Brygger opp til kaffebråk

kaffemaskin_Tobias_Mandt_02

MONOPOL. Liberal Liste ønsker at andre enn SiB skal få muligheten til å selge kaffe på universitetet. FOTO: TOBIAS MANDT

Studentsamskipnaden har monopol på kaffesalg i sine egne åpningstider. Det liker leder av Liberal Liste, Stian Skarheim Magelssen, dårlig.

Student-Parliament-Candidates_NP-4-320x480

VIL HA ENDRING. Til tross for at VT-styret ikke har innstilt på å vedta Magelssens resolusjon, er han sikker på at han skal overbevise i morgen.  FOTO: NORPARDOL PAO

Oppdatering: Resolusjonen som omtales i saken ble vedtatt av Velferdstinget.

Lørdag skal Velferdstinget avholde årets første møte, og Liberal Liste ved Universitet i Bergen (UiB) har fremmet et resolusjonsforslag der man ber om at SiB mister monopolet på kaffesalg.

Leder av Liberal Liste, Stian Skarheim Magelssen, ønsker at man skal kunne selge kaffe i studentdrevne kafeer.

– Dette er ikke konkurranse mot SIB, dette går på å gi et ekstra tilbud, sier  Magelssen

Han trekker frem studielokaler som SiB ikke er tilstede i, som for eksempel Integrerbar. Magelssen kan ikke forstå hvorfor studenter som sitter der og leser ikke skal kunne få kjøpe seg en kaffe.

– Jeg har ikke helt skjønt hva SiB  er redde for, for SiB har selv sagt at ingen kan konkurrere mot dem. 

Redd for konkurranse

Direktør for SiB Kafé, Ørjan Vågstøl, mener at det vil være ugunstig dersom det oppstår en konkurransesituasjon.

– Vi tenker at det er uheldig. Når studentene selger kaffe til seg selv for en billig penge, blir det en uheldig konkurransesituasjon på campus.

Han forklarer at SiB har en rekke forpliktelser, som utbetaling av lønninger og andre ting som frivillige studenter ikke ville hatt. Dermed er det ikke mulig å prise kaffen like lavt som studentene kunne gjort.

I tillegg frykter Vågstøl at kaffeavtalen vil bli svekket for studenter i hele SiB, da den er avhengig av at SiB opprettholder et salgsvolum.

– Leder for Liberal Liste, sier at ingen kan konkurrere med SiB?

Det er jo basert på at det blir liten oppslutning, men vi ser at risikoen for at det dukker opp flere studentdrevne kaffebarer er til stede.

KONKURRANSEDYKTIG. Ørjan Vågstøl, direktør SiB Kafé, mener deres tilbud er studentvennlig og konkurransedyktig. FOTO:

PROBLEMATISK. Ørjan Vågstøl mener det vil være problematisk å skape en konkurransesituasjon på campus. . FOTO: SIB

Sikker på å få det igjennom Velferdstinget

Styret i Velferdstinget har ikke innstilt positivt på Liberal listes resolusjon. Dette reagerer Magelssen på.

– Det er litt merkelig, med tanke på at dette er en resolusjon som kan bedre studentvelferden.

 Han er sikker på at han skal klare å overtale tinget om å stemme for resolusjonen hans.

– Ja, jeg skal klare å få igjennom denne i Velferdstinget.

Velferdsting-lederen støtter SiB
XXX. VT-leder Sverre Hartveit synes XXX. ARKIVFOTO: JAKOB KNAGENHJELM

KLAR FOR DEBATT. Sverre Hartveit gleder seg til å høre hva hele VT mener om kaffe-forslaget. ARKIVFOTO: JAKOB KNAGENHJELM

Leder av Velferdstinget i Bergen, Sverre Hartveit, forteller at styret ønsker å si nei til resolusjonen, på grunnlag av samskipnaden sine bekymringer.

Også Hartveit drar frem kaffeavtalen.

– Om mange studentlokaler begynner å selge kaffe som kan være konkurrerende for SiB, så kan det ha negative følger for kaffetilbudet man allerede har.

Hartveit peker videre på at behovet for studentsalg av kaffe ikke har vært ytret før nå. 

– De siste seks årene har det ikke vært noen ytringer i medier om at man ønsker å selge kaffe i de studentdrevne lokalene. Behovet har ikke vist seg, og da innstiller vi negativt fordi risikoen er å miste et godt velferdstilbud.

Velferdslederen ser likevel frem til diskusjonen.

– Jeg er veldig spent på diskusjonen. Selv om vi har gitt en innstilling, er det opp til Velferdstinget som helhet å ta en avgjørelse.