Maktposisjonen ingen fikk vite om

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN.

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN.

Visste du at fristen for å stille som en av Bergens mektigste studenter snart er ute? Hvis svaret er nei, er vi på ingen måte overrasket.

Oppdatering: nettsiden til valget ble oppdatert i går. Fristen for å stille til valg er i morgen (27. mars).

For selv om du virkelig er på leting etter informasjon om universitetsstyrevalget til Universitetet i Bergen (UiB) skal det godt gjøres å finne noe. De sittende studentrepresentantene har til tross for oppfordringer ikke informert om hva de driver med en eneste gang i løpet av semesteret, og kandidatene som stiller informerer i liten grad om hva de faktisk stiller til.

Valgstyret har ansvaret for valget til både studentparlamentet og universitetsstyret ved UiB. De har hengt opp plakater på fakultetene, og utenfor kontoret til studentparlamentet, samt annonsert i Studvest. Men verken annonsen eller plakatene nevner universitetsstyret med et eneste ord.

På nettsiden til valget (joda, det finnes) blir man informert om valgresultatene fra i fjor, og at man må huske å stemme mellom 29. april og 7. mai, 2014. Det skal sies at det finnes to innlegg om valget på studentparlamentet sin Facebookside. Dessverre informerer kun det siste innlegget om at universitetsstyret eksisterer, og det ble lagt ut tirsdag. Det er i seneste laget når fristen for å stille til universitetsstyret går ut førstkommende fredag (27. mars).

Under årets bli kjent-møte med Studentsamskipnaden (SiB) – hvor de inviterer alle nye tillitsvalgte fra studentpolitikken, studentmedia og studentkulturen – solgte SiB inn universitetsstyrerepresentantene som to av Bergens mektigste studenter. Og det med god grunn. Universitetsstyret er det øverste organet ved universitetet, og vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet. De har også ansvar for økonomien, all eiendom og intern organisering. Altså: så å si alt som har med universitetet å gjøre. At ikke dette er allmennkunnskap er trist. Enda tristere er det hvor ufattelig vanskelig det er å få med seg denne informasjonen, selv i valgperioden.

I denne forbindelse må også studentmediene ta kritikk. Vi har ikke vært gode nok til å følge opp styrestudentene hverken ved UiB eller de andre utdanningsinstitusjonene i Bergen. Siden redaktøren for Bergen Student-TV nå er en av kandidatene, vil dekningen neppe bli bedre heller.

Med den enorme mangelen på informasjon, er det ikke veldig overraskende at man mangler folk som stiller. Per i dag har man én kandidat for lite til å fylle plassene i universitetsstyret: fire kandidater stiller. To skal inn i styret, og tre skal være vararepresentanter. I fjor fikk man akkurat nok kandidater, dermed ble alle valgt inn. Dette er ikke et velfungerende valg.

Kandidatene som stiller har gjerne vært med i studentpolitikken lenge, og kjenner derfor godt til universitetsstyret. I praksis fungerer dette mer som en internutlysning i stedet for et demokratisk valg. Det er selvfølgelig veldig fint for de som stiller, men mindre kult for de 14 450 studentene og 3 460 ansatte det går utover. Har man ikke informasjon om vervet, vet man naturligvis ikke om man burde stille selv, eller om kandidatene er skikket til jobben som en av Bergens mektigste studenter.

Vi ønsker lykke til med et valg som uansett blir ufortjent, både for vinnerne og taperne.