Lønnede verv på feil premisser

ARKIVFOTO: Håkon Benjaminsen.

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN

Diskusjonen om noen studenter skal få lønn for verv i studentorganisasjoner er preget av mye prinsipielt babbel og lite realitetsorientering.

DEBATT

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

 

TEKST AV: Kim Arne Hammerstad, styreleder i Studvest. FOTO: SESILIE BJØRDAL

TEKST AV: Kim Arne Hammerstad, styreleder i Studvest. FOTO: SESILIE BJØRDAL

Så var vi der igjen. Ny vår, nye diskusjoner om vi egentlig kan leve med at noen enkeltstudenter får en del av semesteravgiften som skal gå til studentenes felles beste.

I og med at jeg er styreleder og tidligere ansvarlig redaktør i Studvest, er det ingen kjempebragd å gjette hvilken side jeg står på i debatten. Men i akkurat dette innlegget har jeg ikke tenkt å ta et standpunkt, men heller se på debatten som helhet. For hvis vi skal kunne ta denne debatten på fornuftig vis, må vi nemlig ha de samme, riktige premissene i bunn for diskusjonen.

For det første: Jeg er prinsipiell tilhenger av studentfrivillighet. Ingen jeg kjenner er uenige i at studentorganisasjoner utelukkende driftet av frivillighet er det ultimate målet, og all ære til organisasjoner som klarer det i dag. Men diskusjonen om hvem som skal få penger fra semesteravgiften, handler ikke om prinsipper – den handler om pragmatikk. Når Velferdstinget fordeler penger, spør de seg hvordan de får mest studentvelferd det neste året for pengene de gir ut, ikke om hvordan de ville fått det i en ideell verden der ingen hever lønn.

Vil du at eksempelvis Studvest ikke skal få støtte til lønnede verv, må du derfor kunne argumentere overbevisende for én av to ting:

  1. Studvest ville levert mer eller like mye velferd uten lønnede verv.
  2. Den totale mengden velferd for bergensstudentene sett under ett ville økt om de 130 000 som brukes på å lønne en Studvest-redaktør ble brukt på noe annet i en annen organisasjon, som for eksempel for et studentidrettslag.

Akkurat det samme må du kunne argumentere for om du mener at lønnede verv ikke trengs i Velferdstinget (VT), Studentradioen, Bergen Student-TV eller Kulturstyret.

Både de som er for lønnede verv og de som er imot kommer med noen ganske tullete argumenter som bryter med disse premissene. For eksempel:

  1. «Jeg har jobbet mange timer i uken som frivillig, da kan du også gjøre det». Det at noen tar på seg tidkrevende verv frivillig, er kanskje en indikasjon på at det lar seg gjøre, men du må faktisk argumentere for hvorfor det å kutte et lønnet verv ikke ville gjort produktet til organisasjonen du ønsker å kutte dårligere.
  2. «NHHS representerer bare 3000 studenter, mens Velferdstinget representerer 30 000. Derfor trenger Velferdstinget lønnede verv». Hvor mange studenter noen representerer i sitt lønnede verv, er i seg selv helt revnende likegyldig. Hvis du skal argumentere for at man bør ha lønnede verv, må du argumentere for hvorfor det gir mer velferd enn om vervene ikke hadde vært lønnet.
  3. «Alt som trengs er å utvikle en kultur for frivillighet». Fair nok påstand, men du må kunne argumentere for hvordan den totale velferdsmengden ikke vil gå ned i tiden det tar å utvikle kulturen du snakker om.

Et siste, helt grunnleggende premiss for debatten er at organisasjoner med lønnede verv ikke eksisterer for å generere velferd til medlemmene sine: De skal generere velferd for alle de 30 000 bergensstudentene. Påstander som «Vi må kutte i de lønnede vervene slik at flere i organisasjonen kan få mer ansvar og dermed mer erfaring» faller dermed på sin egen urimelighet.

Hvor idiotisk hadde det ikke vært hvis Velferdstinget ga 675 000 kroner til Studvest for at de 50 medlemmene der skulle få en bedre CV? Grunnen til at Velferdstinget gir penger til Studvest, er for at alle studentene kan nyte godt av et unikt gratisprodukt som dekker deres studenthverdag på en måte som ingen andre medier gjør.

Kort oppsummert: Velferdstinget har som eneste mål at semesteravgiften skal føre til best mulig velferd for flest mulig. Først når vi diskuterer lønnede verv på disse premissene, kan vi ha en diskusjon som faktisk er hensiktsmessig, og som ikke bare ender som prinsipielt babbel.

Heldigvis er det lenge til den sagnomsuste lørdagen i november der pengene skal fordeles. Da har vi god tid på å ha en opplyst debatt om lønnede verv frem til den tid.