Dårlige prognoser for kjøttfri dag

Kjøttfri_ØA_01

RIKTIG FORUM? Grønn Listes Svein-Martin Stenseth kan fortelle at resolusjonen nok var litt symbolpolitikk for å rette fokuset på temaet kjøttfri dag. Her med Camilla Cimadamore-Werthein (til høyre) og Eline Aresdatter Haakestad. FOTO: ØRJAN ANDREASSEN.

Studentparlamantet ved UiB vedtok sist møte å kjempe for en ukentlig kjøttfri dag i studentkantinen. Velferdstinget kommer imidlertid ikke til å ta opp saken igjen med det første.

– Dette er ikke for å få folk til å bli vegetarianere. Det handler heller om at vi ønsker å opplyse studentene om konsekvensene av kjøttproduksjon, forklarer Camilla Cimadamore-Werthein, studentparlamentarisk leder for Grønn Liste.

Forrige uke fattet Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) en resolusjon om at de kommer til å kjempe for en av Grønn Listes hjertesaker, nemlig kjøttfri dag i Studentsamskipnaden i Bergens (SiB) kantiner. Parlamentsmedlem i Sosialdemokratisk liste, Khiem Duc Tran, var én av de åtte av 25 som stemte mot forslaget.

– Jeg ville understreke poenget med å ta opp saker i riktig forum. At SP-UiB gjør seg selv irrelevant ved å fatte resolusjoner som hører hjemme i VT synes jeg er synd, understreker han.

Gir ikke opp kampsaken

– Ønsket var at SP-UiB skulle ha et standpunkt om temaet. I tillegg skapte vi også litt diskusjon som var med på å sette fokus på dette, sier Cimadamore-Werthein.

Saken om en kjøttfri dag ble også tatt opp i VT før sommeren, men ble ikke vedtatt.

– Vi kommer ikke til å legge opp til å behandle den igjen nå, da det ble brukt tid på den tidligere i år, sier VT-leder Linnea Reitan Jensen.

Svein-Martin Stenseth, parlamentsmedlem fra Grønn Liste, er klar på at de ikke kommer til å gi opp kampsaken, selv om det vil ta litt lenger tid enn planlagt.

– Vi kommer til å bruke tiden vi har til å fremme saken, og skape en bevissthet rundt temaet.

Alle hengte seg opp i «kjøttfri mandag»

Styrke det faste vegetartilbudet

Direktør og divisjonsleder for studentkafeene og SiB Catering, Ørjan Vågstøl, påpeker at samskipnaden har en god dialog med VT på dette temaet.

– SiB mener det viktigste er å styrke det faste vegetartilbudet alle dager. Vi må være studenttilpasset, og det er mange ønsker å ta hensyn til, sier han.

Parlamentsmedlem Tran kan fortelle at han prøvde å komme med et alternativt forslag til én kjøttfri dag i uken. Han ville heller vedta en resolusjon om å ønske vesentlig billigere og mer variert vegetarmat i kantinen:

– Det hadde gjort det lettere å bygge et nytt politisk vedtak på tvers av listene. Alle hengte seg imidlertid opp i «kjøttfri mandag».

Taco- og raspeballtradisjon

I følge Grønn Listes Stenseth er det grunnleggende med saken at én hel dag i uken skal være kjøttfri. Hvilken dag denne havner på, er de mer fleksible på. Det kan være opp til SiB.

– Hvilken dag passer minst til å være kjøttfri?

– Torsdag og fredag. Da har vi tradisjon for raspeballer med tilbehør og taco-buffet, sier direktør Vågstøl.