Den karakterfrie sonen på jussen

Helene_AG_01

VERDIFULL ERFARING. Erfaring med den internasjonale juridiske praksisen er gull verd for jusstudenter, mener Helene Eiane Rasmussen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

I søknader til studentforeningenes ulike ordninger legges karakterene på hyllen og erstattes med motivasjonsbrev. – Høye krav kan føre til at studentene gir opp å få erfaring, mener leder for treningsprogram.

TEKST AV: Vegard Fosso Smievoll, leder av Juridisk studentutvalg Bergen

POSITIVT. Vegard Fosso Smievoll tror flere studemter vil få muligheten til å skaffe erfaring. FOTO: PRIVAT

Jusstudentene ved ved Universitetet i Bergen (UiB) oppfordres til å delta på programmer, hvor de får nyttig erfaring utover skolebenken. Congregatio Forensis (CF) og the European Law Students Association (ELSA) er to av de ulike organisasjonene som tilbyr ordninger hvor studenter får anledning til å knytte kontakt med det juridiske næringslivet.

Felles for ordningene er at studentene som søker plass ikke vil bli vurdert på grunnlag av sine karakterer, men av motivasjonsbrev.

– Dette er veldig positivt, mener leder i Juridisk studentutvalg ved UiB, Vegard Smievoll.

Han mener dette gir alle studenter mulighet til å skaffe seg relevant erfaring, og tror samtidig dette bidrar til å redusere karakterpresset.

– Årets kandidatundersøkelse viser at erfaring teller positivt ved ansettelse, så vi oppfordrer alle studenter til å ta sjansen og søke, sier Smievoll.

Søkerne til programmet skriver et motivasjonsbrev fremfor å søke på grunnlag av karakterene sine. Dette åpner opp for at flere kan søke, og er dermed et fruktbart alternativ.

Helene Eiane Rasmusen, leder for STEP i ELSA Bergen
 
– Studentene vegrer seg mot å søke med karakterer

Studentorganisasjonen ELSA tilbyr internasjonale traineeships, med karakterløse opptak.

Leder for Student Trainee Exhange Programme (STEP) i ELSA Bergen, Helene Eiane Rasmussen, har opplevd at studentene vegrer seg mot å søke traineeships i Norge. Hun tror dette skyldes de høye karakterkravene.

– Vi opplever at traineestillinger her til lands ekskluderer mange studenter på grunn av de høye karakterkravene som stilles. Dette resulterer i at studentene gir opp å prøve å få praksiserfaring, sier hun.

STEP-programmet er en del av et internasjonalt samarbeid. Med sine omtrent 400 traineeships per år fordelt på 36 land er dette et attraktivt alternativ til praksisen i Norge, hvor det allerede er mange om benet.

– Søkerne til programmet skriver et motivasjonsbrev fremfor å søke på grunnlag av karakterene sine. Dette åpner opp for at flere kan søke, og er dermed et fruktbart alternativ, sier Rasmussen.

Hun forteller at det kan være smart å by på seg selv i motivasjonsbrevet.

– Det handler om å få frem sine beste egenskaper, og å tørre å ikke være beskjeden. Sørg også for at arbeidsgiver sitter igjen med et godt helhetsinntrykk, sier hun.

Får sin egen mentor
Elise_AG_01

BINDELEDD. Mentorordningen fungerer som et bindeledd mellom studenten og det juridiske næringslivet, forteller Elise Tveiten. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

CF i Bergen har for første gang i år gått inn for å tilby jusstudentene ved UiB en mentorordning, hvor seksten erfarne mentorer skal følge opp studenter gjennom et helt skoleår.

Studentene og mentorene blir enige seg imellom om hvor mye kontakt de ønsker å ha og hva de ønsker å få ut av mentorordningen, opplyser leder for CF Bergen, Elise Tveiten.

Målet for ordningen er å gi studenter et større innblikk i arbeidslivet til en etablert jurist.

– For å sikre at det er en engasjert og motivert student som blir tildelt mentorordningen, så velger man å basere opptaket på CV og motivasjonsbrev i stedet for karakterer, forteller Tveiten.

Det er første gang denne ordningen blir praktisert ved Det juridiske fakultet, og Tveiten håper ordningen vil vokse seg større etterhvert.

Søknadsfristen for å søke på mentorordningen er førstkommende søndag 23.april, og fristen for å søke traineeship er 15. mai.