Gratisprinsippet ligger til grunn ved UiB

ARKIVFOTO: THEA E: STEPHANSEN

Gratisprinsippet er, og har alltid vært, sentralt i norsk høyere utdanning. Prinsippet ligger til grunn for all utdanning ved UiB.

TEKST AV: Dag Rune Olsen, rektor ved UiB. ARKIVFOTO: JAKOB KNAGENHJELM

TEKST AV: Dag Rune Olsen, rektor ved UiB. ARKIVFOTO: JAKOB KNAGENHJELM

Den siste uken har Studvest skrevet om at Universitetet i Bergen (UiB) og andre utdanningsinstitusjoner bryter med gratisprinsippet i høyere utdanning gjennom «å ulovlig kreve inn egenandeler». I etterkant av at denne saken ble kjent gjennom Studvest, har vi satt i gang en gjennomgang for å få oversikt over de emnene som har studieturer og undervisning andre steder enn på campus og praksis for egenbetaling knyttet til disse. Vi har også vært i dialog med andre utdanningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementet (KD).

I brev til Universitetet i Oslo (UiO) 05.11.2013, redegjør KD for spørsmål knyttet til regelverket rundt egenbetaling:

«Gratisprinsippet innebærer at utdanningsinstitusjonene ikke kan ta betalt for utgifter til undervisning. Det er imidlertid klart at studentene selv må dekke utgifter til bolig og reise til det faste studiestedet.»

«Studentene må i utgangspunktet dekke kostnader til reise og losji ved studiestedet, også når det er lagt utenfor campus.»

TEKST AV: Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. FOTO: UiB

TEKST AV: Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB. FOTO: UiB

«Når det gjelder studietur har departementet lagt til grunn at det ikke kan kreves egenbetaling når studieturen er obligatorisk.» – KD i brev til UiO

Kunnskapsdepartementet skiller i brevet mellom studieturer og undervisning som er lagt til andre steder enn campus.

Man kan ikke kreve egenbetaling for obligatoriske studieturer. Om studieturen ikke er obligatorisk, kan det kreves en egenandel, men man må da også tilby et tilfredsstillende alternativ på campus for de som ikke ønsker eller har anledning til å delta.

For undervisningsaktiviteter, som feltkurs, utflukter og annet, kan det kreves egenbetaling i moderat omfang for reise, kost og losji. Universitetet har imidlertid ansvar for å informere godt om slike kostnader, slik at studentene kan planlegge for disse. Vi ser at vi ikke har informert godt nok om dette og vil nå gjennomgå våre informasjonsrutiner for å sikre at emnebeskrivelsene inneholder tilstrekkelig informasjon.

UiB vil vurdere praksis for egenbetalinger knyttet til slike aktiviteter og be om en tydeliggjøring fra KD rundt disse retningslinjene. Gratisprinsippet er, og har alltid vært, sentralt i norsk høyere utdanning og skal fortsatt ligge til grunn for all utdanning ved UiB.