– En kjedelig situasjon

Monica Beeder_03

TWEETET. – Det er ikke noe med Fredrick som kandidat, men at han ikke meldte at han hadde tilknytning til Venstrealliansen er kritikkverdig, sier SU-medlem Monica Beeder om tweeten hun sendte ut i etterkant av det kontroversielle allmøtet 25. april. FOTO: HANNE DAHL GEVING

Studentutvalget ved SV avfeier påstander om inhabilitet, men er enig i at møtet kunne gått mer ryddig for seg.

DETTE ER SAKEN
  • 25. april ble Fredrik Tønsvoll Mortvedt valgt til Det samfunnsvitenskapelige fakultets (SV) fakultetsrepresentant til Studentparlamentet i Bergen foran to andre kandidater.
  • Like etterpå mottok Studentutvalget ved SV en klage fra fagutvalgene fra Politisk økonomi, Utviklingsstudier og Miljø- og ressursfag der det står at flere personer uten tilknytning til SV-fakultetet skal ha stemt under valget.
  • På bakgrunn av klagen valgte Studentutvalget å annullere valget og kalle inn til nytt allmøte 23. mai for nyvalg på kandidat til fakultetsrepresentant.

Samfunnsøkonomi-student Fredrick Tønsvoll Mortvedt ble 25. april valgt til ny fakultetsrepresentant fra SV-fakultetet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) på et mildt sagt kontroversielt møte. Det hele endte med at tre fagutvalg klaget på valgprosedyren og at Studentutvalget (SU) så seg nødt til å skrive ut nyvalg.

Robin Gulseth_privat

FORKLARER. – Det har sikkert vært flere anledninger der det ikke har vært manntallsregistrering, men så vidt meg bekjent har det ikke kommet inn klage på det før. Når det kom inn en klage så er SU nødt til å ta stilling til saken, sier Studentutvalg-leder Robin Gulseth ved SV-fakultetet. FOTO: PRIVAT/ JUNI RUGLAND

Hovedinnholdet i klagen gikk på at flere skal ha sett studenter fra andre fakulteter stemme ved valget, noe som selvfølgelig ville gjort valget ugyldig – om Studentutvalget (SU) da kunne bevise at dette faktisk var tilfellet.

Studentutvalget skriver i sin begrunnelse for nyvalget at de kun er sikre på at 34 av de 57 personene som stemte tilhører Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dermed kaller de inn til ekstraordinært allmøte.

– SU sjekket studentkort, men etter at kvitteringene ikke lenger er obligatorisk, står det ikke hvor de ulike studentene hører til. Så selv om alle i lokalet hadde gyldig studentbevis så kunne vi ikke garantere at alle har stemmerett ved fakultetet. SU har rett og slett ikke fulgt med i timen når man endret semesterbevisene, sier Studentutvalg-leder Robin Gulseth.

Uheldig tweet: – Kan ikke sette munnkurv

Til tross for begrunnelsen om en prosedyrefeil fra Studentutvalget, følte valgvinner Fredrick Tønsvoll Mortvedt seg dårlig behandlet, og mener saken handler mer om han som kandidat enn en organisasjonsfeil.

– Det virker som om en klage på prosedyre blir brukt for å endre på et valg der jeg som kandidat er problemet. Her er det viktig å skille prosedyre fra politikk. Mitt inntrykk er at Studentutvalget blander disse på en svært påfallende måte, sier Mortvedt, og viser til tweeten Studentutvalg-medlem Monica Beeder sendte ut rett etter at valget var klart.

– Jeg angrer ikke på tweeten. Det var en personlig tweet, og ikke noe jeg meldte som SU-medlem, sier Beeder.

Hun sier tweeten var et utløp for frustrasjon fordi hun prinsipielt er i mot at fakultetsrepresentanter kan ha listetilknytning.

– Det var kombinasjonen av at jeg var frustrert med at fakuktetsrepresentantene kan ha listetilknytning og at Fredrick Mortvedt ikke meldte at han hadde tilknytning til Venstrealliansen under møtet, sier Beeder.

Mortvedt gikk senere ut og beklaget at han ikke meldte fra om at han tidligere har stått på listen til Venstrealliansen.

Studentutvalg-leder Robin Gulseth avkrefter at utvalget innehar samme standpunkt som Beeder, og sier at tweeten får stå for hennes egen regning.

– SU-ledelsen har verken mulighet eller lyst til å legge munnkurv på privatpersoner, men alt som ytres før SU har sett på saken må da personene som ytrer meninger selv stå for, sier lederen.

Gulseth bruker også anledningen til å poengtere at dette er langt ifra noen drømmesituasjon for Studentutvalget. Han sier at ledelsen nå har gjort sitt beste for å behandle saken så riktig som mulig, men har forståelse hvis noen mener det ikke er godt nok.

SV election again_NP-7

VANT VALGET. – Ja, jeg gjorde en feil under allmøtet, men det er på ingen måte en legitim grunn til å klage på valgets utfall med å skylde på en prosedyre som har blitt fulgt før, sier Fredrick Tønsvoll Mortvedt.

– Er det så ille at man mener det er tjenesteforsømmelse, kan man i ytterste konsekvens fremme mistillitsforslag, som reguleres av de gitte organisasjoners vedtekter, sier Gulseth.

Avviser inhabilitet

Valgvinner Mortvedt er også knallhard i sin kritikk av de ulike rollene i Studentutvalget, og mener mener utvalget både fungerer som klager og klageinstans. Disse beskyldningene går ikke Gulseth med på.

– I behandling i SU kan jeg garantere at spørsmål rundt inhabilitet ble tatt opp, og ingen som blir direkte påvirket av resultatet var med på å behandle klage, sier Gulseth.

Hvem som til slutt blir valgt som fakultetsrepresentant fra SV inn i SP-UiB blir klart etter ekstraordinært allmøte 23. mai. Da skal Studentutvalget ha tellekorpset i orden.

– Jeg tenker det er bedre å sikre at de som eventuelt ikke tilhørte SV-fakultet ikke hadde påvirkning på valgresultatet ved å holde et nytt valg. Det har noe med legitimiteten til valget å gjøre – så da gjør vi det igjen, og vi gjør det skikkelig, sier SU-medlem Monica Beeder.