Derfor vil vi ha differensiert treningsavgift

SiBTrening_SH_06

Arkivfoto: SESILIE BJØRDAL

Det er først når man ser at de forskjellige institusjonene fremdeles ikke tar ansvaret for å bidra i tilstrekkelig grad at et slikt tiltak blir siste utvei.

Tekst: Johanne Vaagland, leder av Studentparlamentet ved UiB, og Tord Lauvland Bjørnevik, nestleder av Studentparlamentet ved UiB.

I den forrige utgaven av Studvest kunne vi lese om Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) sitt vedtak om differensiert treningsavgift hos Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Differensiert treningsavgift går ut på at studenter som studerer ved institusjoner som bidrar vesentlig mindre i SiB enn andre institusjoner må betale mer for et medlemsskap hos SiB trening enn andre. Dette er en ordning som også praktiseres ved Studentsamskipnaden i Oslo.

Som Studvest skriver, så bidrar UiB med 75 prosent av institusjonenes totale bidrag til SiB, selv om antall studenter fra UiB utgjør i underkant av 50 prosent av den totale studentmassen. Jeg tør å påstå at nettopp fordi UiB bidrar såpass mye i SiB så har alle studentene i Bergen et godt tilbud. Hvis UiB skulle bidratt like lite som mange andre institusjoner, så hadde det også gått ut over alle studentene i Bergen.

Studvest viser skepsis til en innføring av differensiert treningsavgift fordi det vil ramme studentene. Dette er ikke noe SP-UiB har tatt lett på. Differensiert treningsavgift er ikke førstevalget når det kommer til en utjevning av bidragene til SiB. Skjevheten i bidragene har vært debattert i en årrekke, og man har håpet at slike tiltak ikke skulle bli nødvendig. Det er først når man ser at de forskjellige institusjonene fremdeles ikke tar ansvaret for å bidra i tilstrekkelig grad at et slikt tiltak blir siste utvei.

Samtidig er viktig å huske på at skjevfordelingen i bevilgningen i dag rammer studentene ved UiB. En krone kan ikke brukes to ganger. UiB har en stram økonomi, og dette går ut over studenter som får sitt undervisningstilbud kuttet, for eksempel gjennom nedleggelse av seminaropplegg. Også når UiB velger å la SiB benytte deres eiendom betyr dette at disse lokalene ikke kan benyttes av UiB samtidig. Friarealene kunne ha blitt benyttet til flere lesesalsplasser for studentene eller til et etterlengtet studentlokale for studenter på samfunnsvitenskapelig fakultet. Likevel har altså UiB prioritert å bruke noen av sine egne bygg på tiltak som gagner alle studentene i Bergen, men det må være forståelig at man da forventer at andre institusjoner også bidrar i rimelig grad.

Selvsagt skulle vi ønske at alle institusjonene skulle komme på banen og bidra mer slik at enkeltstudenter slipper å bli rammet med høyere priser. Men det skjer jo ikke så lenge de andre institusjonene hviler på at de får like gode tilbud for sine studenter, uavhengig av hva deres bidrag inn i SiB er, nettopp fordi UiB tar ansvar og drar lasset. Med mindre institusjonene faktisk begynner å bidra snart så vil differensiert treningsavgift være med å sikre at SiB fortsatt kan ha et godt tilbud til studentene som alle har tilgang til.

Til sist vil vi minne Studvest på at det ikke er UiB som stritter imot korttilgang for andre studenter på Studentsenteret. Andre studiesteder har valgt kortsystem som ikke fungerer sammen med det som finnes på Studentsenteret. UiB har ikke nektet noen av de andre institusjonene å henge opp egne kortlåser, men dette er selvsagt noe de i så fall må ordne selv.