Ulovlige egenandeler på høgskolen

dyr-studietur_AG_02

DYRT. Studentene Siv Torvik, Hallvard Faleide Sande og Ingvil Haldorsen ved HVL må betale reisekostnader for obligatorisk studietur. – Det er veldig dyre penger for tre dager. Omtrent tusen kroner per studiepoeng, sier Haldorsen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Studenter ved HVL reagerer på at de må betale tusenvis av kroner for turer i løpet av semesteret. Egenandelen er ulovlig i henhold til Universitet- og høyskoleloven.

UH-loven
  • § 7-1:
    Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

I mars reiser studentene på folkehelse ved Høgskulen på Vestlandet (HVL, tidligere HiB) på studietur til Geilo for tre dager med langrenn og alpint. Prisen blir på minst 2600 kroner, og turen er obligatorisk.

– På studiet snakker vi mye om lavterskeltilbud, men dette er ikke er et lavterskeltilbud. Dette er så langt unna et lavterskeltilbud som det er mulig å komme, mener student Ingvil Haldorsen.

Hun er en av flere studenter som reagerer på prisen.

Ulovlig

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, en av Norges ledende eksperter på Universitets- og høyskoleloven, forteller at det er ulovlig å kreve penger fra studenter for obligatoriske studieturer dersom en ikke har søkt om lov til dette fra Kunnskapsdepartementet (KD).

KD bekrefter at HVL ikke har søkt om dette. Departementet har bare to ganger gitt dispensasjon til å kreve egenbetaling.

– Disse søknadene har dreid seg om noe annet enn obligatoriske studieturer. KD vektlegger samfunnsnytten, behovet for utdanningstilbudet, hvorvidt det er et valgfritt tilbud og omfanget av egenbetalingen, uttaler KD gjennom seniorrådgiver Anne Sofie Holter.

Holter understreker samtidig at KD ikke kjenner til den spesifikke sakene som omtales her, og at uttalelsen er gitt på et generelt grunnlag.

Går du selv på et studie med obligatorisk studietur du må betale for? Vi vil vite hvilke studieretninger det gjelder! Send oss et tips på tips@studvest.no

Ønsker alternativt opplegg
dyr-studietur_BF_02

MÅ BETALE. Ingvil Haldorsen, Hallvard Faleide Sande og Siv Torvik forteller at de ikke har annet valg enn å betale for turen. FOTO: BEATE FELDE

Siv Torvik studerer også folkehelse. Hun skulle ønske det fantes et alternativt opplegg til turen, slik at det kunne vært valgfritt om en ønsket å bruke penger på den eller ikke.

– Man har på en måte ikke noe valg, sier hun.

Faglærer Anne Henriksen ved HVL forteller at studentene kan søke til studieadministrasjonen om et eventuelt alternativt opplegg.

Etter turen skal studentene skrive en refleksjonsoppgave som utgjør de siste tre poengene i et emne de hadde eksamen i før jul. Haldorsen forteller at de har spurt om å få skrive en oppgave i stedet, men at dette har blitt avslått.

– Når vi snakker med andre så sier de at de bare betaler, men jeg tror alle er enige i at det er veldig dyrt. Det er folk som må låne av foreldrene eller ta fra sparekontoen for å bli med.

Minsteprisen er på 2600 kroner, men da er det antatt at alle har langrenn- og alpinski

Ingvil Haldorsen, student. 

Henriksen har forståelse for at det kan være utfordrende for studenter å betale kostnadene.

– Jeg forstår at en student synes det er tøft med utgiftene, men dette er ting de er forpliktet til å lese om i fagplanen, forteller hun.

– Hvordan kan dette være en obligatorisk tur, når utdanning ved høyskoler og universiteter i Norge skal være gratis?

– Det er ikke noe ved undervisning som det betales for, det er kun reisekostnader, forteller Henriksen og legger til at det er helt nødvendig med slike turer på et praktisk studie som folkehelse.

Savner bedre informasjon

Student Hallvard Faleide Sande setter spørsmålstegn ved hvordan informasjonen om turen og kostnadene har blitt gitt, blant annet at mye av informasjonen kun er blitt gitt muntlig.

– Jeg har reagert på at informasjonen kom litt etter litt og at den ikke kom ferdig og detaljert med informasjon om hvilke penger som går til hva.

Haldorsen forteller at minsteprisen de får oppgitt sannsynligvis også vil bli høyere.

– Minsteprisen er på 2600 kroner, men da er det antatt at alle har langrenn- og alpinski. Det er mange tilreisende som ikke bor i Bergen som har vært nødt til å betale for å få skiene sine flydd hit. Ellers har vi fått et tilbud om å leie ski på Geilo for 500 kroner. I denne prisen er togbilletter inkludert, og da er det regnet med at vi får tak i minipris-billetter.

Hun legger også til i at studenter gjerne bor på små hybler, og at er det lite praktisk å oppbevare to par ski, staver, hjelm og annet utstyr.