Steile fronter i kampen om skolepenger

protest_skolepenger_OA

DEMONSTRERTE. Studenter demonstrerer utenfor Universitetet i Oslo, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skulle presentere langtidsmeldingen for høyere utdanning og forskning.

Forslaget om å innføre en skoleavgift for internasjonale studenter møter sterk motstand. Nå legger studentorganisasjonene sin lit til støttepartiene Venstre og Krf.

Tekst: Sofie Svanes Flem, Helle Karina Johansen, Adrian Broch Jensen (i Oslo)

Onsdag klokken 10 ble Statsbudsjettet for 2015 lagt frem. Her kommer det frem at regjeringen foreslår å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra utenfor EØS-området, samt Sveits.

Dette var et forslag som skapte stor strid ved budsjettfremleggelsen i fjor, da regjeringen foreslo å utrede en ordning med skolepenger. Anders Kvernmo Langset, leder for Norsk studentorganisasjon, reagerer kraftig på forslaget.

– Vi reagerer på at regjeringen bevisst går imot Stortinget, dette kan ikke Venstre og Kristelig folkeparti (Krf) godta. Gratis høyere utdanning er et av våre fremste konkurransefortrinn, og bidrar til å tiltrekke studenter med høy kompetanse til norsk høyere utdanning. Dette forslaget vil Norge tape på, Kvernmo Langset.

– Vi kan ikke akseptere at regjeringen vil gå bort fra gratisprinsippet, en av grunnsteinene i norsk utdanning. Nå forventer vi at Krf og Venstre er like prinsippfaste som de var i fjor, og får fjernet skolepengene. 

Skritt mot generelle skolepenger?

Audun Lysbakken, stortingspolitiker for Sosialistisk Venstreparti (SV) er, ikke overraskende, lite imponert.

– Skolepenger for internasjonale studenter er en farlig vei å gå. Vi må være rause nok til å la alle studere i Norge på samme vilkår som norske studenter, og vi må verne om gratisprinsippet, sier han.

Det er ifølge forslaget opp til hver enkelt institusjon å kreve eventuell egenbetaling fra studenter utenfor EØS-området og Sveits. Innføringen av ordnignen følges opp med et kutt i institusjonenes tildelinger på 80,5 millioner kroner i 2015.

–  I realiteten vil innføring av skolepenger for internasjonale studenter bety kutt i penger til universiteter og høyskoler, sier SVs kunnskapspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes.

ARKIVFOTO: ANDERS HELGERUD

PROVOSERT. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. ARKIVFOTO: ANDERS HELGERUD

– Ren provokasjon

Sveinung Rotevatn (Venstre) reagerer  sterkt på forslaget om skolepenger for internasjonale studenter.

– Å innføre skolepenger og svekke gratisprinsippet for småpenger er en ren provokasjon, sier han.

– Når det kommer til forskning er det positivt å se at man følger dette opp, men samlet sett er dette budsjettet langt fra godt nok for studenter. Vårt mål om 2000 studentboliger blir heller ikke nådd.

Krf: Få løfter

Hans Olav Sivertsen, leder for finanskomiteen og stortingsrepresentant for Kristelig folkeparti (Krf), er foreløpig moderat i sine uttalelser om budsjettet. Regjeringen vil være avhengige av støtte fra Krf eller Vesntre for å få gjennomslag for budsjettet.

– Vi må se på konsekvensene av dette. Krf har også på et tidligere tidspunkt lagt frem forslag om en liten avgift for internasjonale studenter, sier han.

– Er dette et budsjett som gjør det bedre å leve for studenter?

– Det en rimelig styrkning av høyere utdanning og forskning. Når det gjelder studiestøtte, er det jo en sterkere økning enn på lenge. Men det er nok mer riktig å si at det er snakk om status quo for heltidsstudenten, selv om det er en økning på papiret, sier han.

Støttes av Høyres Studenter

Leder for Høyres Studenter, Heidi Fuglesang, mener på sin side at forslaget er godt.

– Vi er positive til at støtten til utenlandske studenter fjernes, slik at de som søker seg hit vil studere her fordi de mener at kvaliteten ved norsk utdannelse er god, og ikke fordi det er den eneste gratise utdannelsen igjen.

– Noen kan mene at vi er usolidariske, men vi mener at den fortsatte støtten til kvotestudenter er viktig, sier Fuglesang.

Fremskritsspartiets ungdom støtter også innføringen.

– Dette er en anerkjennelse av at vi ikke kan tilby gratis utdanning til hele verden. Det er utrolig mange internasjonale studenter som søker seg til Norge, ikke på grunn av kvaliteten på universitetene her, men kun fordi utdanningen er gratis, sier FPU-formann Atle Simonsen.

600 berørt ved UiB

I en pressemelding fra Universitet i Bergen står det at rektor Dag Rune Olsen reagerer sterkt på forslaget om å innføre studieavgift for internasjonale studenter som kommer utenfra EØS-området.

– Jeg håper virkelig ikke at dette går gjennom si Stortinget, sier Olsen.

I Statsbudsjettet får UiB redusert sitt tilskudd med 7,9 millioner kroner, som det er meningen at skolepengene for internasjonale studenter skal dekke inn igjen. For Norges Handelshøyskole er beløpet 1,2 millioner kroner, for Høgskolen i Bergen 2,4 millioner og Kunst- og designhøgskolen 317 000 kroner.

Johanne Vaagland, som er internasjonal- miljø-, og likestillingsansvarlig ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, sier at de overhode ikke ønsker seg dette.

– Jeg skjønner ikke hvorfor gratisprinsippet skal gjelde for oss, og ikke dem fra utenfor EØS-området. Et argument jeg har hørt er at det skal gjøre det mer attraktivt å studere i Norge, fordi det koster penger å studere ved de store universitene i USA. Det kjøper jeg ikke, sier Vaagland.

Følg også vår liveblogg her.