Hvordan du faktisk presterer under press

Eksamenstips_KPA_051

ARKIVFOTO: Katarina Parteka Aarsnes

LESERINNLEGG:

Ønsker du å skrive et innlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

Lucas Jeno svarthvitt bilde

TEKST AV: Lucas M. Jeno, PhD-student ved bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi, UiB. FOTO: Privat

TV2 spurte nylig Hans Olav Lahlum om tips til hvordan studenter kan prestere bedre på eksamen. Mange av tipsene virket fornuftige. Allikevel frykter vi at studenter som følger disse rådene vil bli mer stresset snarere enn beroliget før eksamen. For eksempel anbefalte Lahlum å lese på vei til eksamen fordi det hadde fungert for ham en gang. Han hadde flaks, og fikk akkurat det stoffet han hadde lest på bussen til eksamen. Vi har stor respekt for Lahlum og hans studieopplevelser, men akkurat når det gjelder hva som faktisk fungerer i eksamensforberedelsene er det ikke nødvendig eller tilrådelig å basere seg på anekdoter. Dette er det forsket på. Vi i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi ved Universitetet i Bergen, gjør her et forsøk på å gi deg det siste fra eksamensforskningsfronten:

TEKST AV: Arild Raaheim, Professor i Pedagogikk ved bioCEED- senter for fremragende utdanning i Biologi, UiB. FOTO: UiB

TEKST AV: Arild Raaheim, professor i pedagogikk ved bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi, UiB. FOTO: UiB

Hvordan er eksamen din? Ulike eksamensformer krever ulik forberedelse. Dersom du skal ha hjemmeeksamen er det ikke noe vits i å pugge etter som du kan bruke pensum under eksamen. Skaff deg oversikt over pensum. Hvordan henger temaene sammen? Hvordan kan ulike teorier beskrive det samme fenomenet? Til sist, kan du kritisk vurdere, trekke sammen og evaluere de ulike teoriene og fenomener? Hva vet vi, og hvor trengs det mer forskning?

Har du muntlig eksamen er det viktigste tipset å lære å mestre denne situasjonen. Noen har kanskje vært i lignende situasjoner før, andre unngår bevisst alt som smaker av presentasjoner og framføring. Kjenn på dine egne fysiologiske reaksjoner, de gir viktig informasjon om din følelse av mestring. Når du tenker på eksamen, vrenger det seg i magen og gruer du deg, eller er det sommerfugler og spenning? Det siste må du nesten regne med, men dersom følelser som skrekk og angst dominerer kan det gå ut over prestasjonen, og komme i veien for kunnskap du har tilegnet deg (du får jernteppe). Heldigvis finnes det noe som virker! Øv på å ha muntlig eksamener, øv på å svare i fullstendige setninger, i et tempo som er forståelig, og øv på å forstå spørsmål og svare. Øv med en medstudent, med en venn, med katten eller foran speilet. Det handler med andre ord om å trene på å takle eksamenssituasjon ved å forestille seg hva som kommer til å skje, slik for eksempel en idrettsutøver forbereder seg mentalt foran en konkurranse. Øvelsen er det viktigste – hvor og med hvem det skjer er ikke avgjørende.

TEKST AV: Vigdis Vandvik, Professor i Biologi ved bioCEED – senter for fremragende utdanning i Biologi, UiB.

TEKST AV: Vigdis Vandvik, professor i biologi ved bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi, UiB.

En sensor vil ikke forvente at du kan alle årstall, faktorer i en modell eller forfattere i en studie. Dersom du har glemt noe og vet det, kan det være like greit å innrømme det. Ingen stryker deg på en detalj. Men klarer du å bruke teorier og forskning til å belyse en problematikk har du langt på vei gjort jobben. Klarer du å finne svakheter med teorien og eksemplene gjennom faglig argumentasjon er du i mål.

Skriftlig eksamen er fremdeles den mest utbredte eksamensformen, og dessverre også den dårligste. Her er det forventet at studentene skal kunne pøse ut mye informasjon i løpet kort tid. For å lære best mulig til denne typen eksamen er det viktig å forstå hvordan hukommelse fungerer. Det skal ikke mange dager til før du har glemt noe du har forsøkt å pugge. Å lese gjennom pensum en gang til er derfor verken hensiktsmessig eller effektivt. Hukommelsen virker ved å knytte ny kunnskap til ting du kan og husker fra før, som annen kunnskap, ansikter, steder, og episoder i livet. Klarer du å knytte pensum til noe du kan fra før, noe du interesserer deg for, eller til dine egne opplevelser i livet, vil minnet ditt få flere strenger å spille på for å innhente informasjonen når du trenger den. Det er dette trikset hukommelseskunstnerne bruker – øv på det!

I ukene før eksamen er det viktig å reflektere over hva du kan og ikke kan. Hva kan du og hva kan du ikke forklare med egne ord? Hva mangler? Neste steg er å finne frem kalender og finne ut hvor mange dager du har igjen med eksamensjobbing og hvor mange timer det er realistisk at du kan jobbe. Skriv ned hvilket mål du har for denne eksamen. Hvordan skal du nå det? Og hvorfor er dette målet viktig for deg? Vi anbefaler at du bruker de siste dagene til å lage deg tankekart, hierarkiske linjer, eller andre grafiske modeller eller oversikter som kan hjelpe deg å sette teorier, fenomener, tidsepoker og lignende i struktur.

Dagen før eksamen: Å lagre noe i hukommelsen, langtidshukommelsen, på en slik måte at du faktisk greier å hente det fram når det trengs tar tid. Derfor kan det være lurt å unngå å lære seg noe nytt den siste dagen. IKKE les på vei til eksamen! Det du leser da kan komme i veien for ting du har lært før, eller det kan bidra til å stresse deg fordi du opplever at du ikke kan det. Siste dagen før eksamen kan du med fordel slappe av og lade batteriene. Nå er det tid for å vise hva du har lært! Se en gøy film som skaper positive emosjoner, eller gjør en aktivitet som gir deg glede og energi – spill et instrument, gå på tur, ring til bestemor!

På selve eksamen: Minnet fungerer ved assosiasjoner. Dersom du får en oppgave du ikke kan, ikke få panikk, men skriv ned alt du husker på et ark og strek over alt som er uviktig. På denne måten kan du kanskje koble noen begreper og lettere hente frem det oppgaven etterspør. Les gjennom alle oppgavene og start med den du føler deg mest sikker på. Mens du arbeider med denne, arbeider hjernen din med det du lurer på. Ha derfor et blankt ark (eget dokument) klart til å notere på etter hvert som tanker og ideer dukker opp.

Og – dersom du sliter med å følge disse rådene og føler at du trenger hjelp – ta kontakt, da vel, så kan vi kanskje sammen finne ut hva som er problemet!

PS: Lykke til!