Hvor er alle de gamle fjesene, Studvest?

Den høye terskelen for å komme inn i studentpolitikken som Studvest skriver om er ukjent for oss.

Teskt: Johanne Vaagland og Magnus Nygaard, Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB.

I Studvest sin leder den 15. april står det at det er for mange gamle fjes i studentpolitikken, og det listes opp flere problemer med resirkuleringen av studentpolitikere. Vi lurer litt på hvor Studvest mener alle de gamle fjesene er. I Studentparlamentet ved UiB sitter det i dag 25 representanter, og i arbeidsutvalget (AU) er vi 4 stykker. Av de 25 representantene er det 5 som har sittet i parlamentet før. De resterende 20 er ferske i studentpolitikken. I arbeidsutvalget har to stykker erfaring fra tidligere år, mens to av oss er nye. Likevel påstår altså Studvest at det er for mange gamle fjes i studentpolitikken, og at dette ser ut til å være tilfellet i større grad ved UiB enn ved NHH og HiB.

I lederen pekes det videre på potensielle problemer som at en student innehar for mange verv, om uheldige dobbeltroller, tradisjon for at man må gjennom et bestemt beløp for å nå toppen, og at studentpolitikere ender opp med å stemme på sine egne studentpolitikervenner. Etter å ha lest alle problemene som listes opp sitter vi igjen med et inntrykk av Studvest mener at det er slik i studentpolitikken ved UiB i dag. Det er vi uenig i.

Studvest sin påstand om at det har blitt tradisjon for at man må gjennom et bestemt løp for å nå toppen i studentpolitikken, er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i. Selv er vi eksempler på det motsatte. Uten noen tidligere direkte erfaring med studentpolitikk ble vi valgt inn i Studentparlamentets øverste organ, Arbeidsutvalget. Vi ble møtt med utelukkende oppfordrende ord og betryggelse om at engasjement og motivasjon er viktigst, og at man lærer underveis. Vi tror det er positivt for organisasjonen at man våger å slippe til nye mennesker med nye perspektiver. Samtidig er det også positivt med en viss kontinuitet, slik at man slipper å finne opp hjulet på nytt hvert eneste år. En blanding mellom nye og gamle er nok idealet, en blanding Studentparlamentet har, og en blanding de fleste studentorganisasjoner bør kunne identifisere seg med. Noen gamle travere vil det alltid være, det betyr ikke at interessen for organet er mindre av den grunn.

Hver vår velges det studentrepresentanter i 34 ulike råd, styrer og utvalg ved UiB. Det skal velges til så mange ulike verv at vi nesten aldri klarer å fylle alle plassene. Vi gjør så godt vi kan for å informere om muligheten til å sitte i disse utvalgene. Vi sender epost til alle studentene og legger ut informasjon om ledige verv i relevante fora. Ofte må vi også bruke våre egne nettverk for å finne studenter som er interessert i å ta på seg et verv, og vi prøver å oppfordre potensielle kandidater til å stille. Det er likevel vanskelig å nå ut til alle 14000 studenter. Hvis flere stiller til valg er det lettere å unngå både uheldige dobbeltroller, og at studentpolitikere stemmer på egne studentpolitikervenner.

Den høye terskelen for å komme inn i studentpolitikken som Studvest skriver om er derfor ukjent for oss, men den kan fortsatt være reell for andre. Derfor ønsker vi å understreke at vi både trenger og ønsker nye fjes i studentpolitikken, det er plass til mange flere engasjerte studenter. Bøttevis med er erfaring er unødvendig om du har motivasjon og et ønske om å engasjere deg, lære gjør man underveis.

6. mai har vi konstituerende møte der vi nok en gang skal velge studentrepresentanter i råd, styrer og utvalg ved UiB. Vi vil oppfordre alle som ønsker det, erfaring eller ikke, om å stille til valg. Det er utrolig mange viktige og interessante verv å engasjere seg i!

For oversikt over råd, styrer og utvalg som det skal velges til, se: www.spuib.no.

Godt valg!