Frykter nedleggelse av studiet

Rhetoric Slam, THT_0009

SKRYTER AV FORELESERNE. Fagutvalget i retorikk skryter av forelesere som har engasjert seg i arrangementet. – Man kommer tett på foreleserne på en unik måte, noe som er veldig verdifullt, sier leder for fagutvalget Ole Grepp. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Retorikkstudenter ved UiB er redde for at studiet deres skal legges ned, og arrangerer en uformell talekonkurranse for å øke engasjementet blant studentene.

Fremtiden til Bachelorprogrammet i Retorikk på Universitetet i Bergen (UiB) er usikker.

Det humanistiske fakultet (HF) etablerte i 2016 prosjektet HF2018, som skal vurdere oppsettet av fakultetets programmer.  Et av målene er å redusere fakultetets budsjettunderskudd.

– Svaret jeg har fått fra fakultetsledelsen er at det hverken er umiddelbare planer om nedleggelse, eller noen garanti for at bachelorprogrammet i retorikk får fortsette, sier Hans Magnus Hansteen, leder for Programstyret for retorikk.

En sjanse for de taletrengte

Studentene i fagutvalget har de siste årene tatt grep for å øke engasjementet rundt sitt eget studie, blant annet gjennom arrangement som Rhetoric Slam, som skal arrangeres på Det Akademiske Kvarter 24. mars.

Rhetoric Slam er en åpen talekonkurranse, også for amatører. Her inviteres åtte talere til å holde en kort tale, før en sittende jury gir poeng basert på hvor godt budskapet når frem. Årets tema er «stein i glasshus».

– Rhetoric Slam arrangeres fordi vi ønsker å gi et sosialt og faglig tilbud til studentene, sier lederen i Fagutvalget for retorikk Ole Grepp.

Markus Odland, også medlem i Fagutvalget for retorikk, mener arrangementet er positivt for både det sosiale og det faglige miljøet.

– Vi er en engasjert gjeng med studenter, og for oss er en slik uformell talekonkurranse veldig gøy. At folk utenfra kommer og ser hvor gøy dette kan være er en bonus.

Rhetoric Slam, THT_0026_2

GLEDER SEG. – For oss er en slik uformell talekonkurranse veldig gøy, sier Markus Odland. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Lot seg inspirere av «stein i glasshus»

Tarjei Ellingsen Røsvoll er en av deltakerne i konkurransen som går av stabelen neste uke. Han vil benytte sjansen til å gå mot strømmen.

Tema for kvelden er hykleri, så naturlig nok skal jeg snakke om det. Jeg skal riktignok gå mot konseptet, og tale om hvorfor det å påpeke hykleri er lite annet enn smålighet og bortkastet tid.

Røsvoll meldte seg på konkurransen på grunn av temaet.

– Jeg ble provosert over temaet, og ville uttrykke mitt syn på hvor smålig og lite poeng det er i å påpeke hykleri. Du kan vel si jeg ville påpeke hykleriet.

– Gleder du deg?

– Tja, gleder og gleder. Jeg er glad i å snakke foran folk, og synes det er en god følelse å være sint på grunn av et eller annet politisk. Forberedelse er likevel ikke det morsomste, og smått nervøs er man vel også, sier Røsvoll.

Spår økt tilstrøm av retorikkstudenter

I styregruppens anbefalinger for HF2018 skrives det at Bachelorprogrammet i retorikk bør vurderes videre. Blant annet bør det vurderes om det kun skal tilbys et årsstudium, eller enkelte retorikkemner.

Lederen for Fagutvalget, Ole Grepp, forstår at et studium med for få studenter bør legges ned, men mener det er grunn til å tro at antall søknader til retorikkstudiet vil øke de neste årene.

Rhetoric Slam, THT_0003

HÅPER STUDIET FÅR BESTÅ. – Vi tror ikke det er hensiktsmessig å gjemme vekk retorikkfagene innenfor andre retninger, sier Magnus Flattum Angeltveit, medlem i Fagutvalget for retorikk. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

– Det snakkes mer om retorikk i mediebildet, og vi tror derfor at antall søkere kan være på vei opp. I så fall ville det være dumt å legge ned programmet. 

Odland er enig i at det ville være synd om programmet legges ned.

– Det ville utvilsomt vært trist. Det er veldig rart om det skal skje akkurat nå, med tanke på for eksempel presidentvalget i USA. Det er sjelden det har vært mer behov for et analytisk blikk på argumentasjon, sier han.