Bruker 240 000 på promotering

FOTO: JULIE BJELLAND BUER

NYTT DESIGN. Disse pennene vil bli å se mye av på Kronstad framover. FOTO: JULIE BJELLAND BUER

Studentparlamentet ved HiB bruker over dobbelt så mye på promotering som søsterorganisasjonen ved UiB.

DETTE ER SAKEN
  • HiB har 7287 studenter, UiB har 14897.
  • SP-HiB vil ha brukt 240 000 kroner på profileringsmateriell i 2014, SP-UiB vil ha brukt 90 000 kroner.
  • Brukt per student: HiB – 30 kroner / UiB – 6 kroner.

Ny logo, penner og fargeskifte har blitt dyrt for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (SP-HiB). De har så langt i år brukt 220 000 kroner på profileringsmateriell og promotering.

På torsdagens møte vedtok SP-HiB enstemmig å bruke 20 000 kroner ekstra på flere notatblokker, penner og bæreposer, da de allerede er tom etter en hektisk start på semesteret.

– Tar helt av

På grunn av den nye logoen har budsjettet for profilering vært mye større enn normalt. Organisatorisk nestleder Marius Eidem sier at det var viktig for SP-HiB å samkjøre promoteringen med åpningen av den nye høgskolen på Kronstad, og at dette har vært en gylden anledning til å vise

FOTO: JULIE BJELLAND BUER

OPTIMISTISK. Organisatorisk nestleder Marius Eidem mener profileringen vil hjelpe på oppslutningen. FOTO: DANIEL KALVØ

seg som en sentral organisasjon for nyinnflyttede studenter.

– Ifølge en undersøkelse fra 2010 visste nesten halvparten av studentene ikke hva vi drev med. Det er viktig for oss å ha en bred kontaktflate til studentene, noe som senker terskelen for å komme med tilbakemeldinger til oss, sier Eidem.

Nestlederen mener de lykkes med dette, da de har fått en mye større oppslutning enn forventet.

– Det har tatt helt av. Vi har nådd ut til flere studenter enn noen gang før, sier han.

Penner og notatblokker

På møtet ble det oppfattet noen kritiske røster mot overforbruk i promoteringen, men ingen har ønsket å kommentere saken til Studvest. Leder Pernille Marie Våge uttalte på møtet at de «ikke skal lene seg på profileringsmateriellet». Dette gjenspeiles i forslaget som ble vedtatt, der de ekstra midlene skal gå til 1000 nye penner, 200 notatblokker og 200 bæreposer, men at de fra nå av skal bli mer nøkterne i utdelingen til studentene.

Til tross for et underskudd på nesten 230 000 kroner i år, sier Eidem at de ikke sliter med dårlig økonomi, men at det faktisk er tidligere overskudd som nå blir brukt.

UiB bruker mindre

En som stiller seg tvilende til denne formen for promotering er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), Tommy Aarethun.

– Nei, jeg tror ikke effekten er enorm. Jeg tror heller på viktigheten av å være synlig på stands, og i å profilere seg gjennom saker, sier han.

Også SP-UiB har fått ny logo i år, men bruker betydelig mindre penger på promotering. Totalt har UiB-parlamentet et profileringsbudsjett på 90 000 kroner, samt at det er satt av 40 000 til annonsering.

På lik linje med Eidem vektlegger Aarethun bruken av sosiale medier, men SP-UiB er heller ikke av oppfatningen at Internett og faste håndtrykk alene er nok til å profilere seg blant studentene. Også Aarethun er klar på at profilering må til.

– Men jeg synes det er viktigst å være tilstede på ulike arrangement. Jeg mener dette er en god arena å møte studentene på, sier han.

– Marginal effekt

Markedsføringsprofessor Tor W. Andreassen tror at denne formen for promotering har en marginal effekt.

– Alene er kulepenner, bæreposer og lignende ikke nok. Det må være ett ledd av flere begivenheter for å skape betydelig effekt, sier han.

Ifølge Andreassen er dette som med all annen reklame, at den har som mål å endre eller forsterke holdninger, men at den sjeldent har effekt med mindre det ligger noe mer bak. Han siterer derfor Henry Ford, som sa:

– Jeg vet at halvparten av reklamebudsjettet mitt er bortkastet, men jeg vet ikke hvilken.