– For lite fokus på mobbing

Mobbing_HJG_3

EKSKLUDERING. HiB-studentene Ingrid Skarestad og Kristine Samnøen tror direkte mobbing forekommer sjeldent ved studiestedet. Ekskludering og baksnakking har de imidlertid opplevd at hender. FOTO: HILDE JUVEN GJÆRDE

Ni prosent av norske studenter har opplevd mobbing ifølge en ny undersøkelse. Hverken universitetet eller høgskolen i Bergen har et system for å melde inn mobbing.

Én av elleve studenter i Norge har opplevd mobbing på studiet sitt. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Det er overraskende. Kanskje ikke alle er så modne at de forstår at det de driver med er mobbing, men når man er såpass gamle, burde man vite bedre, sier Ingrid Skarestad (24).

Hun er sykepleierstudent ved Høgskolen i Bergen (HiB). Skarestad har ikke selv opplevd direkte mobbing, men er kjent med at både baksnakking og ekskludering hender fra tid til annen. Hun får støtte fra medstudent Kristine Samnøen (25).

­– Som studenter er vi jo veldig selvstendige. Ingen passer på om alle får være med i gjengen, og det oppstår jo lett klikker, sier Samnøen.

For lite mobbefokus

Leder for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Bergen (UiB), mener tallene er bekymringsverdige.

– De gir et signal om at norske utdanningsinstitusjoner ikke har hatt nok fokus på mobbing. Dette er informasjon man burde hentet før, sier Tommy Aarethun.

Han forklarer at det ikke er noe eget system for å registrere avvik som mobbing og trakassering ved UiB, men at det er skrevet om i handlingsplanen for likestilling.

– I handlingsplanen til LMU er det også fokus på å skape et godt psykososialt miljø. I tillegg har vi i år jobbet med å få på plass retningslinjer for å håndtere konflikt mellom studenter, men det gjenstår en del arbeid, sier Aarethun.

Å se på et system hvor studenter direkte kan registrere avvik, mener han kan være en god vei videre.

År siden forrige undersøkelse

HiB og UiB er begge med i undersøkelsen. På UiB svarer åtte prosent at de har opplevd mobbing, og ved HiB svarer 14 prosent det samme. Det må imidlertid nevnes at det kun er spurt 66 studenter på UiB og 21 på HiB.

Kanskje ikke alle er så modne at de forstår at det de driver med er mobbing, men når man er såpass gamle, burde man vite bedre

Prorektor for utdanning ved HiB, Bjørg Kristin Selvik, forklarer at det i høgskolens egne tilfredshetsmålinger ikke er spurt om mobbing, men om trakassering. Svarene har ikke tydet på at dette er et problem på HiB, men undersøkelsen er ikke gjennomført de siste årene.

Ifølge sjefspsykolog Øystein Sandven, får Studentenes Psykiske Helsetjeneste svært få henvendelser der problemstillingen er knyttet til mobbing på studiestedet. Til Universitas sier studentombudet ved UiO at flere har kommet til henne med mobbe- og trakasseringssaker.

Studentombud ved HiB og UiB

– Burde et studentombud også vært på plass ved HiB?

– Læringsmiljøutvalget har anbefalt høgskoledirektøren om å opprette et studentombud, så denne saken er på dagsordenen, svarer Selvik.

Ifølge viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, hadde universitetet allerede ansatt et studentombud. Denne trakk seg imidlertid, og en ny rekrutteringsprosess måtte i gang.

– Et studentombud vil kunne være en viktig kanal for å ta opp problemer som mobbing, og vi håper å ha dette på plass til studiestart, sier Samdal.

I likhet med UiB har ikke HiB noe system for studenter å melde om avvik, og har heller ikke en egen handlingsplan for å motarbeide mobbing. Prorektor Selvik sier høgskolen har startet et arbeid med å oppdatere studentcharter og kvalitetsmanifest, for å se om noe mangler i disse, siden det «er en stund siden sist» de ble sjekket.

– Det kan være aktuelt å opprette et elektronisk meldesystem for studenter i kjølvannet av dette, sier Selvik.

Mobbespørsmål må inn

Oddrun Samdal ved UiB mener at tallene fra undersøkelsen er et tegn på at spørsmål om mobbing bør inn i det nasjonale Studiebarometeret. UiBs trivselsundersøkelse fra 2013 hadde spørsmål om mobbing, men denne ble droppet etter at Studiebarometeret kom.

– Våre tall fra Trivselsundersøkelsen viser imidlertid at mobbing forekommer sjeldent ved UiB, sier Samdal.