Karrierepåfyll på høgskolen

karrieredagen-hvl_TSA_02

TETT PROGRAM. Karrieredagen gikk over en dag, med dagsprogram på Kronstad og kveldsarrangement i Grieghallen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Denne uken holdt BTS karrieredag for studentene på Kronstad. Flere aktører var tilstede for å tipse studentene om hvordan man skal utmerke seg i et trangere arbeidsmarked.

Denne uken holdt Studentersamfundet ved Høgskolen i Bergen (BTS) karrieredag på Kronstad for Høgskolen på Vestlandet (HVL), og 42 forskjellige bedrifter var samlet på stand for å kjempe om studentenes gunst.

Arrangementet la opp til mingling mellom bedrifter og studenter. Også SiBs senter for karriere og veiledning var tilstede for å hjelpe studentene med CV-skriving.

Bedrifter meldte avbud
karrieredagen-hvl_TSA_03

UTFORDRENDE. Sebastian Kvamme Bech forteller om flere utfordringer med å arrangere karrieredagene. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Leder for arrangementet, Sebastian Kvamme Bech, er fornøyd med dagen, men sier at det har oppstått noen utfordringer i planleggingen.

– Det har vært vanskeligere å finne bedrifter innenfor helse- og lærerutdanninger. Studenter innenfor disse fagretningene går i stor grad til det offentlige, mens økonomi- og ingeniørstudenter i større grad dras mellom det private og det offentlige. 

Det har også vært merkbart at arbeidsmarkedet har blitt trangere for enkelte fagområder.

– Noen bedrifter har måttet melde avbud av økonomiske grunner. Dette gjelder blant annet noen bedrifter innenfor olje og shipping, sier Bech.

Vil raskt ut i arbeid

Guro Hanssen studerer til å bli byggingeniør, og er på sitt siste år ved HVL. Hun har funnet flere interessante bedrifter på arrangementet, og er ivrig etter å komme seg ut i arbeidslivet.

– Det er fint å få muligheten til å vise seg fram. Jeg vil helst ikke ta en mastergrad, og ønsker heller å komme meg fort ut på arbeidsmarkedet.

For å hjelpe studenter som Hanssen, var SiBs senter for karriere og veiledning tilstede for å gi råd til studentene om CV-skriving.

– Ikke spør bedriftene om hva de gjør
karrieredagen-hvl_TSA_07

IVRIG. HVL-student, Guro Hanssen, ønsker å komme seg ut i arbeid fortest mulig. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Karriereveileder Idar Nestaas sier at studentene ikke har noe særlig skrivefeil, og at de generelt presenterer CVer på en god måte. Likevel er det rom for forbedring.

– Noen studenter inkluderer ikke verv og organisasjonsarbeid de har gjort. All jobberfaring er relevant, og det er viktig å vise at du har noe arbeidserfaring. Bare det å ha vært trener for et fotballag er relevant erfaring. Legg også til om du har vunnet priser eller utnevnelser. Det er ikke skryt, det er fakta. 

Nestaas understreker at det er viktig at studentene møter opp på karrieredager, og viser interesse for den spesifikke bedriften de oppsøker.

– Ikke spør bedriftene om hva de gjør, dette burde du vite på forhånd. Du må formidle din kompetanse på en god måte og sette deg godt inn i den aktuelle bedriften.

– Unngå å bli et papir i søknadsbunken

Eirik Engen Skadal stod på stand for Framtidsfylket på Karrieredagen, en traineeordning som tilbyr stillinger fra 26 ulike bedrifter i Sogn og Fjordane. Skadal var selv trainee etter maskiningeniør-studier. Han understreker viktigheten med å vise seg fram på arrangementer som Karrieredagen. 

–  Jeg tror det som hjalp meg var å møte opp selv, prate ansikt til ansikt med bedriften. Unngå å bli et papir i søknadsbunken. Møt opp personlig og overbevis dem.