Forvirrende om sekundene etter døden

FOTO: FORLAGET OKTOBER

FOTO: FORLAGET OKTOBER.

Romanen «Oneiron» blir for komplisert og forvirrende i sin fantasifulle beskrivelse av sekundene etter døden.

BOK

«Onerion»

Forfatter: Laura Lindsted

Sjanger: roman

Syv kvinner befinner seg i et ukjent, hvitt rom. Shlomith er anorektiker og kunstner, Polina en alkoholisert regnskapsfører, Rosa Imaculada er hjertetransplantert, Nina er gravid med tvillinger, Wlbgis har strupekreft, Maimuna drømmer om en modellkarriere og Ulrike er sytten år med sommerjobb. Ingen av dem kjenner hverandre, og ingen av dem aner hvorfor de har havnet der. Hvorfor akkurat dem? Og hvorfor akkurat her? For å forsøke og løse mysteriet nøster kvinnene opp i sine historier, og vi blir kjent med syv totalt ulike livsløp.

Kvinnenes livshistorier er innholdsrike og interessante, og Lindstedt har skrevet en filosofisk roman om en opplevelse flere av oss kan være nysgjerrige på. At den ikke er mer fengende er derfor synd.

Forfatter Laura Lindsteds språk er til tider tungt og forvirrende. Flere steder i boken står ting på hebraisk, russisk, spansk eller fransk – og spesielt et brev skrevet på hebraisk er forvirrende for en leser som ikke kan forstå innholdet. Her hadde forfatteren vært tjent med at brevet var oversatt.

Fortellerstemmen veksler svært ofte mellom ulike synspunkter, og det kan være vanskelig å henge med på hvem som er fortelleren. Vekslingen mellom første- og andrepersonssynsvinkel, ofte på samme side, gjør at man ofte må endre innstilling. Det fungerer derfor dessverre ikke optimalt. Dette er synd ettersom det har gitt forfatteren mulighet til å gå i dybden på hver enkelt kvinnes historie.

Videre føles historiene til tider litt for langtekkelige, og detaljer og hendelser drukner i romanens kompleksitet. Dette gjelder spesielt bokens første del. Del to er mindre kompleks, og det er enklere å følge bokens fortellerstemme. Dette gjør handlingen mot slutten er lettere å følge med på.

Romanen er et stort stykke arbeid, og er på mange måter interessant. Historiene er svært ulike, og det er en unik tilnærming til opplevelsen av sekundene etter døden. Dessverre er det en tunglest fortelling, til tross for et interessant utgangspunkt.