– Dagens utdanning er pysete, lukket og firkantet

FLERE FOREDRAG. Under NHH-symposiet, som er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet, ble det holdt flere foredrag fra næringslivstopper. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

TO KONFERANSEDAGER. Under NHH-symposiet, som er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet, ble det holdt flere foredrag fra næringslivstopper. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Under NHH-symposiet etterspurte studentene en bedre plan for fremtidens digitale utfordringer.

Studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) inviterte denne uken til næringslivskonferansen «Symposiet: Keeping up with the millennials». Arrangementet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for arbeidslivet, og gikk over onsdag og torsdag. 

Målet for  konferansen var å komme nærmere et svar på hvordan Norge kan forberede seg på de kommende teknologiske og digitale utfordringene i samfunnet. Senter for strategisk forskning mener at halvparten av jobbene i arbeidsmarkedet vil bli overtatt av maskiner innen 2035. Norges Handelsorganisasjon (NHO) har uttalt at det mest etterspurte på jobbmarkedet for tiden er teknologiske ferdigheter.

– Ikke staten som velger
NHH-symposiet2017_TSA_14

INGEN SØLVKULE. Kunnskapsministeren mener det er vanskelig å forutse en fremtidig løsning. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Blant flere høytstående foredragsholdere, var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til stede for å delta i en paneldebatt om hvilken rolle utdannelsen skal ha i møtet med teknologikappløpet.

–  Jeg tror at en stor fare i denne debatten er at det ikke finnes en «sølvkule», en enkel løsning, som skal ordne problemet, sier han til Studvest.

Innledningsvis i debatten ble «studentenes perspektivmelding» presentert. Studentutvalget som presenterte denne rapporten kalte dagens utdannelse for «pysete, lukket og firkantet».

Isaksen er enig i at utdannelsen må ta en ny form, men mener det er feilslått om staten skal gi retningslinjer for hvordan høyskoler skal være innovative og finne nye løsninger.

– Sier du at en «må ta ansvar for egen utdannelse»?

– Nei. Det er klart at vi må gjøre en del ting nasjonalt også. Men det er en dårlig løsning om staten skal velge hvordan folk skal være innovative, slår kunnskapsministeren fast.

Ny rektor med plan
NHH-symposiet2017_TSA_10

MÅ BLI RASKERE. Påtroppende NHH-rektor, Øystein Thlgersen, mener skolens teknologiske utvikling må skje raskere. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

NHH har vært kritisert for ikke å ha nok kunnskap om IT. Sjefen for programvaregiganten Visma ringte selv til NHHs rektor i november for å si at han var bekymret for skolens utvikling. 72 prosent av elevene sa i en spørreundersøkelse at de var misfornøyde med skolens IT-tilbud.

– Det er et spørsmål om attitude. Det er ingenting i veien med ambisjonene på NHH, sier påtroppende rektor Øystein Thøgersen.

Thøgersen mener at NHHs strategier er blant de beste i Europa og at skolen har flinke folk.

– Men vi må bli bedre på speed. Vi må bli raskere, sier han.

Han påpeker at skolen har vært gjennom en strukturendring, hvor makten ikke lenger er todelt (Thøgersen er første rektor til å bli ansatt, ikke valgt). Dette gjør at Thøgersen håper på å kunne ta grep som gjør at skolen skal kunne forandre seg raskere.

– Vi må bruke den nye organisasjonsstrukturen for å tilpasse oss raskere til forandringene i verden.

NHH-symposiet2017_TSA_07

MÅ BLI BEDRE. Hege Skryseth mener ikke at det er nok kompetanse på jobbsøkermarkedet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN 

 

– Studentene mangler kompetanse

En av dem som er bekymret for at Norge henger bak den internasjonale konkurransen, er presidenten i forsvars- og teknologiselskapet Kongsberg-digital, Hege Skryseth, som var tilstede på arrangementet for å holde foredrag.

– Vi etterspør en mer samkjørt plan nasjonalt for hvordan norsk næringsliv skal møte fremtidens utfordringer. I denne planen vil vi også ha bedre rustede studenter, sier hun.

– Hva vil dere i Kongsberg Gruppen ha fra bergensstudentene?

–  Vi behov for nye forretningsmodeller, dataanalyse, og forståelse av faktabaserte besluttninger i selskaper.

Ifølge Skryseth viser undersøkelser at selskaper som kun er datadrevet er seks prosent mer lønnsomme enn andre selskaper.

– Føler du at dere får det dere trenger fra dagens jobbsøkemarked?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det tar tid for en del institusjoner å reformere seg og bygge digital kompetanse. Jeg håper at det vil skje raskere i fremtiden, sier hun.