Foreslår ulik treningsavgift

SP-møte_JJE_26

UENIGE. FOTO: JONAS EIAN

Studentpolitikerne ved Universitetet i Bergen (UiB) mener de kommer skjevt ut av SiB-samarbeidet.

– Det er nokså naturlig at Universitetet, som den største og mest ressurssterke institusjonen, bør bidra mest. Men Studentparlament-politikerne mener at forskjellene bør jevnes noe mer ut, sier Susann Strømsvåg i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB).

Støtten til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) var tema på årets siste parlamentsmøte. Konsensusen var at UiB ikke får nok tilbake fra SiB-samarbeidet, og studentpolitikerne ønsker å utjevne forskjellene.

Hvordan dette skal gjøres er det derimot ikke enighet om. Etter en ikke-bindende avstemning ble det bestemt at arbeidsutvalget skal se på mulighetene for en «differensiert treningsavgift»: Altså at studentenes treningsavgift vil variere ut ifra hva deres studiested betaler til SiB.

* HiB er i regnskapet oppgitt som “HiB og andre høyskoler”, men HiB står for størsteparten. Vi har derfor tatt utgangspunkt i HiBs studenttall her. Beløpene inkluderer indirekte støtte, f.eks. areal til fri benyttelse. UiB gir derfor mest, men har også flest SiB-tilbud i sine bygg, mens BI hverken har kantine eller treningssenter i sine bygg. 

– Uheldig utgjevning

Politisk ansvarlig for BI Studentersamfunn Bergen, Even Opsal, mener dette er en dårlig idé.

– Dette vil kunne lede til forskjellsbehandling, hvor det å være student ved én institusjon kan gi deg større fordel enn en annen, sier han.

Han er derimot enig i at de andre institusjonene kan bidra med mer.

– UiB har til nå dratt lasset, og de andre er på vei opp. Dette synes jeg er en positiv trend som bør få fortsette, men forskjellsbehandling av studentene er ikke løsningen.

NLA på utsiden

Også Ida Bergli Skovborg, leder for studentrådet på NLA Sandviken, stiller seg skeptisk til forslaget.

– Forskjeller i treningsavgift vil først og fremst koste studentene og ikke institusjonene, sier hun.

– Jeg føler også at en slik forskjellsbehandling vil få konsekvenser for samholdet i SiB. NLA-studentene føler allerede at vi litt på utsiden. Hvis vi må betale mer enn andre for medlemsskap på SiB-treningssentrene vil nok flere stille spørsmål til vår plass i SiB-samarbeidet.

Har vært diskutert tidligere

I første omgang skal Studentparlamentets arbeidsutvalg bare vurdere forslaget. Administrerende direktør i SiB, Per Kristian Knutsen, påpeker at dette ikke er noe nytt.

– Dette har vært diskutert innad i SiB tidligere, og var for øvrig et tema nå nylig under forhandlingene med BI. I tillegg så er det vanlig praksis i andre steder. Både Studentsamskipnadden i Oslo og Trondheim tar ulik treningsavgift på sine treningssentre ut ifra hvilken institusjon man studerer ved, sier Knutsen.

Han ønsker ikke å uttale seg om dette er en god eller dårlig idé for SiB, men påpeker at det lenge har vært Velferdstinget i Bergens holdning at man ønsker å ha dette likt for alle studenter. Når det gjelder UiBs rolle i SiB har han følgene å si:

– Det er helt klart at UiB bidrar med mest, men det er viktig å se på hva studentene får tilbake. Et godt eksempel er SiB-kaféene, som UiB klart bidrar mest til, samtidig som det finnes flest av dem på høyden som nesten utelukkende brukes av UiB-studenter.

HiB har forøvrig kommet med lovnader om å matche NHHs støtte, ifølge styreleder i SiB Audun Kjørstad.