Dette skal til for å få studentimam

bonnerom1_BF

VIL UTVIDE TILBUDET. I dag har de muslimske studentene tilgang til bønnerom. Sosialdemokratisk Liste vil at studentene også skal få tilgang til studentimam. FOTO: BEATE FELDE

Sosialdemokratisk liste vil ansette en studentimam på UiB. Om forslaget går igjennom, er det fortsatt uvisst hvor lang tid det vil ta før en imam er på plass.

Sosialdemokratisk liste, som stiller til studentparlamentsvalget ved UiB (SP-UiB), ønsker at studentene ved universitetet ikke bare skal ha egen prest, men også imam. Saken ble først omtalt av Dagen.

Men det kan ta tid før forslaget eventuelt trer i kraft.

– Saken kommer ikke til å bli tatt opp i studentparlamentet helt ennå, sier Eirik Reikerås, som er informasjons- og internasjonalt ansvarlig i SP-UiB.

Diskuteres i slutten av april
FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

DISKUTERES I APRIL. Eirik Lie Reikerås forteller at det enda ikke er fremmet et forslag om  imam i studentparlamentet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Reikerås forteller at første mulighet til å fremme forslaget er i slutten av april, når SP-UiB har sitt neste møte.

I dag er det Den norske kirke som står for finansieringen av studentprestene, og hvis man vil innføre en studentimam må man derfor finne en moské som kan tenke seg å finansiere en imam for studentene. Hvis dette skjer, kan Universitetet i Bergen bli det første universitetet i Norge med en egen studentimam.

– Rektoratet må også være positive, og så må man finne en moské i Bergen som er villig til å betale for imamen, på like linje med at kirken betaler for studentprestene, forteller Reikerås. 

Rektoratet er positive

– I første omgang må det gjøres et vedtak i studentparlamentet før dette forslaget kommer videre til oss i rektoratet, sier viserektor ved UiB, Oddrun Samdal.

Samdal forteller at rektoratet er positive til å få en studentimam som kan bidra til å ivereta det religiøse mangfoldet på universitetet. 

Hun tror ikke nødvendigvis at det kommer til å ta lang tid å få på plass et slikt tilbud. 

– Men vi er avhengige av at trossamfunnet er interessert i å være med på denne ordningen, og bidrar til å finne riktig person til rollen som studentimam

Vil ha slutt på ordningen
URETTFERDIG. Andreas Sjalg Unneland mener ikke det er riktig at bare de kristne skal få en religiøs representasjon. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

URETTFERDIG. Andreas Sjalg Unneland mener ikke det er riktig at bare de kristne skal få en religiøs representasjon. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Det er imidlertid ikke alle som er positive til å få en ny studentimam. Venstrealliansen, som også stiller til valg, ønsker å få slutt på hele ordningen som tillater studentprester og imamer. 

– Vi vil jobbe for å fjerne hele ordningen, slik at universitetet ikke har noen religiøs representasjon og blir et livssynsnøytralt universitet, sier leder for Venstrealliansen Andreas Sjalg Unneland.

Men så lenge det fortsatt er tilbud om studentprester på universitetet, mener Unneland at det burde være en mulighet for å få inn en studentimam også.

– Dagens ordning er i praksis veldig urettferdig fordi det kun er én religion som har dette tilbudet. Vi mener at hvis man har et slikt tilbud må alle andre religioner også kunne bli representert. 

Prestene er positive

Studentprest Inge Høyland er positiv til imam-forslaget. 

– Jeg mener at alt som bygger velferd for studenter er bra, og en kompetent studentimam kan være et godt tilbud, spesielt for muslimske studenter.

Høyland forteller at når prestene prater med studenter, vet de ikke hvilken tro eller retning personen følger med mindre det kommer naturlig opp i samtalen. Han er derfor usikker på om det er behov for en egen imam. 

– Noen ganger er det fint å bare ha en person å prate med, sier han. Men det tror jeg også en potensiell studentimam vil kunne gjøre.