Mest aktive brukere »

Leder.

Melk eller honning

Økt velferd til studenter som velger å ta en hel grad i utlandet bør ikke prioriteres. Det er mye som er viktigere for den jevne student

.
Sist oppdatert: 29.02.12 kl. 01.54

Økt velferd til studenter som velger å ta en hel grad i utlandet bør ikke prioriteres. Det er mye som er viktigere for den jevne student.

Som Studvest skriver denne uken, har Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) startet en kampanje for at utenlandsstudenter skal få 70 prosent av skolepengene de betaler i utlandet dekket som stipend. Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, stiller seg kritisk til forslaget.

– De begrensede ressursene vi har skal komme så mange som mulig til gode. Rettferdighet er det viktigste, sier Aasland. Hun mener at det er viktigere at så mange studenter som mulig får mulighet til å dra på utveksling. Denne gangen er vi enig med statsråden.

Høyere utdanning i Norge er under stort press. Heltidsstudenten ligger for døden og utdanningsinstitusjonene puster tungt med svært presset økonomi. «Pose og sekk»-strategi ser ikke ut til å være et alternativ i norsk utdanningspolitikk i overskuelig fremtid. Elleve måneders studiestøtte, flere studentboliger og mer penger til utdanningsinstitusjonene bør prioriteres før finansiering av studieløp i utlandet.

At Norsk studentorganisasjon (NSO) stiller seg bak kampanjen er noe overraskende. De burde vite at politikk handler om å prioritere. Ved å støtte forslaget til ANSA later det til at norske studenters paraplyorganisasjon ikke klarer å velge mellom melk og honning. NSO burde vite at pengene kommer fra den samme pengesekken.

Det er, som utenlandsstudent Andreas Dahl sier i denne ukens Studvest, ingen rettighet å få studere det man vil, der man vil. Den norske stat bør ikke fokusere på å finansiere utenlandsstudier før en fanesak som elleve måneders studiestøtte er innfridd. Det vil komme langt flere studenter til gode. Stadige økonomiske bekymringer og mye jobbing ved sidene av studiene bidrar til å minske fokuset på fag.

Siden Statens lånekasse for utdanning ble etablert i 1947, har den vært en av de viktigste bidragsyterne til å fjerne ulikhet i samfunnet generelt og tilby utdanning uavhengig av sosial bakgrunn spesielt. Lånekassen muliggjør også studier i utlandet for de fleste, og det er bra. At studenter som velger å studere i utlandet ender opp med høyere studielån er dumt, men bør likevel ikke være øverst på ønskelisten. Prioriteringer gjør at vi må vinne kampen til den jevne student først. Hvis en forbedret finansiering av studier i utlandet med tiden blir en realitet, vil det være et enormt privilegium, og ikke noe vi skal ta for gitt.

Debattregler

  • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
    Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
  • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
    Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
  • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.