– Kupp i Velferdstinget

VT_Budsjettmøte4_HB

IKKE TIL Å BLI KLOK AV. Kulturstyrets nestleder, Tellef Raabe, klør seg i hodet under debatten. Han stilte blant annet spørsmål ved hvor mye penger som gikk til dyre idretter som lacrosse, i forhold til kulturorganisasjoner som ASF. FOTO: HÅKON BENJAMINSEN

På lørdag hadde Velferdstinget sitt årlige budsjettmøte for å fordele millioner til studentvelferd. HiB Idrett og K7 Bulletin ble vinnerne, på bekostning av de større studentmediene og Jussformidlingen.

Fordeling av semester-avgiften
  • Semesteravgiften går til tre hovedområder: Medlemsavgift til Norsk studentorganisasjon, SiB Helse og Veiledning og Velferdstinget (VT).
  • VT fordeler pengene videre til studentorganisasjoner. Dette skjer på budsjettmøtet, der det sitter studentrepresentanter fra alle institusjoner som er tilknyttet SiB.
  • Det totale budsjettet for 2015 er på 5,9 millioner kroner.
  • Kulturstyret fordeler midlene videre til et stort antall kulturorganisasjoner.

–  Som UiB-student så håper jeg det nå blir en debatt om Velferdstinget er i stand til å oppfylle sin  tiltenkte rolle. Dette kuppet undergraver hele budsjettprosessen og den generelle studentvelferden., sier leder for Velferdstingets (VT) budsjettkomité, Mikkel Andreas Eriksen.

Han er meget skuffet over lørdagens budsjettmøte. Etter syv timer med debatter og til sammen fjorten endringsforslag endte det med store kutt til de generelle studentmediene og Jussformidlingen. Vinnerne ble K7 Bulletin (Bulle) og Høgskolen i Bergen Idrett (HiBI).

Presenterte nytt budsjett

HiBI har vokst en del det siste året og har hatt store ambisjoner om å fortsette denne veksten. I forkant av møtet hadde HiBI derfor søkt om 75 000 kroner for 2015, noe de også var innstilt på å få av budsjettkomiteen.

Overraskelsen var stor for mange da HiBI på selve budsjettmøtet presenterte et helt nytt budsjett, og ønsket 100 000 kroner mer enn de hadde søkt om, blant annet på grunn av økte utgifter i sammenheng med flyttingen til Kronstad og forventninger om flere medlemmer.

– Situasjonen vår har endret seg siden vi sendte inn vår søknad, og det vi la frem under møtet var et reelt budsjett, sier leder av HiBI, Maren Møller.

Sammen med blant annet representanter fra BI og Norges Handelshøyskole (NHH) fikk Høgskolens studentrepresentanter vedtatt et budsjett som gav 100 000 kroner mer til HiBI og 30 000 mer til studentavisen på Norges Handelshøyskole, K7 Bulletin. Åtte av ni studentrepresentanter fra Universitetet i Bergen stemte mot forslaget.

Presisering til grafikk: BI ble med i SiB i år, og mottok derfor ikke penger for 2014. NHHI søkte opprinnelig om 450 000 pga. mulig baneleie på 190 000, som siden viste seg å være mye lavere. NHHIs reelle søknadssum regnes å være 260 000. 

– Lite ryddig

– HiBIs nye budsjett burde ikke blitt behandlet i det hele tatt. At det ble vurdert i det hele tatt er et resultat av koalisjonen av mindre institusjoner med HiB, NHH og BI i spissen. Disse gikk sammen om å fordele penger til hverandre på bekostning av fellestilbud for alle studenter, sier Mikkel Eriksen.

VTs leder, Tor Sivertsen Prestegard, synes det var vanskelig å kommentere endringene, men beskriver det hele som en lite ryddig prosess.

Mister redaktørstilling

Økningene for HiBI og Bulle innebærer store kutt hos Jussformidlingen og Studentradioen i Bergen (SRiB), som begge ble trukket med 30 000 kroner fra budsjettkomiteens innstilte budsjett, og Studvest som ble trukket 70 000 kroner.

Selv om Bergen Student-TV (BSTV) ikke ble trukket fra sitt innstilte beløp, blir det vedtatte budsjettet problematisk for dem.

– Dette gir bare nok penger for et halvt år med ansvarlig redaktør. For å følge opp om VTs egne vedtekter fra i fjor som innvilget oss lønnet ansvarlig redaktør var vi avhengig av en økning, men våre forslag om dette falt for døve ører, sier styreleder i BSTV, Charlotte Vindenæs.

– Jeg føler møtet i stor grad ble kuppet av små organisasjoner som kun var interessert i å diskutere sine egne interesser og ikke i å diskutere hva vi egentlig skal jobbe for: å bringe velferd til studentene.

 

Også leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Tommy Aarethun, stiller seg kritisk til det vedtatte budsjettet. – Jeg synes det er synd å ta fra organisasjonene som er felles for alle bergensstudenter og gi til institusjonsspesifikke organisasjoner, sier han.

Stor pågang

Under debatten ble det flere ganger referert til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra tidligere i år, hvor det kom fram at mange studenter sliter med sin psykiske helse. VTs stemmeberettigede ønsket å gi mer penger til idrett for å hjelpe til med å motvirke dette. Leder av HiBI er meget fornøyd med denne utviklingen.

– Det er kjempebra at vi nå får muligheten til å utvikle tilbudet vårt. Vi har merket stor pågang fra studentene, og dette var det ikke tatt godt nok hensyn til da søknaden vår ble sendt inn, sier Møller.

Møller ønsker ikke å kommentere påstandene om at HiBs representanter i stor grad «kuppet» møtet, men påpeker at det var nødvendig å gjøre endringer i deres foreslåtte budsjett.

– Endringsforslaget ble vedtatt og godkjent av flertallet, og vi føler ikke at vi har gjort noe galt.

– Et kompromiss

Forfatteren av det vedtatte budsjettet og representant fra Norges Handelshøyskole, Marte Stabbetorp, har følgende å si om kupp-påstandene:

– Forslaget mitt var et kompromiss mellom flere forslag. At organisasjoner samarbeider for å få gjennomslag for sine ønsker er ikke uvanlig, og det representerer på ingen måte et kupp. Alle kutt ble godt begrunnet under møtet, sier Stabbetorp.

Hun synes derimot at det er kjipt at HiBI ikke presenterte sitt endelige budsjett i forkant av møtet.

– Men NHH har et generelt ønske om å satse på idrett. Vi har gode erfaringer med vårt eget idrettsmiljø og tenker det vil være en nyttig og god ting for HiB å utvide deres eget miljø også.