Differensierte boligavgifter for internasjonale studenter

Vi kan godt bli med på en debatt om differensierte treningsavgifter, men er det virkelig det dere ønsker SP-UiB?

HiB-valg_JJE_51

Arkivfoto: JONAS J. EIAN

Tekst: Fredrik Bødtker, leder Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen.

Det er helt tydelig at differensiering er et godt tiltak for å øke SiBs egenkapital. SiB trening står i dag for cirka 10 prosent av omsettingen. De går i 2014 nesten tre millioner i overskudd, og det før vi i det hele tatt har begynt med differensiering.

I riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 får boligsituasjonen i SiB skarp kritikk. Det vises til mange tomme boliger deler av studieåret, 13 millioner i underskudd og at internasjonale studenter fikk to av tre ledige hybler ved semesterstart høsten 2014.

Jeg mener at utdanningsinstitusjonene som opptar mer av ressursene til SiB, må betale mer enn andre utdanningsinstitusjoner

I følge tall fra DBH studerer 70 prosent av de internasjonale studentene som kommer til Bergen ved UiB. I og med at de internasjonale studentene opptar såpass mange av studentboligene SiB har til rådighet, er det vel bare rett og rimelig at UiB og deres studenter bidrar deretter? SiB bolig står i dag for 40 prosent av SiBs totalomsetning på nærmere 450 millioner kroner. Altså forsvinner fort de 10 millionene UiB betaler for mye i fristasjonsytelser.

Internasjonale studenter opptar halvparten av de ledige boligene på høstsemesteret, dette fører til lavt belegg store deler av vårsemesteret da det er færre internasjonale studenter. Med et slikt utslag på beleggsprosenten blir det fort vesentlige summer SiB går glipp av. SiB bolig hadde kunnet senket leieprisene, økt innvesteringene og bygget større egenkapital dersom det ikke var for at internasjonale studenter tar opp inntektsbringende boliger, og fører til tomme hybler på vårsemesteret. Det er dermed bare rett og rimelig at de internasjonale studentene betaler deretter.

«Studenter som studerer ved institusjoner som bidrar vesentlig mindre i SiB enn andre institusjoner må betale mer for et medlemskap hos SiB trening enn andre», skriver leder og nestleder i SP-UiB Johanne Vaagland og Tord L. Bjørnevik i Studvest 4. desember.

Jeg mener derfor at utdanningsinstitusjonene som opptar mer av ressursene til SiB, må betale mer enn andre utdanningsinstitusjoner. Dersom vi følger logikken til SP-UiB er det studentene som skal ta denne regningen.

Etter min mening skal det på ingen tidspunkt gå utover studentene som betaler det samme i semesteravgift hvor mye utdanningsinstitusjonen bidrar. Dette er en forhandlingssak mellom institusjonene og SiB.

I Velferdstinget jobber studentdemokratiene sammen for å gi studentene i Bergen et best mulig tilbud, basert på en semesteravgift som er lik for alle. Selvsagt skal ikke en internasjonal student betale mer i leie. Dette er like selvsagt som at en BI student skal betale det samme som en HiB eller UiB student for å trene på det samme treningssenteret. I sitt forslag legger SP-UiB opp til en differensiering av studentene, ikke treningsavgiften.

Jeg ber derfor om at vi sender debatten tilbake der den hører hjemme, nemlig mellom SiB og utdanningsinstitusjonene.

Internasjonale studenter i 2014:*

UiB – 1453

NHH – 342

HiB – 291

BI – 37

Totalt: 2123

*Tallene er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)