– Kulturpolitikken må seile sin egen sjø

Oppfølging_ØA_01

TA STILLING. – Vi har mange punkter i programmet vårt, og det er ikke alle de vi kommer til å løfte i løpet av et år. De er med i programmet for å legge føringer på hva vi stemmer hvis det kommer opp andre saker vi skal ta stilling til, sier førstekandidat i Sosialdemokratisk liste, Johanne Vaagland. Foto: ØRJAN ANDREASSEN

Kulturstyret er instansen som skal ta for seg kulturpolitikken, ifølge Jin Sigve Mæland i Sosialdemokratisk liste. – Uheldig, mener Kulturstyret-nestlederen.

Dette er en oppfølgingsartikkel til saken: Labert kulturengasjement i politikken.

I dag avsluttes valget til studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Ti av representantene som blir valgt inn i SP-UiB vil også få en plass i Velferdstinget i Bergen (VT). VT avgjør fordelingen av semesteravgiften til studentene. Det siste året er det Sosialdemokratisk Liste (SosDem) som har hatt flest representanter fra UiB, både i studentparlamentet og i VT.

Inn i handlingsprogrammet

– Hva har dere konkret jobbet med innen kulturpolitikk i Velferdstinget?

– Måten vi studentpolitikere jobber på i Velferdstinget, er at vi prøver å få en del av politikken vår inn i handlingsprogrammet til Velferdstingets Arbeidsutvalg (VT-AU). For eksempel har vi innen kulturpolitikken fått med at studentrabatter skal gjelde innenfor alle kulturtilbud. Det har SosDem vært med på, sier Johanne Vaagland, førstekandidat for Sosialdemokratisk liste (SosDem), som nå stiller til valg til SP-UiB.

Studentrabatter på kinotilbud og byggingen av den nye studentvillaen var  de kulturpolitiske tiltakene SosDem gikk til valg på i fjor. Det samme gjør de i år.

Skjer i Kulturstyret

SosDem-leder Vaagland forteller at det kan være vanskelig å se gjennom resolusjonene og møteprotokollene de fører i VT hvilken kulturpolitikk de jobber med. Det meste skjer i handlingsprogrammet til Arbeidsutvalget, som er det utøvende organet til Velferdstinget. Det siste året er det kun tatt opp én kulturpolitisk sak som resolusjon. Det var da UiB-listen Det Eneste Reelle Alternativ reagerte mot skjenkestoppen på Klubb Fantoft.

Hvorfor blir ikke kultursaker tatt opp til vedtak?

– Jeg vet ikke. Det kan hende at konkrete enkeltsaker som skjer her og nå, som Klubb Fantoft, skaper større engasjement blant oss og studentene, sier SosDem-kandidat Vaagland.

– Kulturpolitikken må på mange måter seile sin egen sjø. VT har satt ned en egen komité som skal jobbe spesifikt med slike saker, nemlig Kulturstyret. De løser jobben veldig godt, og har mye mer kunnskap om kulturpolitikk enn det en studentpolitiker vil ha, legger andrekandidat i SosDem, Jin Sigve Mæland til.

Det er nestleder i Kulturstyret uenig i.

– Uheldig

– Å frikoble Kulturstyret fra resten av studentdemokratiet blir feil. Til syvende og sist blir vi i Kulturstyret valgt av VT, og vårt budsjett blir bestemt av dem, sier Gjertrud Bøhn Mageli.

Kulturstyret fordeler midler til åpne, studentdrevne organisasjoner som driver med kultur.  Potten de deler ut i år er på 1 215 000 kroner.

– Jeg synes det er uheldig hvis en studentpolitiker mener at studentkulturen, som er en så viktig del av studentlivet, ikke er noe de skal ta stilling til, sier Kulturstyret-nestlederen.

Lokalt gjennomslag

Vaagland i SosDem er fornøyd med jobben som har blitt gjort i SosDem og i SP-UiB opp mot kulturpolitikk det siste året.

– Vi har hatt to arrangementer, ett på Klubb Fantoft, med en typisk norsk-kveld. Vi hadde også «Tell me about Africa», hvor vi fikk de internasjonale studentene til å fortelle om sitt eget land.

Vaagland forteller at hun selv også tok initiativ i Arbeidsutvalget å gjennomføre Studenttorget i vår, hvor de frivillige organisasjonene møter studentene, da for å eksponere det frivillige studentmiljøet for de internasjonale studentene.

– Hvilken holdning har dere til Kulturstyret?

– Det er inneforstått at alle i Kulturstyret gjør en god jobb. Der ser vi ikke noe behov for å presisere noe mer enn andre, sier andrekandidat Mæland.

– Hva tenker dere om eventuelle økte bevilgninger?

– Det må vi ta når neste budsjettrunde er. Det de søkte om i år fikk de innvilget. Neste års bevilgning må vi vurdere når den tiden kommer. Vi kan ikke love noe nå, men vil se på alle søknadene som kommer og gjøre en vurdering da, sier Mæland.

 

Til informasjon: Andrekandidat i Sosialdemokratisk liste, Jin Sigve Mæland, er også styremedlem i Studvest.