Mer makt til arbeidsutvalget

Tommy Aarethun_ØS_02B

NYTT ARBEIDSPROGRAM. AU-leder Tommy Aarethun ser frem til å arbeide med arbeidsprogrammet Studentparlamentet ved UiB vedtok etter rundt én måneds planlegging og tre timers opphetet debatt. ARKIVFOTO: ØYVIND STOKKE-ZAHL

Studentparlamentet ved UiB vedtok mandag årets arbeidsprogram, der de ble enige om å gi fra seg noe av makten til Arbeidsutvalget.

Student-parlementet UiB
  • Studentparlamentet ved UiB består av 25 representanter og fungerer som Stortinget i studentpolitikken. 19 av disse er valgt ved listevalg, mens de resterende 6 er valgte representanter fra hvert fakultet.
  • Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende makt og tilsvarer regjeringen i studentpolitikken.
  • Arbeidsutvalget består av fire heltidsansatte studenter og ledes i år av Tommy Aarethun.

Kilde: spuib.no

Mandag kveld ble arbeidsprogrammet for Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Bergen vedtatt. Dette er dokumentet som Arbeidsutvalget skal jobbe etter det neste skoleåret. Du kan lese hele arbeidsprogrammet her.

Debattene var i kjent SP-stil svært opphetet og ikke alle var like fornøyde med utfallet av arbeidsprogrammet.

– Problematisk og udemokratisk

Et av de andre punktene som ble kraftig diskutert var prinsipprogrammet til Arbeisutvalget (AU), altså hvilke saker «regjeringen» i Studentparlamentet skal jobbe med det neste perioden. Nytt for det vedtatte arbeidsprogrammet er at denne nå blir årlig i stedet for hvert tredje år, og AU får større mulighet til å prioritere sakene de vil jobbe med.

– Nå kan AU definere et arbeidsprogram og selv velge hva de vil prioritere. Det er problematisk og udemokratisk. SP blir handlingslammet og vil bruke mye tid på noe vi ikke har kontroll over, mener Fredrik Vikse fra Grønn liste.

 

– Ikke maktforskyvning

Lars Arne Nilssen er leder i Sosialdemokratisk liste – parlamentets største liste. Han mener endringene helst er praktiske.

– Det er ikke en maktforskyvning, men en ansvarliggjøring. AU har alltid hatt mulighet til å velge selv hva de vil prioritere. Dette betyr at de lager et dokument som er forankret i SP sin politikk. Det vil sikre gjennomsiktighet. AU vil konkretisere sitt arbeidsprogram allerede i oktober. SP vil få tilgang til dokumentet da og kan evaluere AU sitt arbeid før perioden er over til sommeren, sier han.

Leder i AU, Tommy Aarethun, var godt fornøyd med endringene i det nye arbeidsprogrammet.

– Det er veldig bra og betyr at vi nå kan jobbe med ny politikk. Nå har vi fått et overordnet program som vi kan jobbe etter og jeg er sikker på at det vil komme mange gode resolusjoner fra SP i år, sier han.

– Har AU fått mer makt nå?

– Ja, AU får nå myndighet til å prioritere sakene, men politikken vil fortsatt være forankret i SP. Resolusjoner vil tydeliggjøre og utfylle prinsipprogrammet.

Misfornøyd med klimasatsningen

Et annet punkt i arbeidsprogrammet som ble diskutert var spørsmålet om univeristetets miljøforskning. Fredrik Vikse og Grønn liste savner mer satsning på klimaforskning.

– Vi må satse mer på miljøforskning. I dette landet har vi muligheten til å satse på en måte andre land ikke har. Vi kunne satset, men vi tørr ikke, sier Fredrik Vikse, som under møtet kalte miljøsatsningen fra parlamentet for feig.

Lars Arne Nilssen mener miljø er et av de viktigste satsingsområdene for universitetet.

– Jeg er åpenbart ikke enig i kritikken. Vi har nettopp vedtatt at vi skal jobbe for at universitetet skal være i verdenstoppen når det gjelder klimaforskning, og vi er veldig fornøyde med at klima blir en spydspiss, sier han.