MatNat-studenter fortviler

Fagkritiskdag_TSA_05

KRITISK. Leder i Realistutvalget, Roymond Olsen, mener det er synd at fakultetet gang på gang nedprioriterer fagkritisk dag. FOTO: TORIL S. APELTHUN

En hviledag i påsken skal holdes hellig, og det bør også fagkritisk dag ved universitetet. Likevel hadde MatNat lagt obligatorisk undervisning til dagen som skulle være undervisningsfri.

Hvert år har alle fakultetene en fagkritisk dag, der studentene blant annet skal få informasjon om karrieremuligheter. Dagen skal i utgangspunktet holdes undervisningsfri, men på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) måtte mange studenter pent møte opp på både lab og forelesninger likevel.

Fagkritisk dag, som i år var den 3. mars, hadde temaet «Naturvitenskapelige helter, humanistiske skurker», men ikke alle studentene ved fakultetet fikk sjansen til å delta på opplegget. Leder i Realistutvalget, Kjell Roymond Olsen, er ikke fornøyd med hvordan fakultetet håndterte situasjonen.

– Flere var flinke til å flytte forelesningene, men jeg fikk inntrykk av at noen av de emneansvarlige ikke prøvde hardt nok å finne et alternativt tidspunkt sier Olsen.

Olsen vil ikke legge skylden på en enkeltperson, men sier problemet ligger hos flere forelesere.

– Når emneansvarlig kommer til fakultet og sier at «Det er helt umulig å flytte forelesningen, alternativet er å avlyse», så forstår jeg at de sitter igjen med få valg, sier Olsen.

– Men problemet er at det ofte er de samme fagene år etter år, så jeg setter spørsmåltegn ved om foreleserne faktisk har sett på et alternativt opplegg, legger Olsen til.

MatNat lover forbedring

Studiesjef ved MatNat, Eli Neshavn Høie, går med på at det har vært utfordringer knyttet til fagkritisk dag.

– For vårt fakultet har det forekommet undervisning i noen få laboratorieemner der vi er avhengig av å kunne benytte all kapasitet hver uke fra semesterstart frem til semesterslutt for å få kabalen til å gå opp, sier Høie.

Studiesjefen forteller videre at mange røde torsdager i vårsemesteret gjør at det er spesielt utfordrende å ikke skape kollisjoner med annen obligatorisk aktivitet for de studentene som får avlyst sin undervisning.

DSC_1945

KRITISK. Fag- og forskningsansvarlig ved SP-UiB, Jin Sigve Mæland, mener fakultetet verken har kommunisert tidlig eller godt nok. FOTO: TORIL S. APELTHUN

– Vi skal være spesielt oppmerksom på dette i forbindelse med fagkritisk dag neste vårsemester, lover Høie.

Bygger fagkritisk dag-kultur

Ifølge Olsen har det tidligere vært problematisk å gjennomføre fagkritisk dag fordi den alltid har krasjet med åpen dag på universitetet, men i år var ikke det tilfellet. Derfor var dette en alle tiders mulighet til å gjennomføre en god fagkritisk dag, mener Olsen.

– Vi jobbet med dagen lenge, og hadde et bra opplegg på plass. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som hadde mulighet til å gå, sier en oppgitt Olsen.

Olsen synes at opplegget rundt fagkritisk dag tidligere år har vært nokså slapt, og vil gjerne se at det skjer en endring i holdninger rundt dagen.

– Derfor er det viktig at kulturen rundt fagkritisk dag bygges opp. Å ha forelesning og lab på fagkritisk dag er ikke stedet å starte, mener Olsen.

– Slik kollisjon bør ikke oppstå

Fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB, Jin Sigve Mæland, synes også at situasjonen er problematisk.

– Situasjonen på MatNat er veldig beklagelig, og en kollisjon mellom faglige tyngde og kritisk tankegang rundt eget fag bør ikke oppstå. Når det er sagt så har vi forståelse for at det i enkelte tilfeller er vanskelig å unngå kollisjoner, og da er det veldig viktig at fakultetet og fagmiljøene er tidlig ute med informasjon slik at studentene som blir berørt vet hva som skjer og hvorfor. I år har ikke fakultetet informert godt nok og her ligger mye av kjernen i kritikken og problemet, sier Mæland.