Dette ønsker og frykter de

Naturhistorisk_museum_JHM_01

RESTAURERNING DEL II. Får UiB midler til å fortsette restaureringen av museet? FOTO: JARLE HOVDA MOE

Statsbudjettet for 2015 blir lagt ut onsdag 8. oktober, og mange utdanningsintitusjoner venter i spenning.

Studvest har spurt hva lederen av UiBs studentparlament og rektorene ved UiB og NHH ønsker seg i årets statsbudsjett.

Tommy Aarethun, leder Studentparlamentet ved UiB

– Våre ønsker er i tråd med NSO sine krav, nemlig midler til 3000 nye studentboliger i regi av studentsamskipnadene og økt studiestøtte til 1,5 G – det vil si 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Studiestøtten skal også fordeles over elleve måneder, sier Tommy Aarethun.

Han håper at det blir bevilget penger til Universitetsmuseets restaurering del to, etter at del én nå er ferdig.

– Det er et stort etterslep på UiB sine bygninger, og det hadde vært en stor fordel å få museet ut av verden, så universitetet kan sette inn ressurser i sine resterende dårlige bygg, sier Aarethun.

Hans største frykt er at regjeringen vil innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Studentparlamentet har ikke store forhåpninger om at alle NSOs krav vil bli innfridd i Statsbudsjettet 2015.

– Vi har forståelse for at regjeringen er inne i en fireårs-periode, men det bør vises klare skritt i riktig retning allerede i deres første statsbudsjett. Jeg frykter at de kun vil gi en svært liten økning på studentboliger og studiestøtte, for så å si «nå må dere være fornøyde», sier Aarethun.

 

Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen

– Vi er veldig spente, siden regjeringen gikk til valg på relativt høye ambisjoner til høyere utdanning og forskning, sier Dag Rune Olsen, som greier ut om dette i en kommentar i BT tirsdag.

Han påpeker at regjeringen har signalisert et beløp på 600 millioner ekstra til forskning, eller 500 nye forskerstillinger over en fireårsperiode.

– Dette håper vi går gjennom, og at vi klarer å bruke disse ressursene til å bedre utdanningskvaliteten. Vi ønsker blant annet flere seminarer, tettere oppfølging og økt satsing på digitalisering av undervisningen, sier rektoren.

Når det kommer til Universitetsmuseet bobler ikke Olsen over av forventning.

– Vi håper vi får statsstøtte, men vi er pragmatiske og ser at vi muligens blir nedprioritert til fordel for større museer. Derfor har vi laget en facebookside som heter Mitt museum, for å formidle hva man mister om vi ikke får finansiert siste del, sier han.

 

Frøystein Gjesdal, rektor Norges Handelshøyskole

– For oss er statsbudsjettet veldig forutsigbart, siden vi får mye av vår bevilgning gjennom studiepoengene våre, basert på to år tilbake i tid. Dermed kan vi regne oss fram til hva vi kommer til å få, sier Frøystein Gjesdal.

Han sier NHH ikke pleier å få noen overraskelser når statsbudsjettet legges fram, og har heller ikke i år fått noen signaler på nevneverdige endringer.

– Det vi er spent på er arbeidet som nå er i gang med å revidere hele finansieringsmodellen til høyere utdanning, men dette vil jo ikke være klart før til neste år, eller året etter. Jeg forventer at årets budjett dermed kun blir et mellomoppgjør, sier Gjesdal.