– God arbeidskultur fører til bedre prestasjoner

BI_MD_01

STORT OPPMØTE. Det var nesten helt fullt under foredraget på næringslivsdagene hvor blant annet Dag Otto Lauritzen, Kjetil Andre Aamodt og Petter Pilgaard snakket. FOTO: MARIE-LUISE DEIKE

Det var alpinist Kjetil Andre Aamodts budskap under Næringslivsdagene på BI.

Næringslivsdagene
  • 14. mars – Jentekveld på Ricks
  • 15. mars- Gründerkvelden
  • 16. mars- Næringslivsdagen

Under årets næringslivsdager på BI i Bergen har flere kjente personer holdt motiverende foredrag for studentene. Blant dem var Kjetil Andre Aamodt, som snakket om viktigheten av å skape god lagånd.

– På landslaget har vi uskrevne regler som alle har en plikt å følge. Dette er regler som også er å finne blant studenter, kollegaer og i en vennegjeng, sier Aamodt.

Han peker på kommunikasjon, ærlighet og respekt som de viktigste faktorene for å unngå en usunn prestasjonskultur.

– Dårlig lagkultur fører til dårligere resultat

Aamodt forteller at da han kom med på det norske alpinlandslaget i 1988, var det problemer med dårlige holdninger, baksnakking og lite gjensidig respekt.

– Dårlig kultur innad i laget ga også dårligere resultater i løypen, forteller han.

Siden den gang har laget gått fra å ta null til over 60 medaljer. Dette mener han skyldes utviklingen fra god til dårlig kultur.

– Inspirasjon, støtte og vilje har alt å si når en skal oppnå sitt fulle potensial. Eksempelet fra idrettskarrieren min kan en se parallelt med studie- og arbeidsliv. En god kultur på arbeidsplassen fører til økt trivselen og prestasjon, sier Aamodt.

Vil fremme kvinnene

Et annet arrangement som ble arrangert i forbindelse med Næringslivsdagene (se faktaboks) var jentekvelden på Ricks.

BI-studentene Cecilie Myrland og Amanda Meyn var tilstede på jentekvelden. De bet seg mest merke i foredraget til Frida Ottesen, kjent fra nettserien «Sweatshop», og hennes fortelling om reisen til tekstilfabrikker i Kambodsja.

– Ottesen kom med et veldig viktig budskap knyttet til underbetalte tekstilarbeidere. Hun har et engasjement som er lett å bli inspirert av, sier Meyn.

Jentekvelden og resten av Næringslivsdagene har blitt et av de største studentarrangementene i landet. Uken er i regi av studentene selv, som har arbeidet jevnt med å hyre inn sponsorer, bedrifter og foredragsholdere siden semesterstart i høst.