– Et brev som skaper debatt

Lærersak_JJE_21

BEGEISTRET: Arild Raaheim er en av de som har utrykt sin begeistring for brevet som Studentparlamentet ved UiB sendte ut forrige uke. Foto: Jonas Johannesen Eian

Forelesere ved Universitetet i Bergen stiller seg positive til brevet som Studentparlamentet la i postkassene deres forrige uke.

Det er lederen for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), Tommy Aarethun, og resten av Arbeidsutvalget som står bak kampanjen der de oppfordrer forelesere ved UiB til å ta i bruk andre undervisnings- og vurderingsformer for å få variasjon i opplæringen.

– Dette er en kampanje vi har planlagt en stund nå, og som vi håper kan bidra til at studentene får en mer variert studiehverdag, sier Aarethun.

– På høy tid

Forrige uke ble brevet plassert i posthyllene til alle forelesere ved UiB. Aarethun sier det var et bevisst valg å ikke sende det via e-post.

– Vi ser for oss at det er lettere å overse en e-post enn å legge bort et uåpnet brev, sier Aarethun, og legger til at det ikke har kostet dem veldig mye å gjennomføre kampanjen.

– Brevene er sendt som internpost i UiB-systemet, så utgiftene har rett og slett gått til innkjøp av ark, konvolutter, plakater og flyvebrev til under 2 000 kroner.

Professor ved Institutt for pedagogikk, Arild Raaheim, har jobbet med nettopp alternative undervisnings- og vurderingsformer i en årrekke, og er positiv til kampanjen.

– Dette er et tema som jeg mener at det er på høy tid at det blir diskutert blant forelesere, sier han.

– Jeg stiller meg bak alt som står, og jeg synes stilen er veldig fornuftig. Det fungerer som en tankevekker, og spørsmålene som stilles gjør at det blir et brev som skaper debatt.

Nye vurderingsformer

Raaheim mener det er på tide at man begynner å se etter andre løsninger enn de tradisjonelle undervisnings- og vurderingsformene som blir brukt i dag.

– Studenter i dag spør om hvorfor de ikke kan bruke datamaskin til å skrive på eksamen. Tenk på alle de mulighetene vi har med dagens teknologi. Det må da finnes andre muligheter å vurdere studentene med i dag enn å be dem sette seg ned med penn og papir og skrive i seks timer.

Masse oppmerksomhet

Brevet oppfordrer også studentene til å kontakte foreleseren sin hvis de er misfornøyde.

– Studentene har ofte mye på hjertet når det kommer til hvordan vi legger opp undervisningen, og bruk av eksamen som vurderingsform. Det at studentene får deltatt mer i undervisningen, og at de føler at vurderingene står i samsvar med den er ting jeg håper får mer oppmerksomhet etter denne kampanjen, sier Raaheim.

Og oppmerksomhet har det fått. Aarethun kan fortelle at de allerede har fått mange tilbakemeldinger fra både forelesere og studenter som mener at kampanjen er veldig god.

– Det tok ikke lang tid før vi mottok en rekke e-poster fra forelesere som hadde lyst til å ta et møte for å diskutere det som sto i brevet. Det var akkurat det vi håpet på da vi sendte det, sier Aarethun.