Når representasjon ikke lenger er representativt

Arkivfoto: JULIE BJELLAND BUER

Arkivfoto: JULIE BJELLAND BUER

Tekst: Eirik Lie Reikerås, studentparlamentarisk nestleder for Det Eneste Reelle Alternativ

Eirik Lie Reikerås er studentparlamentarisk nestleder for Det Eneste Reelle Alternativ.

Les også: Når humor ikke lenger er morsomt

Under valgkampen til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) i år, dukket som sedvanlig HF-listen, Liberal Liste, og Sosialdemokratisk liste (Sos.dem.) opp. For mange var nok dette en skuffelse, som ikke bidro til å revitalisere en som vanlig knusktørr valgkamp. Armert med de vanlige flyerne, reproduserte lovnader, og et gjenkjennelig listenavn, sanket de nok stemmer til å bli den største konstellasjonen.

Det var knyttet lite spenning til hva disse listene ville ta ansvar for i SP-UiB. De er jo tross alt lister med flere kommaflyttingsinnslag enn reell politikk. HF-listen, Sos.dem., og Liberal liste har så langt dette semesteret ikke fremmet en eneste selvstendig resolusjon. De skal ha skryt for at vi ikke kan kalle dette humoristisk eller provoserende, men forunderlig er det jo.

De tre listene ønsker fint lite. Dette blant annet på bakgrunn av at de stiller seg kritiske til å mene noe, da dette kan føre til at de blir nødt til å mene noe også i andre saker, som HF-listen så fint presterte å formulere det under forrige møte i Studentparlamentet (under debatten rundt Israels folkerettsbrudd). De er derimot imot forslag, som underbygges av et bredt forskningsgrunnlag, slik våre resolusjoner om bedre tilrettelegging for personer med søvnsykdommer og personer med lesevansker har vært. Dette til tross for at Sos.dem. sine egne representanter i Arbeidsutvalget er positive til at resolusjonene skal vedtas. Hvordan henger dette sammen?

Det hele toppet seg da HF-listen under forrige møte stemte i mot å i det hele tatt diskutere nedleggelsen av Klubb Fantoft, et vedtak som rammer store deler av UiBs studentmasse. Vi hadde forventet at de var sitt ansvar bevisst og klarer å ta diskusjonen om saker som rammer studentene de er satt til å representere.

Passivitet som virkemiddel og manglende vilje til å diskutere reelle problemstillinger er en konservativ holdning som har hindret Sosialdemokratisk liste, HF-listen og Liberal liste fra å fremstå som studentenes reelle stemme utad. Det at disse listene ennå ikke har oppnådd legitimitet hos studentene flest, er et stort tap for studentpolitikken. Det som også er et stort tap for studentpolitikken, er konsekvensene av dét manglende handlinger kan få for det resterende Studentparlamentet, og ikke minst for valgoppslutningen. Hvis SP-UiB fremstår som et organ hvor det kun tas opp saker som ikke har reell innvirkning for studentene, mister vi fort tilliten hos både studentene og universitetsledelsen som vi jobber opp mot. HF-listen, Sos.dem., og Liberal liste sine manglende forsøk på å etablere et mer studentnært demokrati, har alltid vært et tillitsvalgtproblem for deres medstudenter.

På bakgrunn av dette kommer vi til å be dere skjerpe dere, og gjerne stryke listene deres fra neste valg. Vi håper i det minste at disse listene går en runde med seg selv, og bestemmer seg om de skal være en gjeng dårlige kommunepolitikere, eller om de faktisk skal utøve det ansvaret de har tatt på seg gjennom å være en del av det ellers så «stolte» studentdemokratiet på Høyden. En litt mer studentnær og endringsvillig konstellasjon, ønsker vi i så fall velkommen tilbake!