Et samlet mediehus gir et bedre medietilbud

ARKIVFOTO: ROBERT NEDREJORD

ARKIVFOTO: ROBERT NEDREJORD

Sammenslåingen av Studentmediene i Trondheim er faktisk vellykket.

DEBATT

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

 

I 2013 ble Radio Revolt, Under Dusken, dusken.no og Student-TV slått sammen til ett mediehus: Studentmediene i Trondheim. I en kronikk publisert i Studvest hevder Stian Amundsen Grundstad, ansvarlig redaktør i Bergen student-TV, at sammenslåingen ikke var et vellykket prosjekt. Dette er noe vi i Trondheim ikke kjenner oss igjen i. Grundstad skriver at det var vanskelig for de tre mediene å jobbe sammen og at det skapte mer konflikt enn samarbeid. Det stemmer at det var utfordringer i starten, og på grunn av de sterke identitetene til de ulike mediene var det en vanskelig prosess. Det journalistiske innholdet var forskjellig fra medie til medie, og både avisen, TV-en og radioen var svært sammensveisede gjenger hver for seg.

Det var dårlig stemning i starten fordi man ble påtvunget flermedialitet og tvunget til å profilere seg som Studentmediene, til tross for at enkelte av produktene hadde sterke merkevarenavn fra før. Etter hvert gikk man bort fra flermedialitet og satset heller på å fronte de kjente merkevarenavnene: Under Dusken og Radio Revolt, hvor Student-TV ble en integrert del av dusken.no. Da man gjorde dette, ble miljøet innad i organisasjonen bedre, noe som igjen har ført til et tett samarbeid på tvers av mediene og at vi sosialt sett står mer sammen. Samarbeidet har vokst fram i det tempoet vi selv har satt, og i dag jobber våre journalister gjerne med både video, tekstartikler og radio.

Grundstad påstår at radio og TV har blitt nedprioritert i etterkant av sammenslåingen, men det er direkte feil. Radio Revolt har sin egen nettside og sender på DAB. Video på sin side produserer studentrelevante reportasjer og nyhetssaker for underdusken.no, og er en viktig faktor for vårt fokus på økt nettproduksjon. Jeg vil påstå at trondheimsstudentene har fått et bedre medietilbud etter sammenslåingen. Vi er flere personer med ulik kompetanse som kan produsere god journalistikk og presentere det på flere plattformer. Dermed når vi ut med journalistikken vår i en bredere forstand.

På lang sikt har det vært bra for Studentmediene i Trondheim å slå seg sammen. Vi har samlet mye dyktig kompetanse under samme tak, sprer den på tvers av mediene og spiller hverandre gode. Jeg vil si at vi har høy kvalitet på produktene våre og at vi klarer å kombinere de ulike måtene å produsere godt journalistisk innhold på. Vi er heldige som har så mye kunnskap samlet i ett mediehus. Det nyter hele organisasjonen godt av internt, mens publikum får et bredere medietilbud.

Grundstad ytrer også bekymring over størrelsen på et eventuelt sammenslått mediehus i Bergen og om det da vil være mulig å drifte det forsvarlig uten å ha heltidsstillinger. Studentmediene i Trondheim er også en svær organisasjon med 300 medarbeidere. Selv om vi er mange, klarer vi å produsere og drifte mediehuset på en forsvarlig måte. Alle i Studentmediene i Trondheim, inkludert redaktørene og andre ledere, er frivillige. Vi er frivillige, men er likevel en seriøs og konkurransedyktig medieaktør i Trondheim.

Om det kommer til en sammenslåing av Studentmediene i Bergen, tror jeg det vil gå veldig bra. Det vil naturligvis være litt kaos og barnesykdommer i starten, men til slutt vil nok alle tjene på det.