – Smart Makeup Mirror (Høgskulen på Vestlandet)

Det er et smart-sminkespeil, med en lysring. På speilet kan man se filmer i speilflaten. Det kan brukes som en slags blanding av sosiale medier og en opplæringsplattform hvor jenter kan få sminkekurs på skjermen.

– Det føltes helt vanvittig å få støtte. Vi har satset mye på dette, og eksamenskarakterer og masteroppgaver har lidd litt under det. Så da er det fint å få en bekreftelse på at vi har prioritert rett, sier Tomas Roaldsnes.

Han har jobbet på dette prosjektet med Maria Sygard Steen og Eirik Dragsund Sverd. De studerer henholdsvis, data- og informasjonsteknologi, entreprenørskap og automasjon.