Nå kan endelig Karina få hjelp

Handikaputveksling_HJG_8

LETTET. Det burde være enkelt å få assistanse i studietiden når noen faktisk ønsker å bidra i samfunnet som alle andre. Da skal ikke vedkommende i tillegg måtte kjempe en unødvendig kamp mot det offentlige system, sier Karina Harkestad i etterkant av rundskrivet fra regjeringen. FOTO: HILDE JUVEN GJÆRDE

I fjor ble hun nektet utveksling av kommunen. Nå gir regjeringen henne en hjelpende hånd i kampen for en enklere hverdag.

Hva er BPA?
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede hjelp til praktiske gjøremål – alt fra å kle på seg og lage mat, til å engasjere seg i samfunnet.
  • Med ordningen bestemmer brukeren selv hvem som skal være assistenter, hva de skal hjelpe til med og når.
  • Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse.

I fjor skrev Studvest om Karina Harkestad sin kamp for å reise på utveksling til Berkeley i USA. En drøm hun til slutt måtte gi slipp på. På grunn av en medfødt muskelsykdom er Harkestad avhengig av assistanse.

I desember 2014 søkte Harkestad om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men hun fikk avslag fordi hun var student og fordi hun søkte om å få assistanse utenfor Bergen kommune som følge av utveksling. Hun klagde inn avgjørelsen til fylkesmannen, men fikk avslag også der.

Rundt juletider i fjor kom nyheten Harkestad og mange andre med behov for assistanse hadde ventet på: Regjeringen sendte ut et rundskriv som utdyper hva som ligger i rettighetene rundt BPA. I rundskrivet står det at også studietiden er omfattet av BPA fra 1. januar 2016.

Psykologistudent Harkestad, som opplevde å bli en kasteball mellom Bergen kommune og Nav, er glad for at det nå forhåpentligvis ikke blir en problemstilling for fremtidige studenter.

– Det er slik det skal være, sier en lettet Harkestad, og fortsetter:

– Det burde være enkelt å få assistanse i studietiden når noen faktisk ønsker å bidra i samfunnet som alle andre. Da skal ikke vedkommende i tillegg måtte kjempe en unødvendig kamp mot det offentlige systemet, sier Harkestad.

Karina Harkestad søker i disse dager om støtte fra Bergen kommune om BPA siden rundskrivet nå har kommet.

«Utveksling» står ikke eksplisitt

I rundskrivet står det blant annet at muligheten til studier er viktig når det gjelder å bidra til brukernes livskvalitet:

markeringa_KPA_02-320x213

LANG KAMP. Rundt 70 personer møtte opp 28. mai for å støtte psykologistudent Karina Harkestad og hennes sak i forbindelse med et bystyremøte. FOTO: KATARINA P. AARSNES.

«Departementet understreker at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Momenter som bør vektlegges i denne vurderingen er blant annet om BPA vil gi personen mulighet til studier, arbeidsdeltakelse el., eller for øvrig må antas å kunne bidra vesentlig til brukerens livskvalitet».

Forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein, er kjent med saken til Harkestad og mener alt ikke er som det skal være helt ennå, til tross for det positive rundskrivet. Han opplyser om at hvis en student skal til utlandet og studere i mer enn fem uker, har Bergen kommune sagt nei til at de får ta med seg assistenten.

I rundskrivet står det at «lengre opphold utenfor kommunen vil medføre at ansvaret for tjenester for brukeren vil opphøre».

– Rundskrivet avklarer dessverre ikke konkret forholdet rundt utveksling for studenter. Det er skuffende. Vi hadde håpet på at helse- og omsorgsdepartementet skulle si at du selv bestemmer hvor du ønsker å være, slik at det ville vært rom for studenter å ta med assistenter på utveksling, sier Lein.

Han mener studenter må få fullføre det studieløpet de ønsker å gjennomføre med de nødvendige erfaringene.

–  Så lenge det ikke blir dyrere økonomisk for kommunen, skal det ikke være noen hindring for å ta med assistenten ut av kommunen. For min del ville det ikke vært økonomisk dyrere om jeg hadde vært i utlandet versus Bergen, sier Harkestad.

Les mer: Aleris ville ta alle ekstrakostnader for å la Harkestad reise på utveksling.

Hjemkommunen reddet dagen

Det ble lenge en drakamp mellom instansene om hvem som skulle betale for assistansen til Harkestad i fjor. Til slutt trådte Øygarden kommune til.

Johanne Vaagland_sib

PÅDRIVER. SP-UiB-leder Johanne Vaagland er en av dem som har stått på for Karina Harkestad og hennes rettigheter, og hylles nå av Harkestad for hennes innsats. FOTO: ADRIAN SØGNEN.

– Både Bergen kommune, min hjemkommune (Øygarden kommune, red.anm.) og Nav kunne med loven i hånden si nei til å betale assistanse i studietiden. Det ordnet seg for meg, ikke fordi jeg hadde «rett» på det, men fordi min hjemkommune ønsket å hjelpe meg med å fullføre studiene mine, sier Harkestad.

Leder for Studentparlamentet UiB, Johanne Vaagland, har lenge vært engasjert i Harkestads kamp, og har vært en pådriver for rundskrivet.

– Uten hjelp fra Øygarden kommune hadde det vært en reell fare for at Harkestad hadde måttet avslutte studiene, sier SP-UiB leder, Vaagland.

Harkestad på sin side hyller arbeidet som Vaagland har lagt ned i kampen mot BPA for studenter.

– Vaagland fortjener all mulig ære. Hun har stått på, fått saken frem i media og vært helt fantastisk, sier psykologistudenten.

Vaagland på sin side er glad for at rundskrivet har kommet på plass, og har et ydmykt forhold til Harkestads hyllest.

– Det er vanskelig å vite hvem andre som også har jobbet for dette, så jeg vet ikke om jeg tør å ta æren for det, sier Vaagland.

Har du fått med deg: Farmasistudiet risikerer å bli nedlagt