Når humor ikke lenger er morsomt

DERA_JBB_05

FÅR KRITIKK. Det Eneste Reelle Alternativ, her fotografert i forbindelse med valgkampen i vår. FOTO: JULIE BJELLAND BUER

Tekst: Jin Sigve Mæland, HF-listen, Ingrid Handeland, Liberal liste og Lars Arne Nilssen, Sosialdemokratisk liste

Jin Sigve Mæland representerer HF-listen. Ingrid Handeland representerer Liberal liste og Lars Arne Nilssen representerer Sosialdemokratisk liste.

Under valgkampen til studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ( SP-UiB) i år dukket Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) opp. For mange var nok dette et friskt pust i studentparlamentet og noe som bidro til å revitalisere en ellers kanskje litt tør valgkamp. Armert med doruller, saft og lovnader om fjerning av høylytt og sjenerende mat på lesesalen, sanket DERA nok stemmer til å bli den nest største listen i SP-UiB.

Det var knyttet stor spenning til hva DERA ville ta ansvar for i SP-UiB. De er jo tross alt en liste med flere humor- enn politikkinnslag. DERA har så langt dette semesteret fremmet fem resolusjoner, inkludert dem som SP-UiB skal behandle på mandag den 24. november/dagens møte. Alle resolusjonene er av en noe forunderlige, humoristiske og kanskje mest av alt provoserende karakter.

Les også: «Likegyldige» DERA

DERA ønsker å flytte forelesninger fra kl 08.15 til kl 09.15, blant annet på bakgrunn av et nyhetsoppslag hentet fra ABC Nyheter. De ønsket å sette et tak for innkjøpsprisen for stoler med en argumentasjon som det skulle vise seg at basert på et rykte, som representantene ikke hadde sjekket om var sant eller ikke. DERA ønsket også å gjøre noe for dem med lese- og skrivevansker. Et tiltak med god intensjoner, men hvor resolusjonsforslaget falt fullstendig gjennom. DERA valgte da å ta tak i skrifttypen som brukes ved innleveringer av oppgaver, heller enn i problemer knyttet til individuell oppfølgning eller til informasjonsflyten ved universitetet.

Det hele topper seg i det man åpner sakspapirene til dette parlamentets fjerde møte og leser om sak 58/14-15 «Brev til paven om St. Paul skole». Allerede ved sakens tittel rynkes det på nesen og oppgittheten griper tak. Er man så uheldig at man har tatt seg tid til å lese resolusjonen blir vondt til verre, og sinnet begynner som smått å vise seg. Å klage til paven på små barn som leker og be han få dem til å holde kjeft (!) er så useriøst og tullete som den kan få blitt. I tillegg til at dette er såpass på kanten av fornuften, har et enstemmig arbeidsutvalg innstilt at saken ikke skal vedtas. DERA, som har en fra sin liste i arbeidsutvalget, har da stemt mot sin egen sak. Hvordan henger det sammen?

Humor som virkemiddel og useriøsitet pakket inn som humor er balansegang som DERA har trippet rundt lenge. Dette er en linje de nå har trådd grovt over og DERA fremstår nå bare som useriøse. Det at DERA nå ikke lenger har noen legitimitet er i seg selv ikke et tap for studentpolitikken. Det som derimot er et stort tap for studentpolitikken er konsekvensene deres handlinger kan få for det resterende av studentparlamentet. Hvis SP-UiB fremstår som et organ hvor vi kun tar opp saker som for eksempel mer søvn, resolusjoner om ting som ikke stemmer og ber små unger holde kjeft, mister vi fort tillitten til både studentene og universitetsledelsen som vi jobber opp mot.  DERA sitt rimelig freidige forsøk på å etablere et mer studentnært demokrati, har fort utviklet seg til å bli et tillitsvalgtproblem for sine medstudenter.

På bakgrunn av dette kommer vi til å be om at saken 58/14-15 skal strykes fra sakslisten. Vi håper også at DERA går en runde med seg selv å bestemme seg for om de skal være en gjeng med dårlige stand-up komikere, eller om de faktisk skal utøve det ansvaret de har tatt på seg gjennom å være en del av det ellers så stolte studentdemokratiet på Høyden. Et rimelig seriøst DERA ønsker vi i så fall velkommen tilbake!