Et budsjett som kutter i fellesskapet

Foto: HÅKON BENJAMINSEN

Tekst: Magnus Brekke Nygaard, Velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Magnus Brekke Nygaard er velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

På Velferdstinget i Bergen sitt årlige budsjettmøte forrige lørdag, ble det besluttet å kutte i midler fra det studentfellesskapet vi over flere år har lykkes med å bygge opp i studentbyen Bergen. Kuttene skulle vise seg å belønne institusjonsbaserte særorganisasjoner, med helt nye budsjetter som først ble fremlagt i løpet av møtet. Studentavisen for Norges Handelshøyskole, K7 Bulletin, og Høgskolen i Bergen Idrett (HIBI) står igjen som budsjettets store vinnere. Budsjettaperne er fellesorganisasjonene Jussformidlingen, Studentradioen i Bergen og Studvest.

Først vil jeg si at prosessen vi var vitne til under budsjettmøte var en svært uryddig og ytterst beklagelig prosess. En kan selvsagt hevde at HIBIs flytting til Campus Kronstad er en ekstraordinær situasjon, men det er en samlokaliseringsprosess som har vært kjent i mange år. Da bør en klare å ha et alternativt budsjett tilgjengelig for offentligheten tidligere enn én time før møtet, og helst innenfor budsjettkomiteens frister. Det må også poengteres at det å økonomisk belønne en studentavis, der ny ansvarlig redaktør, uten journalistisk erfaring, har vunnet redaktørvalget på lovnader om å skrive mer om det som skjer internt på NHH og mindre kritisk om egen studentorganisasjon, NHHS, også er betenkelig. Et valgløfte som heller ikke oppfyller studentavisens funksjon som vaktbikkje.

Samlet sett ender en i det endelige budsjettet opp med å ta penger fra de organisasjonene som er åpne for, og som yter velferd for, alle studentene i samskipnaden. Samtidig som man belønner lukkede og institusjonsbaserte organisasjoner som ikke yter velferd til alle av samskipnadens studenter. Jussformidlingen vil trolig nå ikke lenger ha råd til å holde sommeråpent. Dette vil ramme alle tilflyttede studenter i byen, som nå ender opp som enklere byttedyr for byens bolighaier.

Det er legitimt å kalle det hele et kupp. Det er et kupp fordi representanter for 12 000 studenter har overkjørt interessene til de resterende 17 000 studentene i byen. Demokratiet er avhengig av at det skapes tillit og at en følger demokratiske normer for at det skal bestå. Lite vitner om at en i det viktigste studentdemokratiske møtet i Bergen har fulgt de demokratiske spillereglene som må til for å skape tillit og stabilitet. Uttalelser fra blant annet BIs representanter på at «vi skal ha vår rettmessige del av kaken» vitner om at en ser på Velferdstinget som et organ for «rent seeking», heller enn et organ for å ivareta fellesskapets interesser. Universitetet i Bergen har ikke en eneste organisasjon som i så måte tar «sin del av kaken». Jeg håper ikke det er ønskelig at vi også må stifte eget idrettslag og egen universitetsavis.

Den spesielle situasjonen som oppsto i Velferdstinget på lørdag kan kanskje best eksemplifiseres ved at BIs representant Even Opsal mener det er sosial utjevning å bruke 134 000 kroner på 44 lacrossespillere ved skolen. At det «å ta en HIBI» vil bli husket lenge, og det vil ta tid å snu den tilliten som nå er borte, er åpenbart. Jeg håper for studentbyen Bergen sitt beste at en lignende situasjon ikke gjentar seg i fremtiden.

Samleside: Alle sakene om VT-budsjettet finner du her.