Hun blir Vestlandets mektigste student

POSITIV. Kristine Elsa Krokli mener Regjeringens forslag er gode. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

HAPPY. – Jeg er veldig stolt og lykkelig over at jeg skal få lov til å lede studentene ved HVL, sier Kristine Elsa Krokli. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Kristine Elsa Krokli er den nye lederen for blant annet de 8000 studentene ved gamle HiB. Selv skal hun hovedsaklig være i Stord, men det tror hun egentlig er en fordel for bergensstudentene.

ARBEIDSUTVALGET TIL STUDENTTINGET VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
  • Jobber for studentenes interesser ved alle de fem campusene til Høgskulen på Vestlandet.
  • Har betalte stillinger for å ha mulighet til å ta pause fra studiene for å prioritere vervene.
  • Består av følgende stillinger ved de ulike campusene:
    • Tre fulltidsstillinger i Bergen
    • Én fulltidsstilling i henholdsvis Stord (leder) og Sogndal.
    • Én trettiprosentstilling i henholdsvis Førde og Haugesund.
Fredrik_Bodtker_AB_03

GIR SEG IKKE. På tross av at Fredrik Bødtker tapte ledervalget, skal han likevel bruke det neste semesteret på å jobbe for studentene på høyskolen. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Lørdag formiddag gikk valget om hvem som skal være den øverste studentlederen ved den nyopprettede Høgskulen på Vestlandet. Kristine Elsa Krokli fra campus Stord er den som nå kan smykke seg med tittelen «leder for arbeidsutvalget til Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet» (se faktaboks).

Dermed er hun den demokratiske lederen for de vel 16 000 studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og skal være deres stemme opp mot ledelsen på høyskolen. Dette inkluderer rundt 8000 studenter i Bergen fra den gamle Høgskolen i Bergen.

– Hovedoppgaven min blir å bidra til at vi får satt den nye organisasjonen skikkelig. Å slå sammen tre høyskoler er ikke gjort i en håndvending, og arbeidet med dette kommer nok til å ta opp mye av tiden min.

En siste dans i studentpolitikken 

Krokli er bare valgt som leder fram til høstsemesteret, mens lederen som velges da skal sitte i et helt år. Den nyvalgte lederen vet allerede nå at hun ikke kommer til å stille til valg for den neste perioden.

– Nei, da er det på tide å bli ferdig med sykepleierutdanningen min. Jeg har utsatt studiene for å kunne jobbe med studentpolitikk i flere år nå, så til sommeren får det være nok, sier hun og smiler.

Gammel HiB-leder tapte valget

Kroklis motkandidat var Fredrik Bødtker fra campus Bergen. Han forteller at han naturlig nok er skuffet personlig, men at han ikke tror det vil ha mye å si for HVL-studentene i Bergen at lederen deres ikke er i samme by som dem.

Det kommer til å sitte tre heltidsansatte fra arbeidsutvalget i syvfjellsbyen, og Bødtker, som ble valgt til en av disse stillingene, er sikker på at de kommer til å sørge for at studentene føler seg ivaretatt.

– Dessuten er Kristine leder for absolutt alle studentene ved HVL, og det er nok ingen fare for at hun kommer til å neglisjere bergensstudentene, sier han.

– Bedre for bergensstudentene

Dette understreker også Krokli selv. Hun mener faktisk at det kan være en fordel for bergensstudentene at lederstillingen ikke er i deres by.

– De tre som er ansatt der vil kunne vie seg 100 prosent til å jobbe for de lokale studentene, i stedet for at én av dem må ta på seg lederoppgaver som gjelder studentene ved de andre campusene. I tillegg vil jo jeg også jobbe for dem, selvsagt.

I tillegg til Bødtker utgjør Eigil Hole Lønning og Øyvind Hatland arbeidsutvalget i Bergen.