Drømmen om en populistisk studentpolitikk

Semesteravgift_JJE_05

ARKIVFOTO: Jonas J. Eian

Student Parliament Candidates_NP-2 copy

TEKST AV: Eivind A. Valestrand, Studentparlamentarisk leder i Sosialdemokratisk liste

Nyhetsredaktør i Studvest, Magnus Ekeli Mullis, har kommentert i Studvest om studentpolitikkens utfordring med å nå ut til studentene. Dette er utfordringer vi er kjent med, og som vi arbeider for å løse.

Alle studentpolitiske lister satser på å nå ut til flere i studentmassen. Selvsagt, det er slik vi får legitimitet og slik vi får gjennomslag. Det er slik vi oppnår det vi ønsker for Universitetet i Bergen (UiB) sine studenter.

For studentpolitikken kan ikke bare være noe som ligger i offentlighetens dvale gjennom året, for så å presse seg frem i media når det nærmer seg valg. Det er ingen tvil om at vi alle ønsker at flere enn 22 prosent skal stemme i valget som starter om en ukes tid. Ser man vannrett på studentpolitikken er lav valgoppslutning noe som er gjennomgående for alle studentdemokrati, henholdsvis hadde NTNU en oppslutning på 12,8 prosent, UiO en oppslutning på 14,47 prosent og HiOA hadde en oppslutning på 8 prosent. Da er det oppløftende å vite at UiB gjør det veldig bra i forhold til våre søsterorganisasjoner, og vi skal jobbe på videre for å bli enda bedre. For å klare det må listene gjøre sin jobb for å nå ut til studentmassen. 

Sosialdemokratisk liste har de siste årene rekruttert bredt blant UiBs studenter, og har en sterk forankring i både de faglige og sosiale organisasjonene. Vi har vært heldig som har hatt både fotograf og grafiker innad i listen, noe som har senket valgkamputgiftene betraktelig. Det betyr ikke at vi ikke satser på å nå ut til flere, det betyr bare at vi har vært sparsomme og ikke brukt 1500 kroner ekstra på Twist. Ekeli Mullis har derimot et godt poeng med at studentpolitikken kunne vært mer synlige også utenom valgperioden og det tar vi til oss. Samtidig skal det sies at listene kun får økonomiske midler i valgperioden og har ikke midler utenom dette.

I studentpolitikken har mange av sakene et langsiktig perspektiv. Vi prøver også å ta tak i konkrete problemstillinger studentene kjenner på kroppen, og går derfor til valg på å blant annet få sensorveiledninger til hver eksamensoppgave, åpne SiB-kantiner 8 timer hver dag og studiepoenggivende praksis. I tillegg til langsiktige saker som flere studentboliger, studentaktiv forskning og bedre utvekslingsmuligheter.

Studentpolitikere må ta selvkritikk på at vi er for dårlige til å fortelle om hva vi faktisk får til. Studentene må få høre om gjennomslaget vi har fått for sensorveiledninger til eksamen, om hvordan vi har fått løftet sak om obligatorisk undervisning på UiB og sikret større åpenhet om UiBs samarbeid med andre aktører. Slik kan de forstå verdien og viktigheten av engasjementet.

Sosialdemokratisk liste har prøvd å informere studentene primært via sosiale medier, og er enig med Studvest i at flere burde like oss på Facebook. Vi bør også benytte andre kommunikasjonskanaler, og sikre at studentmediene er informert om saker som foregår med nyhetsinteresse for studentmassen. Dessverre blir den studentpolitiske aktiviteten gjennom året for mye preget av å arbeide for å få gjennom sakene, fremfor å fortelle studentmassen om dem.