Oljestudiene: – Fra tre til ett studiested

NITO_IKF_03

TA ANSVAR. Det er Rosmari Grindheim Valdersnes`budskap til oljesektoren. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE

For fem år siden hadde undervannsteknologi høyest søkertall og høyest snitt blant ingeniørutdanningene ved HVL. I dag kommer alle inn.

Oljebransjen har de siste årene vært i hardt vær. Det har ført til permittering og nedbemanning, som også har påvirket interessen for oljerelaterte studier.

– Nye studenter vil ikke søke studier der det ikke finnes jobber. Jeg tror oljekrisen har hatt stor innvirkning på valg av studie for studenter i Bergen, sier Rosmari Grindheim Valdersnes, som er lokallagsleder i Norsk ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen.

Lavere søkertall

– For fem-seks år siden hadde undervannsteknologi høyest søkertall og høyest snitt blant ingeniørutdanningene ved høgskolen. I dag kommer alle inn, sier hun.

Hun forteller videre at tidligere var studietilbudet utbredt på tre forskjellige studiesteder (Florø, Straume og Kristiansund. red.anm), men ved forrige opptak ble det kun tatt opp studenter i Bergen på grunn av lave søkertall.

Lokallagslederen legger ansvaret på sektoren selv.

– Jeg mener at sektoren selv har ansvaret for å informere om fremtidens jobbmarked. Institusjonene har ansvaret for å utdanne de beste studentene innen fagfeltet.

– Ifølge Norsk olje og gass kommer 22 000 nye arbeidsplasser i industrien innen 2020. Tror du på det?

– Ja, tallene viser at det vil bli mange flere jobber. Men det må bli mer belyst enn det er nå, for å bevisstgjøre studenter på det fremtidige jobbmarkedet. Oljesektoren må også vise tydelig at det er et behov, det er ikke nok å bare si at det vil være det.

Historien har vist at det er svingninger i olje- og gassbransjen. Nå tyder ting på at vi er på vei ut av en bølgedal.

Øyvind Knoph Askeland, informasjonssjef i Norsk Olje og Gass.
Vil dele ansvaret
Oyvind Knoph Askeland 4mb

OPTIMIST. Øyvind Knoph Askeland tror det vil være behov for mange flere oljestudenter i fremtiden. FOTO: NORSK OLJE OG GASS

Informasjonssjef i Norsk Olje og Gass, Øyvind Knoph Askeland, deler NITO-lederens bekymring for den potensielle mangelen på arbeidskraft.

– Det er klart at det ikke er bra når det er få søkere til petroleumsfagene. Dette vil på sikt kunne føre til mangel på arbeidskraft.

Han påpeker at selv om man trolig ikke kommer tilbake til samme nivå som før oljekrisen, er det et behov for mer arbeidskraft.

– Det vil være behov for mange nye, unge mennesker i bransjen de neste årene. Det er viktig at studentene tør å satse på real- og teknologifag.

– Hvem har ansvaret for å trekke studenter til disse utdanningene?

– Jeg mener det er et delt ansvar, ikke bare mellom selskapene og utdanningssektoren, men også mellom studentene selv og de som gir dem råd om studievalg, som foreldre og annen familie.

Knoph tror at det vil være behov for rundt 22 000 nye arbeidstakere i sektoren de neste årene.

– Historien har vist at det er svingninger i olje- og gassbransjen. Nå tyder ting på at vi er på vei ut av en bølgedal.