Beskyldningene hagler etter SV-valg

SV election again_NP-4

VANT VALGET. – For meg tyder dette på en påfallende dårlig forståelse for god og ryddig organisasjonsprosedyre, sier Fredrick Tønsvoll Mortvedt, som ikke vet om han skal stille til valg 23. mai. FOTO: NOPARDOL PAO

Et mildt sagt kontroversielt valg har gjort at beskyldninger om kupp, inhabilitet og løgn sitter løst.

DETTE ER SAKEN
  • 25. april ble Fredrik Tønsvoll Mortvedt valgt til Det samfunnsvitenskapelige fakultets (SV) fakultetsrepresentant til Studentparlamentet i Bergen foran to andre kandidater.
  • Like etterpå mottok Studentutvalget ved SV en klage fra fagutvalgene fra Politisk økonomi, Utviklingsstudier og Miljø- og ressursfag, alle fra SV, der det står at flere personer uten tilknytning til SV-fakultetet skal ha stemt under valget.
  • På bakgrunn av klagen valgte Studentutvalget å annullere valget og kalle inn til nytt allmøte 23. mai for nyvalg på kandidat til fakultetsrepresentant.

Samfunnsøkonomi-student Fredrick Tønsvoll Mortvedt trodde han var valgt til ny fakultetsrepresentant fra SV-fakultetet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Det var før han fikk kontrameldingen:

Tre fagutvalg klaget på at det ikke ble sjekket om studentene som stemte tilhørte SV-fakultetet. Dermed fant Studentutvalget ingen annen løsning enn å kalle inn til nytt valg, til valgvinner Mortvedts store fortvilelse.

– Det virker som om en klage på prosedyre blir brukt for å endre på et valg der jeg som kandidat er problemet. Her er det viktig å skille prosedyre fra politikk. Mitt inntrykk er at Studentutvalget blander disse på en svært påfallende måte, sier Mortvedt, som nå er usikker på om han vil stille til valg igjen 23. mai.

Stod på Venstrealliansens liste i fjor

Situasjonen Mortvedt sikter til er at flere skal ha beskyldt Mortvedt for å tilhøre studentlisten Venstrealliansen, og at studentene som skal ha vært tilstede uten å være stemmeberettiget skal ha støttet listen. I etterkant av valget gikk blant annet SU-medlem Monica Beeder ut på Twitter med denne sarkastiske gratulasjonen:

Under allmøtet avviste Mortvedt at han tilhørte Venstrealliansen, til tross for at han står på listen deres for inneværende periode og stilte til valg for 2015. I en mail til SU la han seg imidlertid flat i ettertid, og sier han burde informert om forholdet til listen. «Min listeplass for VA i 2015 var ikke i tankene ettersom jeg har distansert meg selv fra listen ved årets valg og aldri har deltatt aktivt i VAs arbeid», skriver Mortvedt, som likevel er svært kritisk til Beeders utspill.

Håkon-Randgaard-Mikalsen_HG_01

PÅ MØTET. – Jeg har forsøkt å sette meg inn i prosessen, og det virker som om noen i Studentutvalget i beste fall har opptredd kritikkverdig, sier Samfunnet-leder og Venstreallianse-kandidat Håkon Randgaard Mikalsen. ARKIVFOTO: HANNE DAHL GEVING

– Hvorfor Beeder gjør slik forstår ikke jeg, men det tyder på en ikke fullt så optimal forståelse av god organisasjonskultur.

I den offisielle innkallingen til nytt valg 23. mai gjør Studentutvalget det klart at de tar avstand fra ryktespredningen: «SU har ingen grunn til å tro at dette er gjort i et bevist forsøk, verken fra ledelsen eller kandidatene som har stilt til valg, på valgfusk».

– I beste fall opptrådt kritikkverdig

Håkon Randgaard Mikalsen, Studentsamfunnet-leder og Venstrealliansen-medlem, var blant de stemmeberettigede på møtet i april. Han reagerer på at Studentutvalget kaller inn til nyvalg, og mener det er en svært overraskende avgjørelse.

– Vi mener valget gikk forsvarlig for seg og ingen har bevist noe annet. Valget foregikk på samme måte som tidligere, sier Mikalsen og fortsetter:

– Jeg har forsøkt å sette meg inn i prosessen, og det virker som om noen i Studentutvalget i beste fall har opptredd kritikkverdig. Det tror jeg er synd både for utvalget, studentene og fakultetet, sier Samfunnet-lederen.

For meg tyder dette på en påfallende dårlig forståelse for god og ryddig organisasjonsprosedyre.

Fredrick Tønsvoll Mortvedt, vant det annullerte valget ved SV-fakultetet

Heller ikke Universitetsstyre- og SV-student Thea Grastveit er imponert over Studentutvalgets opptreden i saken.

Styrerepresentantene_TS_041

STYRESTUDENT. – Det som er kritikkverdig her er at det, så vidt meg bekjent, ikke er gjort noe forsøk på undersøke hvem som faktisk var tilstede og avga stemme på møtet, sier Thea Grastveit, som sitter i Universitetsstyret, og som var tilstede under allmøtet 25. april. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN

– Det hele har blitt en rotete sak. Det rettes anklager i øst og vest, og beskyldningene flyr. Det er uheldig for studentdemokratiet, både på SV og på sentralt nivå. Det er ødeleggende for tilliten man har hatt til systemet, og det er ikke bra for enkeltpersoner som er involvert eller er blitt trukket inn i dette kaoset av en sak.

I begrunnelsen til Studentutvalget kommer det fram at det ikke kan utelukkes at det var seks personer tilstede som ikke tilhørte fakultetet. Differansen fra valgvinner Mortvedt var, ifølge samme kilde, seks personer, og en kan dermed ikke utelukke at feilen kan ha påvirket resultatet.

Grastveit mener Studentutvaget burde gått grundigere til verks før du valgte å kalle inn til nytt valg.

– Det som er kritikkverdig her er at det, så vidt meg bekjent, ikke er gjort noe forsøk på undersøke hvem som faktisk var tilstede og avga stemme på møtet, sier Grastveit.

Inhabilitetsanklager

Fredrick Tønsvoll Mortvedt sparer heller ikke på kruttet når han omtaler Studentutvalgets egne roller i «kaoset», og mener at utvalget fungerer som både klager og klageinstans i konflikten.

– Det er litt rart å stå utenfor å følge med på SUs opptreden i denne saken. SU, som er sitt eget valgstyre, gjennomfører et valg, for deretter å klage på sin egen gjennomførelse av valget. SU, med deler av klageinnsenderne og leder av SU, som forøvrig er inhabile, vedtar sin egen klage og skal nå arrangere nyvalg. For meg tyder dette på en påfallende dårlig forståelse for god og ryddig organisasjonsprosedyre, sier Mortvedt.

Grunnen til at Mortvedt mener SU-leder Robin Gulseth er inhabil er fordi han på allmøtet leste opp appellen til kandidat Bård Danielsen, som ikke var tilstede. Begge er på DERAs liste. Til disse anklagene svarer Gulseth:

– Det er vanlig at kandidater som ønsker å stille til valg kan skrive en presentasjon av seg selv og at noen presenterer det på allmøtet. Hvem som skal, eventuelt ikke skal, presente de fjernnominerte, finnes ingen retningslinjer på. Jeg har altså presenter en kandidat som ønsket å stille, ved å lese opp det kandidaten selv hadde sendt inn uten annen oppfordring om å stemme på den ene eller andre kandidaten.