Disse fire skal krangle med rektor for deg

AU_MSF_01

BUKETT. Stian Skarheim Magelssen, Terje-André Kvinlaug, Natalie Johnsen og Håkon Randgaard Mikalsen skal daglig jobbe for studentene ved UiBs interesser det kommende året. FOTO: MARTIN SORGE FOLKVORD

Men ingen av dem hadde reelle motkandidater da de stilte til valg.

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
  • Er det høyeste demokratisk valgte organet ved Universitetet i Bergen.
  • Skal tale studentenes sak opp mot ledelsen ved universitetet.
  • Består av 31 representanter.
  • 24 representanter fra ulike studentpolitiske lister velges hver vår.
  • Én representant fra hver av de sju ulike fakultetene.
  • Har et arbeidsutvalg på fire personer som jobber fulltid med å få gjennom det parlamentet vedtar at de skal jobbe for.
UPROBLEMATISK: Håkon Randgaard Mikalsen mener ikke det er et problem at det ikke var et reelt valg til arbeidsutvalget i SP-UiB. ARKIVFOTO: ROBERT NEDREJORD.

UPROBLEMATISK. Håkon Randgaard Mikalsen mener ikke det er et problem at det ikke var et reelt valg til arbeidsutvalget i SP-UiB. ARKIVFOTO: ROBERT NEDREJORD.

Mandag kveld ble det valgt nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (se faktaboks). Arbeidsutvalget består av fire personer som tar pause fra studiene for å jobbe heltid for interessene til studentene ved universitetet. Dette kan involvere alt fra å fremme studentenes interesse overfor rektoratet til å dele ut gratis penner og kjærlighet på pinne til studenter på Studentsenteret.

Siden sommeren 2016 har Håkon Randgaard Mikalsen ledet dette arbeidsutvalget. Det skal han også gjøre det kommende året, etter at Studentparlamentet valgte ham som leder for nok en periode.

Ikke reelt valg

Både Mikalsen og nestleder Terje-André Kvinlaug ble valgt enstemmig uten motkandidater. Til de to øvrige stillingene i arbeidsutvalget stilte i utgangspunktet fire kandidater, men den ene trakk seg på møtet og den andre møtte ikke opp. Dermed ble Natalie Johnsen og Stian Skarheim Magelssen valgt inn uten reelle motkandidater.

De manglende motkandidatene er ifølge den gjenvalgte lederen ikke et problem.

Han forteller at det siden parlamentsvalget var over den 5. april har blitt forhandlet mellom de ulike listene om hvem som skal utgjøre arbeidsutvalget. Dette mener Mikalsen fører til at parlamentet tar en veloverveid og vektet beslutning.

– Så jeg velger å se på det at det ikke er flere kandidater som et uttrykk for at vi har gjort et godt politisk forarbeid, sier Mikalsen.

– Men hvis slike valg tas på bakrommet og ikke i møter får ikke studentene dere skal representere ikke innsyn i denne prosessen?

– Jeg kan ikke snakke for alle i parlamentet, men jeg tror både studentmedia og andre studenter som hadde forhørt seg om denne prosessen underveis ville fått informasjon om hvordan ting ligger an hvis de faktisk spurte.

TAKK OG FARVEL. Eirik Reikerås gir seg som fulltidsarbeider for studentene, men lover å melde tung i ny og ne likevel. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

TAKK OG FARVEL. Eirik Reikerås gir seg som fulltidsarbeider for studentene, men lover å melde tungt i ny og ne likevel. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Lover å fortsette med krasse kommentarer

Nytt påtroppende arbeidsutvalg betyr også at studentbergens uoffisielle mester i sinte leserinnlegg og krasse kommentarer i sosiale medier, Eirik Reikerås, i ferd med å avslutte sitt siste tunge verv i studentpolitikken. Han mener imidlertid ikke at vi trenger å frykte utelukkende tåkefyrster i det offentlige studentordskiftet.

– Stian Skarheim Magelssen ble jo valgt inn i arbeidsutvalget, så han tar nok litt av min rolle som populist. Gi den mannen noen øl, så er han vel så krass som meg, sier Reikerås.

Han lover videre at studentene ikke har hørt hans siste tunge melding.

– Nå vil jeg jo ikke lenger være bundet av det studentparlamentet har sagt at jeg skal jobbe for, så kan jeg jo smelle enda hardere. Jeg klarer nok ikke holde kjeft om jeg er misfornøyd med noe.