Ny rapport: Studentene forbereder seg ikke godt nok

Lesesal_JHM_052

SLAPPE STUDENTER. Lærerne mener studentenes studieinnsats kunne vært bedre. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE

Undervisere ved universiteter og høgskoler gir studentene slakt i vurdering av deres studieinnsats, kommer det frem i ny rapport.

Hvert år gjennomfører NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) en studentundersøkelse kalt «Studiebarometeret», der det blant annet undersøkes hvor fornøyde studentene er med forelesere og institusjonen sin.

Nå har det for første gang gått andre veien. Denne gangen handler undersøkelsen om hvor fornøyde underviserne er med blant annet studentene sine. Resultatene viser blant annet at det er store variasjoner i norske studenters faglige forutsetninger og studieinnsats.

– I tillegg til ujevn eller svak studieinnsats fra studentenes side, rapporteres det i stor grad om faglig heterogene studentgrupper. Vi kan anta at flere studenter har for dårlige faglige forutsetninger når de begynner å studere. Dette gjelder særlig studenter på bachelornivå, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Dette kan ifølge Mørland bidra til at underviserne må senke nivået på undervisningen sin for å treffe «alle studentene».

Lav innsats
Marianne Andenæs_NSO

ØNSKER AVKLARING. NSO-leder Marianne Andenæs etterspør en forventningsavklaring. FOTO: NSO

De ansatte ved studieinstitusjonene er svært kritiske til studentenes forberedelser til undervisningen. På spørsmål om hvor godt forberedt studentene er på bachelornivå, svarer 48 prosent av de spurte med de laveste verdiene på poengskalaen. Når det gjelder spørsmål om studieinnsatsen generelt, svarer lærerne med gjennomsnittlig lave verdier.

Den lave scoren kommenteres i rapporten med at det er betydelig rom for økning av studieinnsatsen, og da spesielt på bachelornivå. 

Misfornøyd med oppfølging

Til sammenligning svarte studentene i Studiebarometeret fra i fjor at de bruker i gjennomsnitt 35 timer i uken på studier, og er minst fornøyd med veiledning, oppfølging og muligheten til å påvirke sitt eget studie.

– Både i dag og tidligere har vi etterspurt en tydeligere forventningsavklaring mellom student og utdanningsinstitusjon, sier leder i Norsk studentorganisasjon Marianne Andenæs.

Hun legger til at norske studenter presterer bra, og at det på ingen måte er snakk om en bølge av stryk.

– Her kan det tyde på at underviserne er misfornøyde med elementer som ikke inngår i den faglige vurderingen studentene står ovenfor.

Dette mener studentene

Gunnleig Johansen (24)
5pahoyden_LRT_04

ENGASJERT. Psykologistudent mener medstudentene er forberedt og engasjert. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Studerer psykologi 

– Jeg har inntrykk av at folk er veldig forberedt og engasjert. Psykologi er et hardt studie, og det er nødvendig å gjøre en god innsats.

Når det gjelder innsatsen til foreleserne mener hun dette varierer, men er jevnt over bra.

– De fleste foreleserne er flinke til å legge til rette for studentene.

5pahoyden_LRT_05

LESER SENERE. Camilla Walle tror mange studenter leser etter forelesningene. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Camilla Walle (20)
Studerer film og tv-produksjon

– Det kan sikkert stemme at innsatsen med forberedelse er lav. Jeg kjenner ikke mange som leser før forelesningen, de fleste gjør det nok i ettertid.

Walle mener lærerne kan bli flinkere på  å informere om hva man kan forberede før forlesningene.

– Til forelesninger har man ofte mange sider å lese på forhånd. Ofte ender man opp med at det bare blir sagt noe om ti av dem, og da er det sikkert mange som ikke gidder å lese alt.

Emilie Sposito (19)
5pahoyden_LRT_01

VARIERER. Emilie Sposito tror studieinnsatsen er veldig forskjellig fra person til person. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN

Studerer sammenliknende politikk

– Det er nok veldig store forskjeller fra person til person. Jeg begynner ofte tidlig, og leser hver dag i flere timer. Samtidig kjenner jeg mange som begynner å jobbe rett før eksamen.

Samtidig tror Sposito at det ikke nødvendigvis er lurt å lese alt pensum.

– Det er ikke alltid man får like mye ut av alt. Da bruker man av og til mye tid på lesing, uten at det er viktig.