Hårete mentormål

studentombud_JBB_01

PLANLAGT LENGE. Viserektor Oddrun Samdal er veldig fornøyd med vedtaket om ny mentorordning, som hun mener universitet har ønsket å gi sin støtte til siden i fjor. FOTO: JULIE BJELLAND BUER

Viserektor innrømmer at lite er planlagt i gjennomføringen av den nye mentorordningen. – Det er ofte mer effektivt å bare bestemme seg for noe, sier hun.

MENTORORDNINGEN
  • En utviklende relasjon hvor en mer erfaren person med integritet og innflytelse i sitt miljø (mentoren) hjelper, gjennom veiledning og som samtalepartner, en person som ønsker støtte i sin karriereutvikling.
  • Ordningen er basert på uformell kommunikasjon hvor kunnskap, sosial kapital og støtte relevant til karriere og profesjonell utvikling overføres.

Kilde: UiB

– Vi vet ikke helt hva dette kommer til å koste, og vi har ikke diskutert noen konkret ressursbevilgning. Men vi har to år på å lande dette prosjektet, og på å finne ut av hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte.

Det sier viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen (UiB) om det nye vedtaket som innebærer at alle UiB-studenter skal få tilgang på mentor innen 2019.

– Noen ganger trengs hårete mål

Hvem som skal være mentorer, hvor mange mentorer som trengs og hvor mye tid hver enkelt mentor skal bruke på ordningen, har heller ikke blitt bestemt.

– Vi har diskutert å bruke viderekomne studenter på masternivå eller fjerde årskull på profesjonsutdanning, men det er usikkert om det blir aktuelt. Studenter flest vil sikkert helst ha kontakt med fagfolk, sier Samdal, og legger til:

– Vi har oppfordret fagmiljøene til å gå i gang med utprøvning. Vi må se på ulike løsninger, og det er ikke sikkert at alle fagmiljøene velger samme løsning.

– Men ville det ikke vært bedre å finne ut av disse tingene før tidsfristen ble satt og forslaget ble vedtatt?

– Det kan du si, men samtidig er det noe med å bare bestemme seg for å gjennomføre noe. Noen ganger setter vi oss hårete mål, men vi har stort sett klart å gjennomføre dem. Det er ofte mer effektivt enn å bruke lang tid på utredninger før vi vedtar noe.

– Studentpolitikk nytter

En som lenge har kjempet for mentorordning ved UiB er tidligere studentpolitiker Peter Hatlebakk. Han mener vedtaket er et konkret bevis på at studentpolitikk bærer frukter.

– Siden valgperiodene er så korte er det sjelden studentpolitikere får vist frem de gode resultatene, og det skaper et tillitsproblem for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Dette er et eksempel på at solid studentpolitisk arbeid gjennom mange år gjør UiB til norgesmestere i å bygge ned skrankene mellom ansatte og studenter, sier han.

Kan foregå på chat

På spørsmål om hvorvidt det er realistisk at alle studenter får en mentor innen 2019, svarer viserektor Samdal at det ikke er sikkert at alle studenter kommer til å benytte seg av tilbudet. Hun sier også at ordningen ikke behøver å innebære at studentene møter opp på mentorens kontor for møter på en halvtimes tid.

– Kontakten trenger ikke nødvendigvis bestå av fysiske møter, det kan også tenkes at man kan bruke læringsplattformen, mail eller chat. Det er jo tilgjengeligheten og kontakten som er viktigst, sier hun, og legger til:

– Tiden mentorene bruker på ordningen må gå inn som en del av undervisningskvoten til de ansatte.