Eksamenstrøbbel på jussen

JUSS5

BE OM BEGRUNNELSE. Dersom studenten ikke hadde bedt om utvidet begrunnelse, ville ikke feilen blitt avdekket. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Oppgaven sensoren rettet så helt annerledes ut enn den studenten leverte. – Vi tar dette svært alvorlig, sier leder for digitale tjenester ved UiB.

Høsten 2016 hadde jusstudentene ved Universitetet i Bergen (UiB) digital eksamen i JUS241. En av studentene, som ikke ønsker å stå frem med navn, fikk en uventet begrunnelse for hvorfor karakteren ikke ble så god som ventet.

– Jeg ba om utvidet begrunnelse for karakteren, og fikk til svar at helhetsinntrykket for oppgaven ble påvirket av at det ikke var mellomrom mellom avsnittene i teksten min.

I ettertid har det vist seg at sensoren som skulle rette oppgaven eksporterte den til PDF, noe eksamensprogrammet Inspera Asessesment ikke støtter. Derfor ble alle avsnittene som studenten hadde lagt inn slettet, og oppgaven ble presentert som en sammenhengende tekst uten linjemellomrom.

–  Jeg synes det rart at sensoren ikke skjønte det. Når en setning stopper midt i en linje er det et klart tegn på at det kommer et etterfølgende avsnitt.

Universitetet har etter dette gitt studenten medhold i at det har skjedd en formell feil. Hvis studenten ikke hadde bedt om utvidet begrunnelse, ville ikke feilen blitt oppdaget. Studenten har nå fått oppgaven vurdert på nytt.

Etter anbefaling fra studieadministrativ avdeling vil vi oppfordre sensorene til å undersøke visningen i Inspera hvis de sensurerer i PDF og filen fremstår påfallende med hensyn til avsnittene.

Johanne Spjelkavik, seniorrådgiver ved Det juridiske fakultet
Ikke kjent med flere tilfeller

Johanne Spjelkavik, seniorrådgiver ved fakultetet, forteller at de ikke er kjent med at dette skal ha skjedd med flere studenter, eller i andre emner.

– Vi var ikke forberedt på at en slik feil kan oppstå, sier hun.

Hun forteller at det er UiB sentralt som er teknisk arrangør for eksamen, og at det er fra dem det ble bekreftet at feilen skyldes en «svakhet i PDF-genereringen som kan gi vilkårlige utslag».

– Etter anbefaling fra studieadministrativ avdeling vil vi oppfordre sensorene til å undersøke visningen i Inspera hvis de sensurerer i PDF og filen fremstår påfallende med hensyn til avsnittene.

– Svært alvorlig

Seksjonssjef for digitale tjenester ved Studieadministrativ avdeling, Torunn Valen, sier at den tekniske feilen, som i denne saken ga et svært uheldig utslag for en student, ikke tidligere var kjent.

– Vi tar dette svært alvorlig, og har sammen med leverandøren av de tekniske tjenestene nå tatt grep for å få rettet feilen, sier hun.

Hun forteller at det i 2016 ble avlagt i underkant av 30 000 digitale skoleeksamener ved UiB, og at det ikke er rapportert om lignende hendelser.

– Studenten måtte be om begrunnelse og klage for at noen oppdaget feilen. Kan det tenkes at dette har skjedd med flere, uten at man vet om det?

– Da feilen ble oppdaget, gikk studieadministrativ avdeling gjennom flere besvarelser for å se om det samme kunne ha skjedd med flere. Vi fant ingen det hadde skjedd med.

Selv om Valen føler seg ganske sikker på at det har skjedd med andre studenter, kan hun ikke utelukke det uten å ha snakket med den som er ansvarlig for systemet – som ikke var tilgjengelig for intervju.

Uansett er hun glad for at studenten var årvåken nok til å klage på eksamenen sin.

– UiB har en tett dialog med leverandøren for å utvikle og sikre at eksamenssystemet er så godt og sikkert som mulig. Vi er glade for at denne feilen ble oppdaget og at studenten har fått en rettferdig behandling, sier hun.