Olsen venter på HiB

UiB Universitetsstyret

SKEPTISK TIL FUSJON. I forrige uke fridde HiB til UiB. UiB-rektor Dag Rune Olsen og Universitetsstyret ser på en fusjon med høgskolen som unaturlig. FOTO: HÅKON BENJAMINSEN

Universitetsstyret vil vente med å utrede fusjon til Høgskolen har bestemt seg for hva de ønsker. Rektor ved UiB tror det er mer aktuelt med fusjon med mindre institusjoner.

På onsdag var det duket til debatt om fusjon av Høgskolen i Bergen (HiB) og Universitetet i Bergen (UiB). HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen uttalte der at en eventuell sammenslåing med Universitetet er positiv, dersom det styrker Bergen som studentby.

Les også: HiB åpner for UiB-sammenslåing

Universitetsstyret bestemte seg derimot torsdag for å ikke utrede en eventuell fusjon før de vet hvor HiB står i saken.

– Vi vil ikke gå inn for en egen utredning, men vente og se hva Høgskolen ønsker. Vi har ikke lukket for mulighetene for fusjon og er åpen for dialog om det blir aktuelt, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Har ulike mål

Olsen ser en fusjon mellom Universitetet og Høgskolen som unaturlig, ettersom de har to forskjellige oppdrag.

– UiB har et helt annet mandat en høyskolen. Vi skal være et breddeuniversitet, mens HiB må utvikle seg som profesjonsinstitusjon, sier han.

Han ser heller for seg at de begge strekker ut en hånd til de mindre institusjonene.

– Strukturendringen henvender seg til de små institusjonene, og det kan naturlig tenkes at vi og HiB får i oppdrag å ta vare på de mindre institusjonene.

Olsen mener dermed det er mer nærliggende at UiB slår seg sammen med Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet, mens HiB slår seg sammen med høyskolene i Haugesund og Sogn & Fjordane.

HiB-rektor Søgnen mener UiB kunne tjent på en sammenslåing med HiB.

– Vi har tette bånd til samfunns- og næringsliv, integrasjon til praksis også videre. Vi må se til samfunnets behov, der særlig teknologinæringen og helsesektoren ønsker et samlet, slagkraftig fagmiljø.

Ønsker tettere samarbeid

Selv uten sammenslåing er det et uttrykt ønske fra flere parter å ha et tettere samarbeid mellom institusjonene, blant annet i ledelsen i Studentparlamentene (SP) ved Universitetet og Høgskolen.

– Vi synes ikke at en fusjon ville være noe positivt for UiB. Det finnes noen fordeler med dette, men det kan løses gjennom samarbeid, sier Tommy Aarethun, studentleder ved UiB.

Nestleder ved SP-HiB, Marius Eidem, ønsker et tettere forhold til Universitetet.

– Vi ønsker å korte ned avstanden mellom UiB og HiB, sier han.

Universitetsrektor Olsen vil se på hva som vil gjøre UiB mer slagkraftig, også gjennom et tettere samarbeid med høgskolen.

– Det er i så fall snakk om en mulig forbedring av spesifikke fagmiljø hvor en sammenslåing kan være positivt.