Drømmer om luftslott

Velferdsordningen_Gågaten_002

KREATIVE LØSNINGER. – De sier man bør tenke utenfor boksen, men for å gjøre det må man fremdeles forholde seg til den. Min leveregel er at det ikke finnes noen boks, sier Ingvild Skodvin Prestegård. FOTO: CAMILLA A. AASEN

Velforeningen inviterer alle studenter til å tenke stort og kreativt for Gågaten på Nordnes.

– Når man er student har man bruk for praktisk erfaring, og alle kan bidra med noe unikt, sier Ingvild Skodvin Prestegård, leder for Gågaten Velforening.

Hun inviterer alle studenter til å være med på en to dagers workshop for å utarbeide ideer for hvordan Gågaten kan bli. Både utseendemessig og bruksmessig.

– Sammen skal vi utarbeide en drøm, sier Prestegård.

– Studenter er en ressurs

– Studenter tenker veldig annerledes. De er inne i en veldig interessant utvikling av hjernen og ser verden på en spennende og nyttig måte. Vi har ekstremt mye å lære av studenter, og må huske å se dem som en ressurs for samfunnet, sier Skodvin Prestegård.

Alle studenter, fra så mange ulike studieretninger som mulig, ønskes velkommen. Belønningen for arbeidet og idéene er erfaring, nye kontakter, flerfaglig samarbeid og en god attest.

– Historiestudenter kan se på hva gaten har vært brukt til før. Førskolestudenter kan tilrettelegge for barn. Arkitektstudenter kan tenke på utforming, og matematiske og kreative hjerner kan tenke ut spennende visuelle elementer, sier hun.

Den siste uken i mai er foreløpig aktuell for workshopen. Men Prestegård og velforeningen er veldig fleksible, og vil tilpasse seg studentene.

– All hjelp og input vil være bra for oss. Det trenger ikke å være gjennomførbart engang. Idéer må ofte starte med et luftslott, sier hun.

Praksis med studiepoeng

Magnus Nygaard er informasjon, velferd- og fakultetsansvarlig for Studentparlamentet ved UiB, og ble nylig valgt inn i Universitetsstyret som studentrepresentant. En av kampsakene hans er økt samarbeid med næringslivet og mer praksis i studiene. Han er usikker på hvor stort utbytte studentene får av å bli med på et prosjekt som Gågatens workshop.

– Det er bare positivt at folk engasjerer seg i frivillige prosjekter! Jeg synes derimot det mest relevante er å inngå samarbeid med næringslivet som også vil resultere i studiepoeng. Altså at arbeidserfaringen blir en integrert del av studiet, sier Nygaard.

– Viktig å realisere egne idéer

På Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) har de for tiden travle dager.

– Jeg skulle tro en slik mulighet ville være bra for våre studenter, men de har jo litt igjen av studieåret fremdeles, sier Gard Andreas Frantzsen, kommunikasjonsrådgiver for KHiB.

Han tror flere av studentene kunne lært mye av det flerfaglige samarbeidet Gågaten tilbyr, men at det er mer relevant dersom de faktisk får realisert idéene de kommer med.

– Initiativet er spennende, men det er ikke sikkert det er like lett for studentene å bruke det som reell arbeidserfaring på CV-en, sier han.