Hva skjer med studielånet?

Lånekassen_illustrasjonsfoto8

ILLUSTRASJONSFOTO: Lånekassen

LESERINNLEGG

Ønsker du å skrive et innlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no

TEKST AV: Kristine Haugen, Økonomiformidlingen ved NHHS

TEKST AV: Kristine Haugen, Økonomiformidlingen ved NHHS

Lesesalene fylles opp og det er på tide å gjøre semesterets siste, store innsats. Selv gjør jeg siste «finpuss» på masteroppgaven. Jeg er ferdig utdannet økonom til sommeren, og da dukker spørsmålet jeg har skjøvet foran meg de siste fem årene. Hva skjer med studielånet nå?Jeg, som de fleste studenter i dag er klar over at 40 prosent at det årlige stipendet med tid og stund blir gjort om til stipend hvis visse regler blir oppfylt. Vi kan for eksempel ikke bo sammen med mamma og pappa eller ha formue eller inntekt over visse grenser. Men så var det de resterende 60 prosent. Tall fra 2013 viser at det gjennomsnittlige studielånet i Norge etter endte studier var i underkant av 250 000 kroner. Vi har altså alle en betydelig sum penger som må betales tilbake.

Dessverre er det trange tider i norsk økonomi og selv de som tidligere var garantert jobb, går nå en usikker framtid i møte. Da blir det ekstra viktig at vi vet hvilke muligheter vi har for å utsette nedbetaling og renter på studielånet etter utdannelsen.

Jeg har funnet svaret på tre spørsmål jeg og alle de som avlegger sin siste eksamen eller oppgave på studiene i vår må vite.

– Når må jeg begynne å betale på lånet?

Vi får første regning fra Lånekassen så sent som 7 måneder etter vi er ferdig med siste semester. Man vil på forhånd få en nedbetalingsplan som sier hvor mye man skal betale i måneden. Da vil jeg få tid til å legge denne kostnaden inn i budsjettet. Har du ikke et budsjett er dette en gyllen mulighet til å sette opp ett. Rentene på studielånet begynner imidlertid å løpe allerede i månedsskiftet etter vårt siste semester. Rentene løper derfor i rundt et halvt år før vi begynner å betale på lånet.

Hva hvis jeg ikke klarer å betale det beløpet Lånekassen forlanger hver måned?

Hvis du eller jeg skulle være så uheldige å ikke få jobb de første syv månedene etter studieslutt trenger vi ikke fortvile. Hver måned kan man, uten begrunnelse, søke om en betalingsutsettelse. Dette vil man få innvilget 36 ganger. Man får altså tre år ekstra uten nedbetalinger på lånet. Konsekvensene av dette er at nedbetalingstiden blir lengre og lengre for hver utsettelse som innvilges. Dette dreier seg ikke kun om en måned (som er tiden man får utsatt nedbetalingen), men gjerne mer fordi man skal betale renter og renters rente på denne utsettelsen. I enkelte tilfeller vil fremtidig terminbeløp kunne bli høyere og.

Er ikke renten på studielånet gunstig?

Betingelsene på et studielån er de beste du noensinne kommer til å få! De siste fire årene har den flytende nominelle renten ligget godt under 3 prosent. Nominell rente er det årlige beløpet du betaler i prosent av det faktiske lånet du har, mens effektiv rente også tar hensyn til renters rente og diverse gebyrer. Den effektive renten på studielånet er faktisk lavere enn den nominelle renten (mot normalt). Dette skyldes at renten ikke løper i studietiden og det kreves heller ingen nedbetalinger i studietiden.

Det første jeg skal gjøre er å skaffe meg e-faktura eller avtalegiro, da slipper jeg å betale 18 kr i fakturagebyr hver gang jeg skal betale en regning til Lånekassen. Jeg ønsker deg med dette lykke til i jobbjakten!